Timrets popularitet i Finland ökar stadigt. Idag uppskattar man att ungefär en fjärdedel av alla småhus som man börjar bygga i år är av timmer. Det finns många anledningar till detta: en är att timmer är ett miljövänligt alternativ.

Vi har i denna artiklar samlat anledningar till att folk – alltså de som bygger – allt oftare väljer att bygga i timmer. Informationen bygger på vetenskap och intervjuer samt vår expertis och erfarenhet. Miljön är allt viktigare och en allt större trend för konsumenter. Man kan till och med säga att miljövänligt byggande är en av anledningarna till att timret är så populärt.

Trä som byggmaterial handlar i hög grad om just miljövänligheten. Även i år är det allt fler som ska bygga ett småhus som tänker mer och mer på miljön. Timmer är något av det miljövänligaste som finns, och vi förväntar oss att trä som material kommer att ha en betydande roll framöver när det gäller klimatmålen.

Kuusamo Timmerhus använder trä som byggmaterial. Träets hållbarhet har testats i Finlands krävande och varierande klimat – både torka, regn och frost.

Timmer är ett miljövänligt alternativ

Trä är det enda byggnadsmaterialet vars lagliga ursprung och hållbara produktion kan bevisas med certifiering. Småhus, villor, parhus, fritidshus, stugor och bastur samt andra byggnader som byggs av trä medför betydligt mindre skada på miljön och klimatet under hela sin livscykel jämfört med liknande byggnader av andra material.

Timmer är ett hållbart och miljövänligt alternativ som passar utmärkt för både villor och fritidshus. Timmerväggar binder upp tio gånger mer koldioxid jämfört med tillverkningen – och spån och flis som bildas i samband med tillverkningen producerar mer energi än vad som går åt i tillverkningen av timmerstockar.

Villor och fritidshus som byggs i timmer har en lång livslängd och är ett miljövänligt alternativ när man bor i dem. En välplanerad samt omsorgsfullt byggd och underhållen timmerbyggnad håller länge. Du hittar mer information om underhåll av timmerbyggnader i vårt blogginlägg.

Timmer är inte bara ett miljövänligt material, det har även andra definitiva fördelar då det andas, är säkert ur fuktperspektiv, allergivänligt, har hälsofördelar och är ett naturmaterial.

Miljövänligt byggande: genom att bygga i timmer minskar man också sitt koldioxidavtryck. En timmerbyggnad som uppförs idag kan med rätt underhåll stå i flera hundra år.

Ekologisk konstruktion: timmerfakta

 • Timmerväggar binder till sig tio gånger mer koldioxid jämfört med utsläppen i samband med tillverkning.
 • En genomsnittlig trävilla i Finland binder till sig ca 30 ton koldioxid från luften – vilket motsvarar över 10 års koldioxidutsläpp för en genomsnittlig bilist.
 • Biprodukterna från timmertillverkningen, sågspån och flis, producerar med energi än vad som går åt i timmertillverkningen.
 • Timmerväggar medför ett minskat behov av uppvärmning och nedkylning eftersom timret jämnar ut temperaturen i byggnaden.
 • Trämaterialets hållbarhet har testats i Finlands krävande vinterförhållanden, såväl i torr luft som vid regn och vinterkyla.

Detta tycker våra kunder om sina timmerhus

I Finland sköts skogarna på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Det är naturligt att använda trä, då det är en av få av våra inhemska förnybara resurser – men det måste användas på ett planerat och vettigt sätt för att även kommande generationer ska kunna njuta av skogarna.

Inomhusluften får beröm

Många som har byggt sig ett timmerhus för åretruntboende eller fritid berömmer den goda luftkvaliteten i huset. Många av dem har gedigen erfarenhet av detta, men det finns också forskningsinformation som understödjer påståendet.

Timmerhus har i många studier visat sig vara ett allergivänligt material, framför allt när det gäller luftkvaliteten och antibakteriella egenskaper. Timmerhusens goda luftkvalitet bygger på hygroskopicitet, det vill säga trämaterialets förmåga att överföra och binda till sig och släppa ifrån sig fukt. I praktiken binder timmerytor till sig fukt när luftfuktigheten inomhus stiger och släpper ifrån sig fukt när inomhusluften är torr.

Detta bidrar till minskad fuktighetsvariation inomhus och bättre luftkvalitet. Särskilt torr inomhusluft upplevs som problematisk. Även de små sprickorna i träytan är av betydelse. De bidrar till en ökad totalyta där trämaterialet kan binda till sig och släppa ifrån sig fukt. Obehandlat trä håller luftfuktigheten i rummet inom det optimala intervallet när det gäller hälsan (RH30–55 %).

Massiva timmerväggar utan tilläggsisolering innehåller inga lager där fukt skulle kunna lagras inne i väggkonstruktionen. Även väggar av lamelltimmer (utöver hyvlat timmer) uppfyller denna fuktbalanserande funktion i såväl sommarhettan som vinterkylan, eftersom fogarna inte har några ingredienser som skulle göra att timret inte andas. Att bygga sin villa eller sitt fritidshus av timmer är därför ett säkert val när det gäller fuktfrågan.

Studier har visat att träytor bidrar till läkning, minskad stress och bättre humör. Trä, i synnerhet furu, har antibakteriella egenskaper som i betydande grad minskar bildningen av toxiska föreningar från bakterier och mögelsvamp (Träets naturliga egenskaper. Finlands skogscentrals webbseminarium den 15 september 2021). Studier visar också att träytor inomhus gör kroppen lugnare med ett lägre blodtryck och en lägre puls. Man kan därför säga att ovanstående fakta har mycket gemensamt med effekterna av att vistas i naturen.

