Projektet med att bygga ett eget hus börjar ofta med drömmar. Genom att ta hänsyn till det väsentliga i husbyggande kan drömmarna förverkligas. I detta blogginlägg tar vi upp de 5 viktigaste sakerna som man bör veta innan man börjar bygga.

Vi byggde vårt hus av en slump. Coronapandemin satte stopp på vår stressiga vardag, och påsklördagens husvisning ändrades till planer på att köpa en tomt på området intill. Hur skulle det vara att bygga ett eget hem? Där och då började vi kartlägga olika tomter och husmodeller. Våra kriterier var närhet till havet, goda förbindelser och ett öppet hus med helst två våningar. Vi kom ganska snabbt fram till att vi ville ha ett timmerhus. Detta ledde sedan till en djupdykning i byggandets värld. Följande saker har varit väsentliga för oss när vi byggt vårt hem:

1. TOMTEN OCH PLANBESTÄMMELSERNA

Det är i hög grad tomten och planbestämmelserna som avgör vilken sorts hus man kan bygga. Även med strikta plankrav kan en duktig hussäljare hjälpa kunden att hitta rätta huset. Detta hjälpte oss att komma vidare med projektet och att anpassa Kuusamo Timmerhus Hiisi-modell till ett hem som uppfyllde våra önskemål och planbestämmelsernas krav.

Hirsitalo_Hiisi_173_2.

Vanligtvis gör man en markundersökning i samband med tomtreservation för att ta reda på markens uppsättning, bärighet, topografi och exempelvis grundvattennivån. Markundersökningen visar vilken typ av grundläggning som huset kräver. Undersökningen hjälper också att uppskatta kostnaderna för markarbeten och grundläggning som en del av totalbudgeten. Man får gärna vara lite kritisk när det gäller dessa kostnader, överraskningar kan inträffa. För vår del överskreds budgeten med ca 25 procent.

Tänk på att huset i bloggen ligger i Södra Finland. Tomt- och planbestämmelserna varierar mellan regioner och länder – kontakta dina lokala myndigheter för att kontrollera vad som gäller där du vill bygga.

2. BUDGET

Budget är en av de viktigaste aspekterna när man bygger. När man bygger sitt första hus är det väldigt svårt att veta vilka extrakostnader som kan uppkomma för markarbeten, tilläggsarbeten eller material. När man planerar sitt hus tänker man lätt att alla standardmaterial fungerar bra. Men när man väl bygger upptäcker man mycket som man vill satsa på.

Vilka saker är man beredd att göra avkall på? Här spelar också kreativiteten roll: finns det någonting man kan göra billigare för att på så sätt få råd med det? Här är det bra med kundorienterade experter som man kan bolla idéer med. För vår del var entreprenören till stor hjälp när vi funderade på detaljerna utifrån vår budget och våra önskemål.

Vi gjorde först en totalbudget och specificerade sedan följande kostnadselement: tomten, markarbeten, huset, tilläggskostnader och andra kostnader, exempelvis bygglov och arbetsledning. Dessutom är det en bra idé att ha en separat budget för trädgården. Sedan följer man upp kostnaderna för varje kostnadselement.

 

3. TIDSÅTGÅNG

Det är av central vikt att bedöma hur mycket tid man själv och familjen använder. De vanligaste alternativen på marknaden är

  • att man bygger huset helt själv,
  • väderskyddat,
  • inredningsklart eller
  • nyckelfärdigt.

Innehållet i huspaketen varierar mellan husleverantörer och detta är av stor betydelse för hur mycket tid man kommer att använda själv.

Man ska vara realistisk när man bedömer tidsåtgången. När man sitter och planerar känns det ofta att det finns gott om tid, kunskaper och ork, men det kan ändra sig under byggprojektets gång. Att bygga ett hus kräver ett rejält engagemang oavsett hur mycket man ska göra själv. Enbart planeringen, alla valen och rengöring av tomten och byggnaden tar mycket av fritiden i anspråk för den som arbetar.

Vi valde ett lite anpassat nyckelfärdigt huspaket. Vi beställde virkesdelarna från Kuusamo Timmerhus och upprättade ett nyckelfärdigt entreprenadavtal med en lokal entreprenör. Vi valde att själva ta hand om bland annat köket, annan fast inredning, öppna spisen och övriga byggnader. Denna lösning passade oss bra.

4. BESLUT

Det sägs att man måste fatta 10 000 beslut när man bygger hus. Det kanske är lite i överkant, men det är verkligen många beslut som måste tas. Det krävs många detaljerade beslut att hitta rätta material, samtidigt som man ska ha bra översikt. Detta är mycket lärorikt eftersom de första valen kan ta mycket tid, men sedan blir man bättre på att fatta beslut i takt med att projektet framskrider.

Hos oss delades beslutsfattandet upp på så sätt att en av oss koncentrerade på husets visuella detaljer medan den andra tog hand om byggnadstekniska frågor och materialinköp. Det är väl inte svårt att gissa hur den arbetsfördelningen såg ut. Samarbetet och beslutsfattandet har utvecklats under projektets gång, och numera kan vi ta även stora beslut snabbt.

5. PROJEKTLEDNING

Att bygga ett hus kräver viss projektledning. Det kräver att man kan samordna och hantera flera helheter samtidigt. För den som bygger hus för första gången innebär projektledning att man hela tiden lär sig nytt. Samtidigt har det varit extremt givande.

Det är fantastiskt att se hur ens egna planer ser ut och materialiseras i det egna hemmet. Man får en känsla av att man överträffat sig själv, man har åstadkommit allt detta.

Att bygga ett hus är ett samspel där man lär sig mer om både sig själv och andra, och med rätt sällskap är det en mycket intressant resa där man skapar något som är eget och unikt. Jag önskar alla bloggläsare givande stunder med att drömma, planera eller bygga ett eget hus.

Johanna och Henkka

VI REKOMMENDERAR FÖR TIMMERHEMSDRÖMMAR