Hirsitalorakentamisen suosio jatkaa kasvuaan vuosi vuodelta. Hirsiomakotitalosta haaveilevien ensimmäisiä kysymyksiä on, mitä hirsitalon rakentaminen maksaa? Tässä artikkelissa käsitellään rakentamisen kustannuksia.

Onko hirsitalon rakentaminen kalliimpaa verrattuna muihin materiaaleihin? Vastaus on, että paperilla suunnitelmavaiheessa hirsitalo on pääsääntöisesti kappaletaloa arvokkaampi. Toisaalta kustannuksista pelkän hirren osalta voidaan sanoa, että hirsitalo eroaa kappaletalosta hyvin pitkälti vain seinien osalta: lähes kaikki muu talossa voi pysyä samana. Myös hirsitalon pystytys on muita rakennusmuotoja huomattavan paljon nopeampaa mikä tuo kustannussäästöä rakentamisen osalta. Lisäksi on painotettava, että mistä tahansa omakotitalosta saa huomattavan arvokkaan niin halutessaan, sillä kokonaiskustannusten muodostumiseen vaikuttaa hyvin moni asia.

Jokainen toteutunut Kuusamo hirsitalo on valmistuessaan yksilöllinen. Omalaatuisuus alkaa tontista eli rakennuspaikasta ja perustuksista, jatkuen talon malliin ja rakenneratkaisuihin. Tekniset toteutukset ja esimerkiksi pintamateriaalit ja sisustus muodostavat ainutkertaisia valintoja. Tämän vuoksi taloja on aivan yhtä monta erilaista kuin on rakentajiakin – sama pätee rakentajien budjetteihin ja kokonaiskustannuksiin. Tästä johtuen myös budjettivertailuun kannattaa suhtautua pienin varauksin.

Yksilöllinen Nuuna rakennusvaiheessa. Yksilöllisten ratkaisujen kanssa toimiessa myös kustannukset vaihtelevat paljon.

Omakotitalon rakennuskustannukset muodostuvat siis monista osa-alueista. Haastattelimme tähän blogiartikkeliin meidän hinnoittelun syväosaajaa liiketoimintajohtaja Antti Hokkista. Hän antoi omat neuvonsa ja vinkkinsä rakentamista suunnittelevalle, millä voi hahmottaa paremmin kokonaiskustannuksiin vaikuttavista seikoista ja miksi yleispätevän ja tarkan hinnan antaminen vaatii ensin tutustumisen kokonaisuuteen. Blogitekstin loppuosassa koostimme Suomen rakentamisen yleiskustannuksia.

Tästä voit siirtyä suoraan artikkelin vinkkeihin.

Hieman juttua perusasioista: omakotitalon rakennuskustannukset

Hirsitalon voi rakentaa käytännössä kolmella eri tavalla:

Luonnollisesti kustannustehokkain tapa rakentaa omakotitalo on rakentaa talo itse. Kustannustehokkuuden hinta on oma aika. Omakotitalon rakentaminen ottaa eri arvioiden mukaan 3000 – 4000 tuntia työtä. Kuluvaan aikaan vaikuttaa se, millainen on oma rakentamiskokemus ja tuntuma itse rakentamiseen. Vastaavasti viimeisimpänä mainittu toteutustyyli on tietysti kustannuksiltaan kalliimpaa. Näiden väliin asettuu tämän hetken suosituin vaihtoehto, jossa talo rakennetaan osittain itse.

Ennen kuin otat yhteyttä myyjään…

Kuusamo Hirsitalot Oy:n liiketoimintajohtajana Antti Hokkinen työskentelee päivittäin niin Kuusamo-myyjien kanssa kuin asiakasrajapinnassa. Pitkän kokemuksensa kautta hän ymmärtää rakentamisen hinnoittelun ja budjetin tekemisen haastavuuden asiakkaan näkökulmasta. Hänen tärkein rakentamisen alkuvaiheen ohje, vaikka jo ennen kuin otat yhteyttä Kuusamo-myyjään:

– Etenkin kokemattomalle rakentajalle suosittelen lämpimästi sitä, että jo tarjouspyyntövaiheessa otettaisiin rakennusprojektiin mukaan vastaava työnjohtaja tai pääsuunnittelija, Antti sanoo. Myös budjetointi onnistuu paremmin, jos mukana suunnittelussa on alusta lähtien ammattilainen tai useampi. Tämä on hyvä muistaa, varsinkin jos on rakentajana kokematon.

