Mångsidigt offentligt byggande

Kuusamo Timmerhus är en pålitlig affärspartner även vid byggandet av offentliga byggnader. Vi tillverkar krävande och större byggobjekt på ett kvalitativt sätt för våra kunders behov. Timmer är ett hållbart, ekologiskt, hälsosamt och energibesparande materialval, vilket gör att det även passar utmärkt för byggande av offentliga byggnader. Vi har tillverkat mångsidigt olika byggobjekt i olika storlekar av timmer, så som Timmerhotellet Rento.

I dagsläget vill många byggherrar att deras byggprojekt ska genomföras på ett ekologiskt sätt. Genom att välja timmer som byggmaterial väljer du samtidigt ett lägre koldioxidfotavtryck. En timmerbyggnad som byggs idag, kan komma att användas även om 500 år!

Hållbarhet ligger i tiden

För oss är det ytterst viktigt att byggandet är så ekologiskt som möjligt. Vi ser till att principerna för hållbar utveckling uppmärksammas i vår verksamhet.

Fakta om hållbarheten för timmer

  • Timmerväggar binder till sig 10 gånger mer koldioxid jämfört med utsläppen i samband med tillverkning.
  • Biprodukterna från timmertillverkningen, sågspån och flis, producerar mer energi än vad som går åt i timmertillverkningen.
  • Timmerväggar medför ett minskat behov av uppvärmning och nedkylning – timret jämnar ut temperaturen i byggnaden.
  • Hållbarheten för det använda trämaterialet har testats i Finlands krävande vinterförhållanden, såväl i torr luft som vid regn och vinterkyla.
  • Ett finskt egnahemshus i trä binder i medeltal ca 30 ton koldioxid från luften i sin träkonstruktion. Det motsvarar 10 års koldioxidutsläpp från en konsuments bilkörning beräknat i medeltal.

 

För att spela videon behöver du acceptera cookies för marknadsföring.

Referensobjekt Timmerhotellet Rento

Timmerhotellet Rento är 1360 kvadratmeter stort. Baserat på hotellets storlek är det ett av Norra Europas största timmerbyggnader.

Som byggmaterial för hotellet valdes lamelltimmer, eftersom man ville värna om det traditionella sättet att bygga med timmer samt genomföra byggandet så ekologiskt som möjligt. Samtidigt garanteras byggnadssäkerheten för hotellet samt inomhusluft av hög kvalitet.

Kontakta din närmaste Kuusamo-försäljare om du har frågor om vårt byggande av offentliga byggnader! Eller be försäljaren kontakta dig med hjälp av formuläret nedan.

Kontaktförfrågan

Kontaktförfrågan (Företag)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.