Vi har våre røtter i finske Koillismaa

Røttene til virksomheten i familiebedriften Kuusamo Tømmerhus kommer fra området rundt Polarsirkelen i Nord-Finland. Brødrene Simo og Arto Orjasniemi startet med hytte- og husproduksjon på hjemstedet sitt ved sjøen Kitkajärvi i Nord-Kuusamo på begynnelsen av 1990-tallet. Arto tegnet modellene og solgte dem, og den eldre broren hans, Simo, stod for dreiingen av tømmer.

Disse entreprenørene vet hva arbeid er. I den mest travle sesongen på forsommeren jobbet bedriftens fire ansatte på fire skift – to arbeidere jobbet seks timer om gangen, og deretter hvilte de i seks timer. Så var det seks timer med arbeid igjen og så en like lang hvilepause – døgnet rundt!

De førsteklasses og konkurransedyktige tømmerbygningene som brødrene produserte fikk god avsetning. Da etterspørselen økte ytterligere på slutten av 1990-tallet, ble brødrene Jouko og Antti Virranniemi, som eide det lokale sagbruket Pölkky Oy, også med i virksomheten. Disse to brødreparene bestemte seg for å slå kompetansen sammen, og Kuusamo Hirsitalot Oy ble grunnlagt i begynnelsen av 1998. Arto tok styringen av bedriften som daglig leder, Simo tok ansvaret for produksjonen, og Virranniemi-brødrene tok seg av bedriftens styre-oppgaver.

Kuusamo Tømmerhus i dag

I løpet av litt over tjue år har tomannsbedriften vokst til å bli en pålitelig tømmerhusprodusent med en solid økonomi, som sysselsetter over 50 personer. Med finsk sisu og pågangsmot har bedriften hatt en kraftig vekst. Den har også hele tiden hatt en solid og stabil økonomi og oppnådd et positivt resultat hvert eneste år. Kuusamo Hirsitalot Oy har kredittratingen AAA.

Bedriften er fortsatt en familiebedrift, og eierne er aktivt med i virksomheten. Arto Orjasniemi jobber som daglig leder og Simo Orjasniemi som produksjonssjef. Eierne Jouko Virranniemi samt Petteri og Tuomas Virranniemi, som kom med i forbindelse med et generasjonsskifte, påvirker virksomheten gjennom styrearbeidet, og får også frem stemmen til medeieren Pölkky Oy.

På dette tidspunktet leverer Kuusamo Hirsitalot totalt 400-500 tømmerbygninger i året på det finske og internasjonale markedet, og omsetningen er omtrent 15 millioner euro.

Se nærmere på prosjektene vi har gjennomført