Talon rakentaminen on oman elämän suurin budjetointiharjoitus eikä siihen voi valmistautua liikaa. Villa Hiisi -hirsikodin rakentajapariskunta avaa miten hirsitalon rakentamisen kustannukset jakautuivat heidän rakentamisprojektissa. Lisäksi Johanna ja Henkka kertovat omia huomioita mitä on hyvä huomioida suunnitteluvaiheessa.

Mietin kulunutta vuotta. Matka on ollut huikea. Välillä on tuntunut, että asiat ovat sujuneet kuin elokuvissa, mutta sen eteen on tehty paljon töitä. Rakentaminen on tarkoittanut osittain arkisesta kulutuksesta luopumista, mutta tilalle on saatu jotain paljon tärkeämpää: oma hirsikoti.

Kuvaan hirsitalon rakentamiseen kuluvaa kokonaisbudjettia 100 prosentilla, ja eri kustannuselementit esitetään prosentteina tästä kokonaisbudjetista. Pihan teon, piharakennuksen rakentamisen ja talon maalauksen kustannukset jäävät tämän blogitekstin ulkopuolelle.

Rakentamisen kokonaiskustannukset jaoin seuraavien neljän ison otsikon alle:

  1. Tontti ja maatyöt
  2. Talopakettitoimitus
  3. Rakentaminen ja työnjohto
  4. Sisätilat ja kodin tekniikka
Kuvio havainnollistaa, miten hirsitalon rakentamiseen kuluvat kustannukset ovat meidän budjetissa jakautuneet.

1. Tontti ja maatyöt

Rakentaminen alkaa tontista. Ilman sitä ei rakennusprojektia voi oikein suunnitella eteenpäin. Tontti määrittää, kuinka paljon voi rakentaa ja mitä määräyksiä/vaatimuksia alue pitään sisällään. Taloa ei voi siis suunnitella ilman tonttia ja näin ollen myös rakentamisen kokonaiskustannukset alkavat hahmottua tontin ostamisen jälkeen. Meille tontti määritti talon kerrosneliöt 160m2 sekä kattotyypiksi harjakaton.

Tontin hankinnan aikoihin kannattaa miettiä jo vastaavaan työnjohtajan tai pääsuunnittelijan ottamista projektiin mukaan, sillä tontin hankinnan jälkeen tulee isot päätökset mm. talopakettitoimitukseen ja rakentamisen laajuuteen liittyen.

Tontin ja maatöiden kustannuksiin vaikuttaa keskeisesti tontin sijainti, alue ja maaperä. Lisäksi vaikutusta on tontin muodoilla, kasvillisuudella ja sillä, onko kunnallistekniikka vedetty tontille. Maaperätutkimus kannattaa yleisesti tehdä aikaisessa vaiheessa, sillä siitä ilmenee, tehdäänkö perustus maanvaraisesti vai paaluttamalla. Paaluttaminen on yleisesti hieman kalliimpi perustustapa, mutta tästäkin löytyy poikkeuksia.

Kasvukeskusalueelle sijoittuvan talomme budjetista kului tonttiin, maatöihin, kunnallistekniikkaan ja sähköliittymään 22%. Se ylittyi hieman suunnitellusta, ja eniten tähän vaikutti ylimääräisen maan poisvienti ja paalujen pituus. Jo tässä kohdin totean, että rakentamisen budjettia ei kannata laskea liian tiukalle eikä kannata lähteä rakentamaan taloa, johon on suunnittelussa vain juuri ja juuri varaa.

Tarkka suunnittelu ja budjetointi auttavat hahmottamaan hirsitalon rakentamiseen kuluvia kustannuksia. Liian tiukalle budjettia ei kannata laskea, sillä budjettia kuluu rakentamisen jälkeen esimerkiksi talon maalaukseen, pihatöihin ja piharakennukseen.

2. Talopakettitoimitus

Talopakettitoimitusten sisältö vaihtelee talotehtaiden välissä. Hirsipuolella käytetään myös nimitystä  puuosatoimitus. Meidän talopakettitoimitukseen kului 24 % budjetistamme. Paketin sisältöä on mahdollista laajentaa koskemaan esimerkiksi vesikattomateriaaleja, eristeitä, saunan puuosia jne. Toimituksen laajuus sovitaan palaverissa yhdessä myyjän kanssa. Meillä sisällöksi sovittiin hirret, ikkunat, ovet, väliseinämateriaalit, katon kantavat puuosat sekä terassimateriaalit.

Hirsien, ovien, ikkunoiden ja kattomateriaalien asentamisen jälkeen ollaan rakennusurakassa ”säältä suojaan”-vaiheessa. Vaikka talo näyttää tässä kohdin hyvinkin valmiilta ulkopäin, tästä alkaa rakentamisen hitain, tarkin ja työläin vaihe: talon sisärakentaminen. Moni rakentajista jatkaa rakentamista itse tästä vaiheesta eteenpäin. Tilastojen mukaan* joka kolmannes talonrakentajista ostaa talopaketin säältä suojaan -toteutustapana.

