Vi undersöker regelbundet våra kunders tillfredsställelse med våra tjänster, produktsortiment och produktion. Vårt blogginlägg sammanfattar några resultat från vår senaste kundnöjdhetsundersökning.

Vår kundundersökning om erfarenheterna med Kuusamo Timmerhus ger oss värdefull information om våra kunder och deras upplevelser. Vårt företag arbetar aktivt med att utveckla vår verksamhet, tjänster och produkter till en ännu bättre helhet. Detta kan inte göras utan den viktigaste elementen – er, våra kära kunder!

Därför genomförde vi igen en stor kundnöjdhetsundersökning, som blev klar i vår. Kuusamo Timmerhus upplevelser – vår kundnöjdhetsundersökning baseras på våra inhemska kunder 2018–2020 och undersökningen är en uppföljning av en liknande undersökning som genomfördes 2018.

Undersökningen genomfördes med hjälp av e-postenkäter och telefonintervjuer av konsult- och forskningsföretaget Innolink under våren 2021. Antalet svar var bra – 535 st.

Kuusamo Timmerhus upplevelser – sammanfattning av undersökningen

98% tycker att Kuusamo Timmerhus rykte är mycket eller ganska bra.
Kuusamo Timmerhus upplevelser – vår kundnöjdhetsundersökning baseras på våra inhemska kunder 2018–2020.

I det här avsnittet i våra blogginlägg sammanfattar vi de viktigaste resultaten i vår kundnöjdhetsundersökning 2021.

Vårt företag fick ett övergripande betyg på 8,4 på en skala från 4 till 10 från respondenterna. Vi valdes oftast utifrån de öppna svaren för egenskaper som bra valuta för pengarna, pris, bra sortiment, planlösning, lokalt ursprung, rekommendation och bra bemötande av försäljaren.

Kuusamo Timmerhus upplevelser:

 • 98 % tycker att Kuusamo Timmerhus rykte är mycket eller ganska bra
 • 86 % kunde tänka sig Kuusamo Timmerhus som sin leverantör om de skulle välja nu.
 • 84 % av de tillfrågade kan tänka sig att anlita flera leverantörer
 • 76 % har redan rekommenderat eller är villiga att rekommendera oss till andra
 • 61 % av de tillfrågade har behållit samma uppfattning om Kuusamo Timmerhus under projektet (17 % tycker att bilden har förbättrats och 17 % att den har försvagats).

Var hämtades informationen om Kuusamo Timmerhus i första hand

När det gäller informationshämtning betonade svaren särskilt Internet, märkeskännedom, rekommendationer och olika evenemang.

Enligt de moderna trenderna söktes information om oss oftast via nätet. Det bör noteras att en betydande del av respondenterna redan kände till oss eller kom till oss efter en rekommendation från en vän/bekant. Dessa tre alternativ dominerade tydligt i svaren. På fjärde plats om hur man hittar information om Kuusamo Timmerhus kom mässor och evenemang.

På fjärde plats om hur man hittar information om Kuusamo Timmerhus kom mässor och evenemang. I bilden Timmerhus Nuuna på Kalajoki mässor.

Vilka tre kriterier var viktigast i valprocessen (välj tre viktigaste faktorer)

Om man ska sammanfatta “tre viktigaste kriterier som påverkade valet” kan man säga att vår styrka är vår kunniga säljkår. Fackkunskap som innebär först och främst de speciella färdigheterna om hur man bygger med timmer. Fackkunskap kommer via erfarenhet. Majoriteten av timmerhus som används som fritidshus är anpassade och utformade av oss efter individuella behov, där erfarenhet spelar en viktig roll för att kunna göra rätt val i tidigt skede av ett projekt. De val som gjorts under försäljningsprocessen, och bra design har också en betydande inverkan på priset på en timmerbyggnad.

Att byggnaden är anpassningsbar, bra timmerkvalitet och den allmänna smidigheten i samarbetet spelar en viktig roll i svaren.

 • Pris (47 %)
 • Försäljarens expertis (36 %)
 • Bra samarbete (34 %)
 • Byggnadens anpassningsbarhet (34 %)
 • Timmerkvalitet (33 %)
 • Bred sortiment (22 %)

Vad uppskattades mest i timmerbyggnaden?

Vi fick påverka planen, bra kvalitet på timmern och allt gick relativt bra till slut.
Vi bad respondenterna att berätta med sina egna ord vad de tycker är bäst med timmerbyggnaden som de har förvärvad. Ett exempel på svar i bilden.

Under undersökningen våren 2021 bad vi respondenterna att berätta med sina egna ord vad de tycker är bäst med timmerbyggnaden som de har förvärvad. Förutom kvalitet innehöll svaren på olika sätt begrepp som timmer, modell, mångsidighet och individualitet, samt helhet. Exempel på svar nedan.

 • Stora fönster och rymd
 • Helhet
 • Personlig design
 • Personlig design, allt funkade bra, alla önskemål kunde fyllas
 • Måttpresision
 • Modell och timmerkvalitet
 • Helhet, bra allmän känsla av den färdiga byggnaden.
 • Huspaket precis som man ville ha det
 • Allt
 • Att huset byggdes efter mina bilder
 • Träkvalitet
 • Det ljusa, doft av trä
 • Planlösningen
 • Huset design, vi fick vad vi önskade.
 • Vi fick påverka planen, bra kvalitet på timmern och allt gick relativt bra till slut.

Erfareheter från Kuusamo Timmerhus: Exempel på öppna svar

Nedan följer några exempel från öppen feedback från vår kundnöjdhetsundersökning som svar på frågan: “Varför valde ni just Kuusamo Timmerhus?”

” Det personliga mötet med försäljaren var mycket grundligt och det fanns tillräckligt med tid.” Även priset är konkurrenskraftigt i förhållande till förväntningarna”

”På grund av det bästa produktsortimentet”

“Pris-kvalitet förhållandet, de kunde bygga efter mina egna ritningar”

“Det bästa huspaketet och planritningen för oss”

“Vi blev förtjusta i Nuuna-modellen. Nuunas layout och fönster/ljuset passade oss perfekt. Även Nuunas möjligheter att anpassa huset till våra behov var en viktig sak.”

“När det gäller Kuusamo var den första kontakten via deras webbformulär och svaret vi fick var vänligt och hjälpsamt. Jag bestämde att jag väljer en firma som visar intresse att få mig som kund.”

Kuusamo Timmerhus erfareheter – Ett ödmjukt tack för er alla som har deltagit i vår kundnöjdhetsundersökning.

Vi tror att vårt företag kan förbättra sin verksamhet på lång sikt, eftersom konceptet med timmerbygge är inte helt färdigutvecklad. Till slut ett ödmjukt tack för er alla som har deltagit i vår kundnöjdhetsundersökning som har på annat sätt gett värdefull feedback om vårt arbete.

Vi rekommenderar för timmerhemsdrömmar

Bekanta dig med våra timmerhus

Fritidshus av timmer

Bastur och bastustugor – Kuusamo Timmerhus – Kuusamo Hirsitalot

Viktig info om timmerbygge

5 saker som man bör veta innan man börjar bygga

Gästskribent: Tokig i Trä del 1 – Varför Timmerhus? 

Ta kontakt med Kuusamo-försäljare i ditt område.