Äkta trä från norr

 

På kartan intill visas vårt område för trädfällning, som sträcker sig om båda sidor av polcirkeln. Skogsexperter anser att det är där som Finlands bästa träd för träkonstruktioner växer.

Timmerbyggare värdesätter det nordiska träet, eftersom det har en ovanligt stor andel av kärnträ, som hållbart icke-murknande timmer bör framställas av. Av samma trä tillverkar vi de starka takkonstruktionerna i våra byggnader samt till största delen även vägg- och takpaneler.

Tillverkningen av vår råvara förädlas och levereras av vår samarbetspartner Pölkky Oy, ett familjeföretag från Kuusamo och även det första finländska företaget inom träförädling, som beviljats det internationella PEFC-certifikatet. En förutsättning för att certifieringen ska beviljas är att träråmaterialet som förädlas endast införskaffas från certifierade skogar och att trämaterialets ursprung alltid kan spåras.

polkky-puunhankintakartta-210122-1080x1080px-01

Rätt råvara på rätt plats

Varje stock som anländer till våra sågverk är unikt. Jämn och god kvalitet kräver kvalitetssortering av råvaran där vi väljer det mest lämpliga trämaterialet för varje del av en timmerbyggnad.

Det går åt stora mängder råvara för att säkra god tillgång till lämplig och högkvalitativ råvara för timmerbyggande. Tillväxten för Kuusamo Timmerhus och bevarandet av toppkvaliteten har möjliggjorts av vår råvaruleverantör Pölkky Oy, som varje arbetsdag hanterar i medeltal 120 långtradarlaster med sågstockar.