Tarjouspyynnön perusta on tietenkin talomallin valinta. Tyyppiratkaisu eli suoraan mallistomallista tarjouksen pyytäminen on hyvinkin vaivatonta, mutta mikäli olet täysin omilla suunnitelmilla liikkeellä, niin panosta ammattilaisen tekemään luonnossuunnitteluun ennen tarjouspyyntöä! Mitä paremmat luonnoskuvat sinulla on, sitä tarkemman ja paremman tarjouksen tulet saamaan.

Ammattilaisen avulla on helpompi käydä tarjouksia läpi ja vertailla esimerkiksi maatöiden, materiaalivalintojen, tekniikan ja muiden osa-alueiden vaikutuksia kokonaiskustannuksiin. Näin omassa budjetissa pysyminen on helpompaa ja tarkempaa.

– Yleisohjeena rakentamisessa voidaan pitää sitä, että budjetissa on hyvä olla tarpeeksi liikkumavaraa eli noin 10–15 %.

Kokonaisbudjetointiin on olemassa karkeahko peruskaava, joka menee osapuilleen näin: puuosatoimitus x 3–4 on yhtä kuin kustannukset varsinaisen talon osalta. Tähän päälle on vielä lisättävä kustannukset tontista ja perustusten tekemisestä.

Esimerkiksi, jos puuosatoimituksen hinta on 100 000 € niin kokonaiskustannus ilman tonttia ja perustuksia menisi  300 000 – 400 000 euron väliin. Tällöinkin voidaan puhua vasta suuntaa antavasta kokonaiskustannuksesta. Tämä hinta antaa suuntaa aika pitkälle viedyn muuttovalmiin talon hinnalle ja esimerkiksi hartiapankkirakentaja voi päästä huomattavasti edellä mainittua laskentamallia edullisimmilla kustannuksilla.

– On siis erittäin tärkeää huomioida, että tämä on ainoastaan karkea malli, jonka avulla voi lähteä liikkeelle itsenäisesti budjetin rakentamisessa. Esimerkiksi tontteja, talomalleja, mieltymyksiä ja materiaalivalintoja on niin monimuotoisia, että jokaiselle rakentajalle sopivaa ja pätevää yleistä kustannusarviota ei voi antaa, Antti painottaa.

Rakennuksen muoto ja monimuotoisuus ovat rakentajakohtaisia. Toisin sanoen mitä erikoisempi ratkaisu, sitä enemmän lisäkustannuksia, olipa työvaihe tai osa-alue rakentamisessa mikä tahansa. Muun muassa sisustusvalinnat korostuvat jo ihan tavallisessa keskikokoisessa omakotitalossa.

– Sisustusvalinnoikin pystytään tekemään helposti kymmenien tuhansien eurojen hintaeroja suuntaan ja toiseen. Millaisia pintamateriaaleja, kiintokalusteita, tulisijoja sekä tekniikkaa valitaan, Antti listaa esimerkeiksi.

Hirsiomakotitalon rakennuskustannuksista kannattaa kysyä alueellasi toimivalta Kuusamo-myyjältä. Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen.

Työmaakuva hirsitalon rakennusprojektista. Hirsikehikko kohoaa sinistä taivasta kohden.
Kolme nostoa onnistuneeseen rakennusprojektiin: realistinen budjetti omiin toiveisiin nähden, aikataulutus (ei liian kiire), ennakointi ja kenties se tärkein – että oikeat ammattilaiset ovat mukana hankkeessa riittävän ajoissa.

Tontti ja maatöiden osuus

Yksittäisistä merkittävistä rakentamisen kustannuksiin vaikuttavista seikoista Antti nostaa esiin maatöiden osuuden rakennuspaikalla. Mitkä ovat oman rakennuspaikan ominaisuudet, sijainti ja maastonmuodot? Onko siellä rinnettä? Joudutaanko rakennustontilla louhimaan tai paaluttamaan? Millaisia kivi- ja maa-aineksia käytetään, ja mahdollisesti miten kaukaa tuotteita joudutaan rakennuspaikalle kuljettamaan?

– Ihan alkuvaiheessa maatyöt ovat suuri yksittäinen tekijä, sillä niiden osuus kustannuksista voi vaihdella tontista ja sijainnista riippuen karkeasti sanottuna 10 000–80 000 euron välillä. Rakentajan onkin aina hyvä teettää alkuun maaperätutkimus.

Maaperätutkimuksen tekeminen kustantaa noin 1000 euroa, mutta se säästää kalliilta yllätyksiltä tai ainakin auttaa varautumaan niihin, mikäli haluaa talonsa juuri tiettyyn lokaatioon. Ilman maaperätutkimusta eteen voi tulla hyvinkin yllättäviä asioita, jotka vaikuttavat rakenneratkaisuihin.

