REKISTERISELOSTE, Kuusamo Hirsitalot Oy

1. Rekisterinpitäjä:

Kuusamo Hirsitalot Oy
Sossonniementie 22, 93600 KUUSAMO
Puh. (08) 868 9900 (vaihde)
info(at)kuusamohirsitalot.fi
Y-tunnus 0839312-8

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö:

Aija Orjasniemi
Sossonniementie 22, 93600 KUUSAMO
Puh. 040 7789 270
aija.orjasniemi(at)kuusamohirsitalot.fi

3. Rekisterin nimi:

Kuusamo Hirsitalot Oy:n asiakas-/markkinointitietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Kuusamo Hirsitalot Oy:n yhteydenpitoon, markkinointiin ja asiakassuhteiden hoitamiseen. Lisäksi tietoja käytetään tilastollisiin ja palvelujen kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

 • etu- ja sukunimi
 • lähiosoite
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • tieto kampanjan sääntöjen hyväksynnästä
 • mahdolliset luvat sähköiseen markkinointiin
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

 • Rekisteröidyltä itseltään sähköisellä lomakkeella, tekstiviestillä, puhelimella tai täytetyn paperilomakkeen välityksellä.
 • Muulta luotettavalta taholta.
 • Rekisterinpitäjä rekisteröi Kuusamo Hirsitalot Oy:n Facebook-kampanjan tai muun sähköisen kampanjan yhteydessä käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa kampanjaosallistumisen yhteydessä ja verkkosivustoa käyttäessään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja luovutetaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden (mm. jälleenmyyntiedustajat) sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin käyttötarkoitusta, sekä kohdennetun ja kiinnostavan sisällön tuottamista rekisteröidyille. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa saamiaan tietoja edelleen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:

 • Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kuusamo Hirsitalot Oy:n ja sen rekistereiden säilytysyhteistyökumppaneiden tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, ovat suojattu mm. palomuurilla ja muunlaisin teknisin toimenpitein, huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.
 • Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.
 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja vaatia korjattavaksi itseään koskevat tiedot, sekä kieltää itselleen kohdistettu suoramarkkinointi.
 • Tarkastuspyyntö, sekä kielto tulee tehdä kirjallisesti, ja se tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Päivitetty 14.4.2022