Houkutteleeko muuttovalmis hirsitalo? Muuttovalmiin hirsitalon toteuttamiseen on käytännössä kaksi vaihtoehtoa, yhden tai kahden sopimuksen malli. Tässä artikkelissa tutustumme näihin kahteen vaihtoehtoon.

Houkutteleeko muuttovalmis hirsitalo? Muuttovalmiin hirsitalon toteuttamiseen on käytännössä kaksi vaihtoehtoa, yhden tai kahden sopimuksen malli. Yhden sopimuksen mallissa tehdään koko urakan kattava sopimus talotehtaan tai rakennusliikkeen kanssa, joka myös kantaa kokonaisvastuun rakentamisesta. Yhden sopimuksen mallissa talotehdas tai rakennusliike valitsee työmaallasi operoivat rakentajat ja aliurakoitsijat.

Muuttovalmiin hirsitalon voit toteuttaa myös niin kutsutulla kahden sopimuksen mallilla, jota myös Kuusamo Hirsitalot suosittelee. Ensimmäinen sopimus tehdään materiaalitoimituksesta hirsitalotehtaan kanssa ja toinen rakennusurakoitsijan kanssa varsinaisesta rakentamisesta. Erillisen urakoitsijan palkkaaminen mahdollistaa rakentamisen kilpailuttamisen eri toimijoiden välillä, sekä sen, että päätät itse kuka tulevan kotisi rakentaa.

Kahden sopimuksen mallilla voit saada paitsi merkittävää kustannussäästöä, myös tärkeän mahdollisuuden tutustua tulevaan urakoitsijaan jo ennalta. Kokonaisuudessaan reilun vuoden kestävän rakentamisprojektin aikana on erittäin tärkeää, että osapuolien henkilökemiat ja työnjälkeen kohdistuvat vaatimukset kohtaavat. Suosittelemme kysymään potentiaalisilta rakentajilta useampaa valmistunutta referenssikohdetta, joissa voit tutustua näin sekä työnjälkeen että kuulla asiakkaiden kommentteja ja kokemuksia rakentajasta.

Vastaava työnjohtaja mukaan mahdollisimman pian

Rakennustavasta riippumatta uudisrakennusta suunnittelevalla on edessään iso nippu valintoja ja päätöksiä. Yksi rakentamisen merkittävimmistä ja toivottavasti myös ensimmäisistä päätöksistä on palkata itselleen vastaava työnjohtaja. Vastaavalla työnjohtajalla on merkittävä rooli onnistuneessa talonrakennusprojektissa ja hänet kannattaakin ottaa mukaan heti projektin alkumetreiltä saakka. Talopakettien toimitussisällöt vaihtelevat laajuudeltaan ja tasoltaan eri talotehtaiden kesken, joten niiden huolellinen vertailu on ensiarvoisen tärkeää. Myös rakentamisen edistymisessä sekä hyvästä laadusta kiinni pitämisessä tarvitaan luotettavaa ja rakentajan etua valvovaa työnjohtajaa.

– Mitä aiemmin löydät pääsuunnittelijan tai vastaavan työjohtajan mukaan projektiisi, sen parempi. Varsinkin siinä tilanteessa, kun talopaketteja ja rakentamisvaiheen eri toimituksia ja urakkaosuuksia kilpailutetaan ja vertaillaan, on ammattilaisen hyvä olla mukana. Tässä vaiheessa projektia vastaava työnjohtaja tienaa äkkiä palkkansa mukana olollaan, kertoo Kuusamo Hirsitalojen liiketoimintajohtaja Antti Hokkinen.

Pääsuunnittelijasta tai vastaavasta työnjohtajasta on iso apu myös rakentamiseen liittyvien asiakirjojen koostamisessa. Usein varsinaisten lupahakemuksien laatiminen, tarvittavien kaavakkeiden täyttäminen ja lupaprosessin seuraaminen on hyvä jättää ammattilaisen tehtäväksi. Näin mahdolliset puutteet ja täydennystarpeet selviävät usein jo ennen hakemuksen jättämistä tai ne saadaan tarvittaessa korjattua mahdollisimman nopeasti, joka myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

1.1.2025 voimaan tulevan uuden rakennuslain myötä rakentamishankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakentamishankkeen toteuttajalla tulee olla kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja tietenkin rakentamisessa toimivilla tehtävän vaatima asiantuntemus ja ammattitaito. Rakentamishankkeelle tulee nimetä pääsuunnittelija, jonka on huolehdittava suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta sekä siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevat säännökset ja määräykset sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät. Päävastuullinen toteuttaja, joka voi olla myös rakentamishankkeeseen ryhtyvä itse, vastaa toteutuksen kokonaisuudesta ja laadusta.

Budjetti ohjaa rakentamista

Kuusamo Hirsitaloilla on huomattu, että moni haluaa ulkoistaa talonrakennusprojektinsa mahdollisimman pitkästi ammattilaisten harteille. Täysin muuttovalmiista toteutuksesta puhutaan markkinassa enemmän ja enemmän. Monen aloittavan rakentajan polku alkaakin tyypillisimmin muuttovalmiin talon tarjouksesta. Viime aikoina, rakentamisalaa kohdanneiden haasteiden myötä kuitenkin yhä useampi rakentaja on valinnut toteutustavakseen kahden sopimuksen mallin. Hajauttamalla rakentamisen useammalle toimijalle valitset ensinnäkin rakentajasi itse ja hallitset myös riskejä paremmin, eikä kaikki ole niin sanotusti yhden kortin varassa.

– Ihmiset ovat kiireisiä. Monella on työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen lisäksi runsaasti muitakin asioita huolehdittavanaan. Voi myös olla, että omat rakennustaidot tai yksinkertaisesti kiinnostus eivät välttämättä riitä talonrakennusprojektin läpiviemiseen kaiken muun ohessa. Siksi on hyvä, että tarjolla on erilaisia ratkaisuja erilaisiin elämäntilanteisiin, muistuttaa Hokkinen.

Budjetti kuitenkin ohjaa rakentamista ja muuttovalmiin talon kokonaishinta saattaa yllättää. Joten mikäli mahdollisuutta on, osallistumalla itse rakentamiseen tai edes pieniin aputöihin voit säästää hankkeen kustannuksissa jo merkittävästi. Kustannussäästöjä hakevalle kahden sopimuksen rakentamismallin parhaita puolia onkin se, että pääset itse sopimaan urakkasopimuksien laajuudesta sekä aikatauluista joustavasti suoraan toimijoiden kanssa. Osittain itserakennetun hirsitalon käsite on erittäin joustava, mutta tyypillisimmin urakoitsija pystyttää hirsikehikon sekä toteuttaa rakennuksen säältä suojaan -vaiheeseen. Tämän jälkeen rakentamista jatketaan omin voimin tai erillisen urakoitsijan toimesta.

– Rakennustavasta riippumatta palveluiden ja toimitussisältöjen sopimusten läpikäymiseen kannattaa käyttää aikaa ja tehdä työ tarkasti vastaavan työnjohtajan kanssa – näin tiedät tarkalleen mitä saat ja mistä maksat, Hokkinen muistuttaa.

Lue lisää hirsirakentamisesta

Hirsi raaka-aineena tarjoaa siis vaihtoehtoja niin itsenäiselle rakentajalle kuin vaivatonta ratkaisua etsivälle – oman elämäntilanteen mukaan.

Tutustu kolmiosaiseen blogisarjaamme erilaisista rakentamistavoista:

Hirsisiin kotiunelmiin suosittelemme: