Selvitämme säännöllisesti asiakkaidemme tyytyväisyyttä palveluitamme, mallistoamme ja tuotantoamme kohtaan. Blogikirjoituksemme raottaa uusimman asiakastyytyväisyystutkimuksemme tuloksia.

Kuusamo Hirsitalot kokemuksia – tutkimuksemme antoi meille jälleen lisää arvokasta tietoa asiakkaistamme ja heidän kokemuksistaan. Yrityksemme tahtotila on halu kehittää toimintaamme, palvelujamme ja mallistoamme entistä paremmaksi kokonaisuudeksi. Tämä ei onnistu ilman kaikista tärkeintä elementtiä – teitä arvoisat asiakkaamme!

Tämän vuoksi toteutimme jälleen laajan asiakastyytyväisyystutkimuksen, joka valmistui tälle keväälle. Kuusamo Hirsitalot kokemuksia – asiakastyytyväisyystutkimuksemme perustuu kotimaisiin asiakkaisiimme vuosina 2018–2020 ja tutkimus on seuranta vuonna 2018 toteutetulle vastaavalle kyselylle.

Tutkimuksen toteutti toimeksiannostamme konsultti- ja tutkimusyhtiö Innolink sähköpostikyselynä sekä puhelinhaastatteluina keväällä 2021. Vastausten määrä oli kiitettävät 535 vastausta.

Kuusamo Hirsitalot kokemuksia – tutkimus tiivistetysti

Tässä blogikirjoituksemme osuudessa kerromme tiivistetysti vuoden 2021 asiakastyytyväisyystutkimuksemme keskeisimmät tulokset.

Kuusamo Hirsitalot kokemuksia: sanapilvi on yhtäältä sekä kyselyn vastausten visuaalinen että määrällinen esitystapa. Se havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Tässä sanapilvi vastauksista kysymykseen miksi päädyitte valitsemaan Kuusamo Hirsitalot.

Kuusamo Hirsitalot kokemuksia: sanapilvi on yhtäältä sekä kyselyn vastausten visuaalinen että määrällinen esitystapa. Se havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Tässä sanapilvi vastauksista kysymykseen miksi päädyitte valitsemaan Kuusamo Hirsitalot.Yrityksemme sai vastanneilta kokonaisarvosanaksi 8,4 asteikolla 4–10. Meidät valittiin tavallisimmin avoimien palautteiden mukaan hyvän hinta-laatusuhteen, hinnan, hyvän malliston, pohjaratkaisun, paikallisuuden, suosittelun ja myyjän hyvän toiminnan vuoksi.

Kuusamo Hirsitalot kokemuksia:

 • 98 % kokee Kuusamo Hirsitalojen maineen olevan erittäin tai melko hyvä
 • 86 % voisi harkita Kuusamo Hirsitaloja uudelleen toimittajakseen, jos olisi nyt valintatilanteessa
 • 84 % vastaajista harkitsi useita toimittajia toimittajakseen
 • 76 % on jo suositellut tai olisi valmis suosittelemaan Kuusamo Hirsitaloja muille
 • 61 %:lla vastaajista mielikuva on pysynyt samana Kuusamo Hirsitaloista projektin aikana (17 % kokee mielikuvan parantuneen ja 17 % heikentyneen).

Mistä ensisijaisesti haettiin tietoa Kuusamo Hirsitaloista

Tiedonhaun osalta vastauksissa korostui erityisesti internet, tunnettuus, suosittelut sekä erilaiset tapahtumat.

Nykyajan trendien mukaisesti ensisijaisesti meistä haettiin tietoa internetistä. Huomioitavaa on, että merkittävä osa tutkimukseen vastanneista tunsi meidät entuudestaan tai päätyi ystävän/tuttavan suosittelemana tutustumaan meihin. Nämä kolme vaihtoehtoa korostuivat vastauksissa selkeästi. Neljänneksi eniten tietoa Kuusamo Hirsitaloista haettiin messuilta tai muista tapahtumista.

Mitkä kolme tekijää vaikuttivat kaikkein eniten valintapäätökseen (valittavana kolme tärkeintä)

Yhteenvetona ”kolmesta eniten valintapäätökseen vaikuttavasta tekijästä” voidaan sanoa, että vahvuutemme on asiantuntevat myyjät. Asiantuntemus on varsinkin ymmärrystä hirsirakentamisen erityispiirteistä. Asiantuntemus tulee kokemuksen kautta. Valtaosa hirsitaloista loma-asuntoihin muokataan ja suunnitellaan meillä yksilöllisien tarpeiden mukaan, jolloin kokemus on tärkeässä roolissa projektin alkuvaiheen valintoja tehdessä. Myyntiprosessin aikana tehdyillä valinnoilla ja hyvällä suunnittelulla on merkittävä vaikutus myös hirsirakennuksen hintaan.

