REGISTERUTDRAG, Kuusamo Hirsitalot Oy

1. Registerhållare:

Kuusamo Hirsitalot Oy
Sossonniementie 22, 93600 KUUSAMO
Tel. +358 (0)8 868 9900 (växel)
FO-nummer FI08393128

2. Person som är ansvarig för registerfrågor och/eller kontaktperson:

Aija Orjasniemi
Sossonniementie 22, 93600 KUUSAMO

3. Registrets namn:

Kuusamo Hirsitalot Oy:s kund-/marknadsinformationsregister

4. Syftet med hantering av personuppgifter (registrets användningssyfte):

Personuppgifter samlas in, hanteras och används med kundens godkännande för att Kuusamo Hirsitalot Oy ska kunna sköta kontakter och marknadsföring samt hantera kundrelationer. Dessutom används uppgifterna för statistik samt för att utveckla våra tjänster.

5. Registrets informationsinnehåll:

Registret innehåller grunduppgifter om den registrerade så som:

 • för- och efternamn
 • gatuadress
 • postadress
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • uppgift om godkännande av kampanjens regler
 • eventuella tillstånd för elektronisk marknadsföring
 • uppgifter om kundrelationen

6. Regelmässiga informationskällor:

 • Från den registrerade själv via elektroniskt formulär, textmeddelande, telefon eller ifyllt pappersformulär.
 • Från annan pålitlig aktör.
 • Registerhållaren registrerar i samband med en Facebook-kampanj eller annan digital kampanj från Kuusamo Hirsitalot Oy, de uppgifter om användaren, som användaren själv meddelar i samband med deltagandet i kampanjen och vid användning av webbplatsen.

7. Regelbunden överlämning av uppgifter:

Uppgifter överlämnas inom gränserna för den aktuellt gällande lagstiftningen bland annat för sådana marknadsföringssyften för registerhållarens samarbetspartners (bl.a. återförsäljare), som stöder registrets användningssyfte, samt framtagandet av riktat och intressant innehåll för den registrerade. Samarbetspartners har inte rättighet att lämna vidare de mottagna uppgifterna till tredje part.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller ETA:

Uppgifterna kommer ej överföras utanför Europeiska unionen eller europeiska handelsområdet, ifall det inte anses nödvändigt för att förverkliga registerhållarens tjänster.

9. Principer för registerskydd:

 • Personuppgifterna sparas konfidentiellt. Informationsnätverken och anläggningarna där registren finns sparade hos Kuusamo Hirsitalot Oy och företagets samarbetspartners för registerhållning, är skyddade med bl.a. brandvägg och andra tekniska åtgärder, med hänsyn till de kostnader som åtgärderna orsakar.
 • Uppgifter överlämnas eller berättas för utomstående endast baserat på lagstadgade anmälningsskyldigheter, så som att kunden själv efterfrågar uppgifter eller en lagstadgad efterfrågan från myndighet.
 • Den registrerade har rätt att granska och begära korrigering av de uppgifter som rör henne, samt avsäga sig från riktad direktmarknadsföring.
 • En förfrågan om granskning samt förbud ska göras skriftligt, och den ska sändas till personen som är ansvarig för registerfrågor.