Maaperään liittyen ei ole sattumaa, että kuivat mäntykangasmaastot ovat pääsääntöisesti arvostettuja rakennusmaita maatöiden lähtökohtaisen helppouden vuoksi. Mitä työläämpää on maarakennustöiden ja perustusten tekeminen ja logistiikan hoituminen rakennuspaikalle, sen kalliimpaa se luonnollisesti on.

Lisäksi maahan liittyvä kokemattomien rakentajien ”helmavirhe” on pihatöiden alimitoitus. Niidenkin tekemiseen on hyvä olla budjetissa pelivaraa, vaikkakin ne sijoittuvat rakentamisen kaaren loppuvaiheeseen.

Harmaa hirsitalo metsäisellä hiekkamaatontilla.
Tontin voi vuokrata tai ostaa esimerkiksi kaupungilta tai yksityiseltä maanomistajalta. Lisäksi rakennustontteja huutokaupataan.

Vinkit onnistuneeseen rakennusprojektiin

Olemme koonneet tähän yleisiä vinkkejämme.

 1. Määrittele oman taloutesi mukainen realistinen budjetti – peilaa sitä omiin tarpeisiisi ja toiveisiisi. Muista varata 10-15% budjettiin liikkumavaraa.
 2. Ota pääsuunnittelija/vastaava työnjohtaja mukaan jo tarjouspyyntövaiheessa.
 3. Perehdy tontin sijaintiin ja ominaisuuksiin ammattilaisen avulla, joka tuntee paikalliset olosuhteet. Teetätä maaperätutkimus.
 4. Ota yhteyttä myyjään. Hänellä on paras tietämys toimitusten laajuuksista ja toimitusaikatauluista.
 5. Luo järkevä aikatauluikkuna rakennusprojektillesi. Muista liikkumavara, lupaprosessi ja hallinnolliset asiat vievät myös aikaa ennen konkreettista rakentamista.
 6. Jos teet osaurakoina, valitse vain ammattilaisia: ota tekijät esimerkiksi omalta paikkakunnalta. Huomioi kokemus ja hyvä maine.
 7. Muista oman työn osuus! Vaikket rakentaisikaan varsinaisesti mitään itse. Esimerkiksi rakennustavaran hakemisella, siivoamisella ja rakennusjätteen pois kuljettamisella sekä muilla avustavilla töillä on mahdollista säästää 8–10 kuukauden projektissa aika paljon.

Millaisia rakentajia me olemme?

Otetaan hieman dataa avuksi ja tarkastellaan rakentamisen trendejä ja näkymiä sekä avataan numeroina sitä, millaisia rakentajia me suomalaiset keskimäärin ottaen olemme.

Näppäilen puhelun pääkaupunkiseudulle ja saan yhteyden Jaakko Jussilaan. Hän työskentelee etenkin analytiikan ja toimialatutkimusten parissa Rakennustutkimus RTS Oy:ssä. Tutkimusten, tilastoinnin ja datan parissa uurastus ei jää Jaakolla ainoastaan varsinaiseen työaikaan toimistolla, sillä hän tekee parhaillaan myös väitöskirjaa rakentamiseen liittyen.

Itse asiaan! Puurakentaminen on ollut tasaisesti enemmän tai vähemmän valtavirtaa Suomessa, sillä se käsittää suunnilleen 90 prosenttia kaikesta pientalorakentamisesta viimeisten 30 vuoden ajalta. Entä kuluvan vuoden suuntaviivat – jatkaako hirsirakentamisbuumi kasvuaan?

– Hirsirakentamisen suosio on noussut viimeiset 10 vuotta välillä jopa kiihtyväänkin tahtiin, mutta isossa kuvassa hirren suosio on kasvanut tasaisemmin. Emme usko, että tälle suuntaukselle mitään äkkiloppuakaan tulisi, Jaakko pohtii.

Jaakko Jussila visioi, että hirrellä on vielä runsaasti potentiaalia ja mahdollisuuksia rakennusmarkkinoilla toimialatasolla: loppuasiakkaiden kannalta on hyvä, että markkinoiden tarjonta monipuolistuu myös hirsitalovaihtoehtojen suhteen.

– Hirsitalovalmistajat kehittävät tavalla tai toisella hirsitaloja asiakkaille entistä valmiimmiksi ja rakentamistavoissa on valinnanvaraa. Yleisestihän avaimet käteen -hirsirakentaminen on vielä aika tuore asia ja se on ollut vasta puolenkymmentä vuotta selkeämmin nosteessa.

