CE-märkning

CE-märkningen för byggprodukter blev obligatorisk i Finland och andra EU-länder den 1/7 2013 för de byggprodukter där det finns en befintlig gemensam standard som möjliggör CE-märkning. Kuusamo Hirsitalot Oy har beviljats de europeiska tekniska godkännandena ETA-13/0294 (12/04/2018) och ETA-11/0207 (30/11/2016), vilka berättigar användningen av CE-märkning i Kuusamo Hirsitalots produkter.

Anmälan om genomförandegrad Kuusamo Hirsitalot byggproduktsystem ETA-11/0207

Anmälan om genomförandegrad Kuusamo Cutsystem byggproduktsystem ETA-13/0294

Kuusamo Hirsitalot Oy (Kuusamo Timmerhus) innehar kreditklassen AAA

Kuusamo Hirsitalot Oy har beviljats kreditklassen AAA. Den här prestationen har uppnåtts av ca 2,3% av finländska företag.

AAA-klassificeringen som beviljas årligen, kan fås av företag, som har särskilt starka ekonomiska nyckeltal, positiv bakgrund och betalningsförmåga samt tillräcklig verksamhetsvolym. Den som beviljar klassificeringen är de nordiska ländernas ledande kredituppgiftsföretag, Bisnode Finland.