Rakennuksen muunneltavuus, hirren laatu sekä yhteistyön yleinen sujuvuus näyttelee merkittävää roolia vastauksissa.

 • Hinta (47 %)
 • Myyjän asiantuntemus (36 %)
 • Yhteistyön yleinen sujuvuus (34 %)
 • Rakennuksen muunneltavuus (34 %)
 • Hirren laatu (33 %)
 • Malliston monipuolisuus (22 %)

Mikä on vastaajien mielestä parasta heidän hankkimassaan rakennuksessa?

Kuusamo Hirsitalot kokemuksia: sanapilvi on yhtäältä sekä kyselyn vastausten visuaalinen että määrällinen esitystapa. Se havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Tässä vastauksia kysymykseen mikä on vastaajan mielestä parasta hankkimassaan rakennuksessa.

Pyysimme vastaajia kertomaan omin sanoin, mikä on heidän mielestään parasta heidän hankkimassaan hirsirakennuksessa. Vastauksissa korostui laadun ohella erisanoin ilmaistuina hirsi, malli, muunneltavuus ja yksilöllisyys sekä kokonaisuus. Alla esimerkkejä vastauksista.

 • Isot ikkunat ja avaruus
 • Kokonaisuus
 • Persoonallinen muoto
 • Oma malli, kaikki sujui hyvin, kaikki haluttu oli mahdollista
 • Mittatarkkuus
 • Malli ja hirren laatu
 • Kokonaisuus, yleisfiilis valmiista rakennuksesta.
 • Talopaketti juuri sellainen kuin halusi
 • Kaikki
 • Se, että se tehtiin minun kuvieni mukaan
 • Puun laatu
 • Valoisuus, puun tuoksu
 • Pohjaratkaisu
 • Talon muotoilu, saatiin mitä toivottiin.
 • Saatiin vaikuttaa omaan pohjaan, hyvälaatuiset hirret ja kaikki sujui suhteellisen hyvin kaiken kaikkiaan.

Kuusamo Hirsitalot kokemuksia: esimerkkejä avoimista vastauksista

Tässä alapuolella on poimintoja asiakastyytyväisyystutkimuksemme avoimista palautteista vastauksena kysymykseen: ”Miksi päädyitte valitsemaan Kuusamo Hirsitalot?”

”Kasvokkain tapahtunut kaupan solmiminen oli hyvin perusteellinen ja siihen oli varattu aikaa. Myös hinta oli suhteessa ennakko-odotuksiin kilpailukykyinen.”

”Parhaimman malliston takia”

”Hinta-laatusuhde, pystyivät toteuttamaan omat piirustukset”

”Meille sopivin talopaketti ja pohjaratkaisu”

”Ihastuimme Nuuna-malliin. Nuunan layout ja ikkunat/valoisuus soveltui meille täydellisesti. Myös Nuunan muokkausmahdollisuus tarpeisiimme soveltuvaksi oli tärkeä seikka.”

”Kuusamon tapauksessa ensimmäinen yhteydenotto oli suoraan Kuusamoon nettilomakkeen kautta ja vastaus oli ystävällinen ja avulias. Päätin valita firman, joka osoitti kiinnostusta saamaan minut asiakkaaksi.”

Kuusamo Hirsitalot kokemuksia – lämmin kiitos kaikille asiakastyytyväisyystutkimukseemme osallistuneille.

Uskomme, että yrityksemme voi parantaa pitkäjänteisesti toimintaansa ja palveluitaan, sillä hirsirakentamisen maailmakaan ei ole vielä valmis. Lopuksi nöyrä kiitos siitä kaikille teille, jotka olette osallistuneet asiakastyytyväisyystutkimukseemme ja/tai antaneet muulla tavoin arvokasta palautetta meidän työstämme.

Hirsisiin kotiunelmiin ja haaveisiin suosittelemme

Tutustu hirsitaloihimme

Hirsiset loma-asunnot

Oman hirsisaunan löylyihin?

Tärkeää asiaa hirsirakentamisesta

Asiaa rakentamisen kustannuksista: poimi vinkkimme

Vieraskynä: Pihkassa puuhun osa 4 – sisätöitä ja pitkää pinnaa

Katso blogiartikkelimme: Muuttovalmis vai itse rakennettu hirsitalo

Tutustu blogiartikkeliimme: Hirsinen älytalo Mynämäessä

Lue blogiartikkelimme: Tämän helpommaksi et rakentamista enää saa

Ota yhteyttä alueesi Kuusamo-myyjään