Hirsirakentaminen on ikään kuin luonut nahkansa tai pintansa uudelleen, sillä hirsirakentamisen teknisen puolen kehitys (esimerkiksi nollanurkkamallit ja painumaton hirsi) on tuonut uusia mahdollisuuksia rakentajille ja asujille.

Jaakko Jussilan mukaan 10 vuoden sisällä moderni hirsirakentaminen on uusiutunut sille tasolle, että se miellyttää myös nuorempia ja kaupunkiympäristössä asuvia rakentajia aivan uudella ja erityisellä tavalla.

– Perinteisemmän tyyppisen hirsirakentamisen rinnalle ovat tulleet modernit mallit, joissa on esimerkiksi suuret ikkunapinta-alat ja suorat linjat. Näkemyksemme ja tutkimustemme mukaan hirren suosiota rakentajien keskuudessa selittää kaksi pääteemaa, joita ovat moderni ja miellyttävä ulkonäkö sekä ekologisuus ja ympäristötietoisuus, hän linjaa.

Kuusamo-Hirsitalot-Kajastus.
”Perinteisemmän tyyppisen hirsirakentamisen rinnalle ovat tulleet modernit mallit, joissa on esimerkiksi suuret ikkunapinta-alat ja suorat linjat.” Jaakko Jussila, RTS Oy

Perinteisesti on tavattu jakaa rakentaminen omakotitalotyypeittäin niin, että edullisin vaihtoehto on puutalo, sen jälkeen tulee hirsitalo ja seuraavaksi kivitalo.

– Mutta ei asia ihan näin yksiselitteinen kuitenkaan ole. Hintaan vaikuttavat helposti hieman arvokkaammat valinnat myös muussa rakentamisessa kuin runkoratkaisussa.

Hieman karrikoiden voidaan siis todeta, että on olemassa myös arvokkaita puutaloja ja edullisia kivitaloja – ja kaikkea siltä väliltä. Hirsisistä omakotitaloista löytyvät tietysti samat vaihtoehdot.

Omakotitalo 2022

Tässä osiossa on tiiviinä koosteena dataa siitä, millaisia omakotitalorakentajia olimme keskimäärin viime vuonna.

 • Keskimääräinen huoneistoala oli 136 m² ja nettoala 160 m².
 • Viimeisen 10 vuoden aikana uusien omakotitalojen pinta-ala on laskenut noin 15 m².
 • Runkoratkaisuna omakotitaloissa oli hirsi 21 %, puu 72 % ja kivi 7 %. Suomalaiset omakotitalot ovat perinteiseen tyyliin puurakenteisia. Erityisesti hirren suosio on kasvanut tasaisesti.
 • Noin 2/3 uusista omakotitaloista on 1-kerroksisia. Kellari toteutettiin suunnilleen 5 %:iin omakotitaloista.
 • Omakotitalorakentajan kokonaiskustannukset olivat keskimäärin 402 000 euroa ammattilaisella teetettynä. Kokonaismenot olivat n 330´000 euroa (ilman omaa työtä). Rakennusneliömetrin kustannus oli noin 2510 euroa/nettoneliö.

Toteutustapa

 • Omatoimisesti 24 %
 • Muuttovalmis/talopaketti 37 %
 • Osaurakoina 20 %
 • Ammattilaisella 19 %

Suunnittelutapa

 • Täysin yksilöllinen 63 %
 • Muunneltu tyyppi 29 %
 • Tyyppiratkaisu 8 %

Lähde: Rakennustutkimus RTS Oy, www.suomirakentaa.fi. Tiedot päivitetty 13.11.2023.

Rakennustutkimus RTS Oy on vuonna 1983 perustettu pientalorakentamisen markkinatutkimusyritys. Yrityksen asiakkaita ovat johtavat talo- ja mökkivalmistajat sekä rakennusalan materiaaliteollisuus. Yrityksellä on yli 30 vuoden kokemus pientalorakentamisen tutkimuksesta.

Suosittelemme hirsisiin kotiunelmiin ja haaveisiin

Tutustu hirsitaloihimme

Oman hirsisaunan löylyihin?

Hirsiset loma-asunnot

Mielenkiintoista asiaa hirsirakentamisesta

Vieraskynä: Pihkassa puuhun osa 4 – sisätöitä ja pitkää pinnaa

Katso blogiartikkelimme: Muuttovalmis vai itse rakennettu hirsitalo

Tutustu blogiartikkeliimme: Hirsinen älytalo Mynämäessä

Lue blogiartikkelimme: Tämän helpommaksi et rakentamista enää saa

Ota yhteyttä alueesi Kuusamo-myyjään

Löydä lähin Kuusamo-myyjäsi