Terassit tuon tässä yhteydessä erikseen esille, sillä vaihdoimme terassimateriaalit höylättyyn leveään kuusilankkuun ja rakennutimme terassia yhteensä 45 neliön verran, joka on hieman enemmän kuin alkuperäisessä Hiisi-mallissa. Tämän lisäksi terassilta rakennutettiin loivasti laskevat portaat sekä autokatoksen että puutarhan puolelle.

Toimituksen sisältöä ja laajuttaa voi muokata yhdessä myyjän kanssa. Me halusimme vaihtaa terassilaudat näyttävämpään leveään kuusilankkuun.

3) Rakentaminen ja työnjohto

Suunnittelu ja työnjohto

Henkinen rakentaminen alkaa pääsuunnittelijan tai rakennusvalvojan hankkimisesta sekä talon piirustuksista ja asemakaavasta. Suunnitteluun ja työnjohtoon liittyvät myös lupamaksut, LVI- ja sähkösuunnittelu sekä työmaahankinnat. Sähkösuunnittelu kuului talopakettimme hintaan, mutta muihin edellä mainituista asioista kului muutaman prosentti kokonaisbudjetista.

Suunnitteluvaiheessa tehdään myös merkittävästi budjettiin ja omaan ajankäyttöön vaikuttava päätös: tehdäänkö talo itse vai rakennutetaanko se osittain tai kokonaan. Yleisesti valittavana on säältä suojaan, sisustusvalmis tai muuttovalmis -periaatteella toteutettavat talopaketit. On myös hyvä huomata, että urakkasisällöt vaihtelevat talotoimittajilla ja sen takia niihin kannattaa tutustua huolellisesti ammattilaisen kanssa, kun kilpailuttaa talotoimittajia.

Rakentaminen

Me valitsimme muuttovalmiin kohteen, mutta silti projektijohtamiseen, materiaalivalintoihin, rakennusaikaiseen siivoukseen ja materiaalien vastaanottoon kului paljon aikaa. Meidän muuttovalmispaketista jätettiin pois keittiö ja muut kiintokalusteet sekä takka, jotka kilpailutimme itse erillisinä kokonaisuuksina.

Laskimme asian myös näin: vaikka rakennuttaminen vei budjetistamme noin neljänneksen (26%), rakennustakuu takasi sen, että pääsemme muuttamaan kotiin viimeistään 8 kuukautta hirsien saapumisesta tontille, ja sen jälkeen meillä riittää vielä voimavaroja ulkorakennuksen rakentamiseen, talon maalaukseen ja pihatöihin. Itse tekemällä projekti olisi pitkittynyt huomattavasti, arviolta jopa kahteen vuoteen.

Mikäli päätät rakentaa itse, kustannuslaskennassa on huomioitava se, että absoluuttinen säästö ei ole noin neljännes, vaan tyypillisesti hirsitalon rungon rakentaminen ja useat muut työvaiheet vaativat ammattilaisen apua. Omassa projektissamme laskimme, että laskennallinen säästö itse tekemällä olisi ollut noin 10-15 % välillä, joten tulimme lopputulokseen, että omalle työlle ei saanut riittävää hintaa.

Päätöksestä rakennuttaa olemme olleet erittäin kiitollisia ja myös siitä, että löysimme luotettavan hirsitaloja rakentaneen rakennusliikkeen, Rakennuspalvelu Tähtisen. Nyt meillä on jo yli puoli vuotta omakotitaloelämää takana.

Hirsitalon rakentaminen vaatii tarkkuutta, sillä hirsille pitää jättää painumavaraa.

4) Sisätilat ja kodin tekniikka

Sisustus

Sanotaan, että taloa rakentaessa pitää tehdä 10 000 päätöstä. Isoimmat päätökset on tässä vaiheessa tehty, mutta sisätiloja rakentaessa pienempiä päätöksiä sisustukseen liittyen on tehtävänä sitäkin enemmän: materiaalivalinnat ja niiden yhteensopivuus vaikuttaa paljon talon yleisilmeeseen, tunnelmaan ja käytännöllisyyteen.

”Mutta meillä ei sisustusbudjetti tule ylittymään” on ensimmäinen ajatus, joka nousee tästä rakennusvaiheesta mieleen ja tuo hymyn huulille. Todellisuus tätä aikaa eläessä oli se, että materiaalivalintoja piti tehdä paljon ja täytyi pitää mielessä sekä iso kuva että yksityiskohdat: millaiset materiaalit sopivat hirsitalon henkeen ja loisivat yhtenäisen ilmeen? Samaan aikaan toiseen korvaan kuiskasi ”perheen talousjohtaja” – muista pitää myös kustannuspuoli mielessä.

Sisustusvaiheen suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa, sillä se helpottaa kokonaisbudjetin hahmottamista ja mahdollistaa myös eri materiaalien vertailun. Me ostimme kiintokalusteet keittiöön, kodinhoitohuoneeseen ja wc-tiloihin jo loppukesästä 2020, pari kuukautta talopaketin ostamisen jälkeen, ja syksylle jäi aikaa muihin materiaalivalintoihin. Materiaalivalintoja tehdessä kannattaa myös selvittää niiden realistinen toimitusaikataulu, jotta työmaalla ei tule ”tyhjäkäyntiä” puuttuvien materiaalin myötä.

