Våra rötter finns i Koillismaa

Rötterna för familjeföretaget Kuusamo Timmerhus finns i Norra Finland nära Polcirkeln. I norra Kuusamo i sin hemby vid sjön Kitkajärvi började bröderna Simo och Arto Orjasniemi tillverka hus och villor i början av 1990-talet. Arto planerade modellerna och gjorde affärer och den äldre brodern Simo ansvarade för timmersvarvningen.

Företagare vet vad det innebär att jobba hårt. Under den mest upptagna säsongen på försommaren arbetade företagets totalt fyra arbetstagare i fyra skift – två arbetstagare arbetade sex timmar åt gången, och därefter var det sex timmars vila. Sedan åter sex timmar jobb och lika många timmar vila efteråt, dygnet runt!

Brödernas kvalitativa och konkurrenskraftiga timmerbyggnader gick bra att sälja och när efterfrågan ökade ytterligare i slutet av år 1997, gick bröderna ihop med det lokala sågverket Pölkky Oy och dess ägare, bröderna Jouko och Antti Virranniemi. Dessa två brödrapar beslutade att slå samman sitt kunnande och på så sätt grundades Kuusamo Hirsitalot Oy i början av år 1998. Arto tog företagets tyglar i händerna och blev VD, Simo ansvarade för att produktionen snurrade och bröderna Virranniemi blev verksamma i företagets styrelse.

Kuusamo Timmerhus idag – Livskvalitet i Kuusamo Timmerhus

För att spela videon behöver du acceptera cookies för marknadsföring.

 

Under drygt tjugo år har två mäns företag vuxit till en pålitlig och stabil leverantör av timmerhus, med cirka 50 anställda. Med hjälp av finländsk sisu och beslutsamhet har det kraftigt växande företaget under alla tider haft en stark och stabil ekonomi och företaget har gjort positiva resultat under alla sina verksamhetsår. Kuusamo Hirsitalot Oy innehar kreditklassificeringen AAA.

Vårt uppdrag är att ge människor en god livskvalitet.

Företaget fortsätter sin verksamhet som familjeföretag och ägarna deltar aktivt i företagets verksamhet. Arto Orjasniemi är vår VD. Ägarna Simo Orjasniemi, Jouko Virranniemi, och nu i och med generationsskiftet även Petteri och Tuomas Virranniemi, är aktiva i styrelsen. Far och son Virranniemi representerar samtidigt delägaren Pölkky Oy.

I dagsläget levererar Kuusamo Hirsitalot årligen totalt 400–500 timmerbyggnader till den inhemska marknaden och exportmarknaden, och omsättningen är ca 20 miljoner euro.

Vi på Kuusamo Timmerhus har arbetat med vår strategi under 2020 där vi fokuserat på tydligare företagsidentitet, mål och värderingar. Vår mission är att ge människor en god livskvalitet.

Bekanta dig med våra tillverkade objekt