Här hittar du mer information om hur trä påverkar hälsan och luften inomhus.

Timmerestetik

Relationen mellan människan och naturen omgärdas av mystik, och många som bor i en urban stadsmiljö eller i förort längtar kanske efter närhet till naturen. Därför kan exempelvis timmerhus med sina naturliga byggmaterial vara denna länk till naturen för många.

I Finland har man traditionellt sett uppskattat timmer – och att bygga i trä har särskilt långa rötter eftersom man alltid haft tillgång till träråvara av hög kvalitet. Trä som byggmaterial har för många generationer varit det självklara valet. Ett hus med röda knutar och en bit potatisland är de flesta av oss bekanta med.

Studier understödjer påståendet om att trä har en positiv effekt på oss människor. Många upplever trä som material som behagligt, naturligt och lugnande.

När man funderar på vad trä har för estetiska egenskaper är det många timmerälskare som säger att timmer är ett material som behagar ögat bygg- och inredningsmässigt. Bland adjektiv som används om timmer finns exempelvis varmt, mysigt och lugnande.

Många timmerälskare gillar också timrets naturliga mönster – ofta när man håller på och planerar ett timmerhus väljer man att ha kvar det blottade timret inomhus på något sätt, istället för att bara måla över det. Någon vill ha hela mönstret synligt, en annan vill ha genomskinlig ytbehandling som gör mönstret mattare. För den som bygger finns det gott om alternativ – det är så lika från byggherre till byggherre vad man tycker om i fråga om färger, ytbehandlingar och inredning. När det gäller ytbehandling av trä är det viktigt att tänka på att behandlingen kan påverka träets förmåga att andas!

Miljövänligt byggande: våra kunder har ordeet

I år har vi återigen genomfört en omfattande kundnöjdhetsundersökning baserad på våra kunder i Finland under 2018–2020. Undersökningen genomfördes våren 2021 av konsultfirman Innolink. Vi fick hela 535 svar på undersökningen. Miljövänligt byggande finns med i svaren.

Här ett axplock av kundernas fritt formulerade svar om timmer som byggmaterial. I kundnöjdhetsundersökningen ställde vi denna fråga: vad tycker du är det bästa med byggnaden du köpt? Du kan läsa några av svaren här.

 • “Timmerhus andas.”
 • “Doften av trä.”
 • “Funktionellt, miljövänligt.”
 • “Bra luft, lugn och rogivande känsla.”
 • “Passar in i landskapet.”
 • “Utseendet. Lätt att sätta ihop. Miljövänlig konstruktion.”
 • “Bra luftkvalitet för den som har t.ex. allergier eller astma.”
 • “Ren inomhusluft, skön känsla med mycket trä.”
 • “Bastu och luften inomhus.”
 • ”Ett timmerhus är ett timmerhus. Det är varmt och naturnära.”
 • “Allt bara fungerar. Ett trevligt och välfungerande hus.”
 • “Bra luft, lugn och rogivande känsla.”
 • “Vårt timmerhus är bara så fantastiskt, det doftar så gott inne!”
 • “Naturnära, ren/hälsosam luft inne, vackra timmerytor.”

Här kan du läsa inspirerande inslag från våra kunder.

Du kan läsa mer om resultaten av vår kundnöjdhetsundersökning här.

Äkta trä från norr

Det har blivit allt viktigare för den som väljer husmodell att timmerhus är ett miljövänligt alternativ och har god luftkvalitet, vilket är vetenskapligt belagt. I takt med att populariteten fortsätter att öka kan man förvänta sig allt mångsidigare timmerhus med en modern look. Lösningar som redan tagits fram inkluderar jirknutar, sättningsfritt timmer och moderna timmerprofiler. Ovanstående faktorer har bidragit till att timmerhus blivit allt populärare även i tätbebyggelse.

Pölkky Oy:s virkeskarta.
Kartan nedan visar var Pölkky Oy har sina sågverk och skogarna, som finns på bägge sidorna om polcirkeln. Skogsexperter anser att det är där som Finlands bästa träd för träkonstruktioner växer.

Både medvetna konsumenter och proffs uppskattar trä från norr eftersom det har en ovanligt hög andel kärnvirke, som är den del av träden som används för att tillverka hållbart timmer som inte ruttnar. Av samma trä tillverkar vi bl.a. de robusta taken på våra byggnader.

Råmaterialet till vår fabrik förädlas och levereras av vår samarbetspartner, familjeföretaget Pölkky Oy från Kuusamo. Den jämna och höga kvaliteten hos Kuusamo Timmerhus timmerstockar är möjlig tack vare de stora råvaruleveranserna från Pölkky, som gör det möjligt för oss att göra en riktigt gedigen kvalitetssortering av virket och välja det bästa trämaterialet för varje tillämpning. Varje timmerstock som kommer till sågverken är unik.

Kuusamo Timmerhus och Pölkky använder sig av nya produktionslinjer som har lett till en betydande ökning av effektiviteten i produktionen, och som hjälper oss att lansera nya produkter inom och utanför Finland.

Flygfoto över Pölkkys fabrik i Kuusamo.
Det går åt stora mängder råvara för att säkra god tillgång till lämplig och högkvalitativ råvara för timmerbyggande. Kuusamo Timmerhus kan växa med bibehållen toppkvalitet tack vare vår råvaruleverantör Pölkky Oy, som varje arbetsdag hanterar i genomsnitt 120 långtradare med sågtimmer.

Läs mer om timmerbyggande

För timmerdrömmar rekommenderar vi