Ekologiskt och hälsosamt boende

Trä är en förnyelsebar naturresurs och i själva verket det enda byggnadsmaterialet vars lagliga ursprung och hållbara produktion kan bevisas med certifiering. Trähus orsakar betydligt mindre luft- och miljöföroreningar under sin livscykel än motsvarande betong-, stål- eller tegelhus. Det leder till att användningen av trä för byggprojekt dämpar klimatförändringarna.

Timmer är hållbart och ekologiskt, vilket gör att det lämpar sig utmärkt för byggandet av både egnahemshus, fritidshus och offentliga byggnader. Timmerväggar binder till sig tio gånger mer koldioxid jämfört med utsläppen i samband med tillverkning och vid tillverkning av timmer uppstår spån och flis som sidoprodukter vilka kan producera mer energi än vad som går åt vid tillverkningen av timmer.

Ett timmerhus är långsiktigt och ekologiskt även när det handlar om själva boendet. Väggar med timmerkonstruktion minskar behoven av uppvärmning och nedkylning, eftersom timret jämnar ut temperaturskillnaderna i huset. Byggnaden hålls varm på vintern och garanterar lagom sval luft på sommaren genom sin andningsförmåga. Hållbarheten för det använda trämaterialet har testats i Finlands krävande vinterförhållanden, såväl i torr luft som vid regn och vinterkyla.

Utöver att timmer är ett ekologiskt material, är övriga fördelar med timret dess andningsförmåga och fuktighetstekniska säkerhet, hållbarhet, allergivänlighet och hälsosamma samt naturliga egenskaper.

Ett timmerhem har en utmärkt bra inomhuskvalitet

Ett flertal studier har slagit fast att timmerhus är allergivänliga tack vare den fantastiska luften inomhus! Den goda luftkvaliteten i timmerhem bygger på träets förmåga att transportera och binda till sig fukt i och genom väggarna. Vilket innebär att timmerytor binder till sig fukt när luftfuktigheten inomhus stiger och släpper ifrån sig fukt när inomhusluften är torr. Detta bidrar till minskad fuktighetsvariation inomhus och bättre luftkvalitet. Även de små sprickorna i träytan är av betydelse. De bidrar till en ökad totalyta där trämaterialet kan binda till sig och släppa ifrån sig fukt.

Massiva timmerväggar utan tilläggsisolering innehåller inga lager där fukt skulle kunna lagras inne i väggkonstruktionen. Enligt undersökningar fungerar även lamelltimmerväggar (tillsammans med väggar av hyvlat timmer) fuktighetstekniskt säkert både på varma sommardagar och under vinterfrost, eftersom limfogarna vid behov släpper igenom vattenånga. Att bygga ett timmerhus är därmed ett fuktighetstekniskt tryggt val.

Även känslan i timmerhus och timmervillor är avslappnad och har en lugnande effekt. Studier har visat att träytor bidrar till läkning, minskad stress och bättre humör. Studier har även visat att träytor inomhus gör kroppen lugnare med ett lägre blodtryck och en lägre puls. Trä är som byggnadsmaterial ett varmt, hemtrevligt och avslappnande val.