Sisustuksessa lisäkustannuksia tulee helposti isojen kokonaisuuksien lisäksi myös pienemmistä asioista. Kun päättää panostaa esimerkiksi keittiöön, moni pieni kustannuselementti kasvattaa budjettia hyvin huomaamatta. Me päätimme tehdä mustan keittiön kuparisilla yksityiskohdilla ja lisäkustannuksia syntyi esimerkiksi kuparisesta altaasta ja hanasta, tammisesta saarekkeesta sekä viinikaapista.

Musta keittiö tuo kontrastia vaaleaan hirsitaloomme. Keittiön kaappeihin valitsimme puusyisen pinnan, jossa kaikki sormenjäljet eivät näy. Keittiön ja muut kiintokalusteet hankimme Amarillo-Keittiöt yritykseltä.

Sisustuksessa lisäkustannuksia saattaa syntyä myös haastavampien materiaalien asentamisesta. Meillä esimerkkinä toimii takka. Perustakan sijaan valitsimme kulmamallisen takkaleivinuunin, jossa molemmissa pesissä voi polttaa tulta, ja näin myös leivinuunissa voisi leipoa ihan täysverisesti. Takkaleivinuuneja ei ollut paljon tarjolla, saati kulmaan sopivia malleja. Painavampi takka vaati lisätöitä lattian vahvistuksen osalta. Lisäksi kustannuksia syntyi takan läpiviennistä, piipun ja sen kauluksen rakentamisesta sekä visuaalisesti silmää miellyttävän puutelineen rakentamisesta.

Kokonaisuudessaan sisustus on talon rakentamisen inspiroivin osuus, mutta iso määrä päätöksiä suhteellisen lyhyessä ajassa saattaa myös väsyttää rakentajan: sisustus vaatii paljon valintojen tekoa ja pohdintaa siitä, mihin panostaa ja mistä pihistää. Pihistää taitaa olla väärä sana, sillä koin, että emme halunneet pihistää monestakaan asiasta, mutta esimerkiksi kodinhoitohuoneeseen panostimme vähemmän – teimme siihen enemmän valintoja, jotka tukevat käytännön arkea.

Takkaleivinuuni toimii hyvänä lämmitysmuotona, ja samalla siinä pystyy leipomaan ja kokkailemaan.

Kodin tekniikka

Kodin tekniikka käsittää kodinkoneet, lämmityksen, ilmanvaihdon, sähkötekniikan sekä vesi- ja viemäröintityöt. Lämmitysmuotona meillä on poistoilmalämpöpumppu ja tämän lisäksi kaksi ilmalämpöpumppua. Vesipisteitä tuli talon sisälle 5 ja yksi ulos.

Sähkötekniikkaan, eli valaisimiin, katkaisijoihin ja pistorasioihin, liittyviä kustannuksia kasvatti valaistussuunnitelman mukaiset valaistusmuutokset. Alakertaan toteutettiin led-valaistus, kaikki katkaisimet vaihdettiin himmennettäviksi ja yksityiskohtia kohdevalaistiin. Myös ulkovaloja asennettiin enemmän kuin alkuperäisissä suunnitelmissa.

Valaistus on yksi asia, jonka kustannus hieman yllätti meidät. Panostukset valaistukseen kasvattavat kustannuksia todella herkästi. Toisaalta valaistussuunnittelu herättää talon yksityiskohdat henkiin erityisesi pimeään aikaan.

Valaistussuunnitelma auttaa hahmottomaan, miltä talo näyttää valaistuna, ja suunnitteluvaiheessa on mahdollista myös kokeilla erilaisia ratkaisuja valaistuksen suhteen.

Sisätiloihin ja kodin tekniikkaan kului suurin osa budjetista, 28%. Budjetti ylittyi suunnitellusta, mutta toisaalta tehdyt valinnat olivat hyvin tietoisia. Halusimme kestäviä ja ajattomia materiaaleja, joita ei tarvitse heti vaihtaa. Ajattelimme, että kotona vietetään suurin osa elämästä, joten siihen kannattaa panostaa.

Tarkkaan mietityt materiaalivalinnat ja ahkera budjetointi takasivat sen, että onnistuimme rakentamaan kodin, jossa on hyvä asua ja elää. Yhteisellä työnteolla olemme saaneet aikaan enemmän kuin uskalsin toivoa.

Rakennusprojektiamme voit seurata Instagramissa @villa_hiisi -tilillä!

Johanna ja Henkka

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN KIRJOITUKSIIN

Aiempi kirjoitus kustannuksista: Asiaa rakentamisen kustannuksista: poimi vinkkimme

Johannan ja Henkan aiemmat Vieraskynä – blogit:

Lue kokemuksia osittain itse rakennetusta taloprojektista: Hirsinen älytalo Mynämäessa

Lue matkasta muuttovalmiiseen hirsikotiin: Tämän helpommaksi et rakentamista enää saa

SUOSITTELEMME HIRSISIIN KOTIUNELMIIN JA HAAVEISIIN