CE-märkning

CE-märkningen för byggprodukter blev obligatorisk i Finland och andra EU-länder den 1/7 2013 för de byggprodukter där det finns en befintlig gemensam standard som möjliggör CE-märkning. Kuusamo Hirsitalot Oy har beviljats de europeiska tekniska godkännandena ETA-13/0294 (12/04/2018) och ETA-11/0207 (30/11/2016), vilka berättigar användningen av CE-märkning i Kuusamo Hirsitalots produkter.

Anmälan om genomförandegrad Kuusamo Hirsitalot byggproduktsystem ETA-11/0207

Anmälan om genomförandegrad Kuusamo Cutsystem byggproduktsystem ETA-13/0294

Kuusamo Hirsitalot Oy (Kuusamo Timmerhus) innehar kreditklassen Diamond AAA

Kuusamo Hirsitalot Oy har beviljats kreditklassen Diamond AAA. Förutsättningen för det är att företaget ska ha fått den högsta AAA-klassificeringen över tio år i rad. Den här prestationen har uppnåtts av ca 0,1% av finländska företag, alltså bara 1 av tusen. Inom husbyggarbranschen, där konkurrensen är hård och konjunkturvariationerna är stora, är prestationen ytterst sällsynt.

 

AAA-klassificeringen som beviljas årligen, kan fås av företag, som har särskilt starka ekonomiska nyckeltal, positiv bakgrund och betalningsförmåga samt tillräcklig verksamhetsvolym. Den som beviljar klassificeringen är de nordiska ländernas ledande kredituppgiftsföretag, Bisnode Finland.