25-vuotias Kuusamo Hirsitalot Oy on vakavarainen ja luotettava hirsitalotoimija, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Tässä uutisessa avaamme tarkemmin Kuusamo Hirsitalojen taloustilannetta ja kerromme mitä tunnusluvut tarkoittavat ja mihin asioihin asiakkaiden kannattaa kiinnittää huomiota.

Yrityksemme on taloudellisesti yksi toimialan kärkiyrityksistä

Kuusamo Hirsitalojen toiminta on läpi vuosien ollut harkittua ja se on auttanut yritystä kohoamaan taloudellisesti yhdeksi toimialan kärkiyrityksistä. Yrityksen 25-vuotisen historian aikana jokainen tilikausi on ollut tuloksen osalta positiivinen ja omavaraisuusaste tilikaudella 12/2022 on 81,5 %.

– Pääomaa ja puskureita on kerrytetty pikkuhiljaa ja siksi pystytään nyt ottamaan haastavammatkin ajat turvallisin mielin vastaan. Toimiva talous tuo turvaa myös asiakkaillemme, kertoo Kuusamo Hirsitalojen toimitusjohtaja, osakas Arto Orjasniemi.

– Kuusamo Hirsitaloilla on tarjota konkreettisia lukuja vahvasta taloudellisesta asemasta. Kun olet valitsemassa kumppania rakennusprojektiisi, niin suosittelen tutustumaan talotoimittajien taustoihin, Arto Orjasniemi jatkaa.

Kuusamo Hirsitalojen liikevaihto sekä liiketulos edelliseltä kuudelta tilikaudelta. Pääomaa ja puskureita on kerrytetty yrityksessä harkitusti vuosien saatossa. Vuoden 2023 plusmerkkistä tulosta voidaan pitää torjuntavoittona.

Yrityksen koko tai historia ei kuitenkaan aina anna koko kuvaa yrityksen tämän hetken tilanteesta. Sen vuoksi omavaraisuuden lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota myös yrityksen tämän hetken maksuvalmiuteen.

Kuusamo Hirsitalojen maksuvalmius on erinomaisella tasolla Suomen Asiakastieto Oy:n raportin mukaan: Quick ratio on 3,6 sekä ennuste maksukäytöksestä seuraavien 9 kuukauden aikana on erinomainen.

Kuusamo Hirsitalojen taloustilannetta avataan kuvassa omavaraisuusasteen kehityksen sekä quick ration kautta. Omavaraisuusaste 12/2022 tilikaudella on 81,5 % sekä Quick ratio 3,6.
Kuusamo Hirsitalojen omavaraisuusaste on yksi toimialan parhaista: omavaraisuusaste 12/2022 tilinpäätöksessä on 81,5%. Maksuvalmiutta mittaava Quick ratio 3,6. Yleisenä suositusarvona pidetään, että Quick ration lukema olisi vähintäänkin 1, mikäli arvo on yli 1,5 maksuvalmius on erinomainen. Kuva päivitetään 2023 luvuilla, kun ne ovat saatavissa Asiakastiedosta.

Yrityksemme luottoluokitus on AAA

Kuusamo Hirsitalojen luottoluokitus on AAA . Tähän saavutukseen vuonna 2023 yltää 2,5% kaikista suomalaisista yrityksistä. Talonrakennusalalla, jolla kilpailu on voimakasta ja suhdannevaihtelut suuria, saavutusta voi pitää erittäin hyvänä.

Vuoden 2024 osalta Kuusamo Hirsitalojen luottoluokitus on AAA Gold. Kuusamo Hirsitalot on kuulunut korkeimpaan AAA -luottoluokkaan yhtäjaksoisesti yli 3 vuotta. Tähän saavutukseen yltää ainoastaan noin 0,3 % kaikista suomalaisyrityksistä.

Vuosittain myönnettävän AAA-luokituksen voivat saada yritykset, joilla on erityisen vahvat talouden tunnusluvut, positiivinen tausta ja maksukäyttäytyminen sekä riittävä toiminnan volyymi. Luokituksen myöntäjä on AAA-yritysreittauksen kehittäjä, luottotietoyritys Dun & Bradstreet (entinen Bisnode Finland Oy).

Suomen vahvimmat

Kuusamo Hirsitalojen Suomen vahvimmat sertifikaatti on paras mahdollinen: Platina. Suomen Vahvimmat Platina-sertifikaatti myönnetään yritykselle, jonka luottoluokitus on ollut korkeimmassa luokassa (AA+ tai AAA) vähintään kolmena peräkkäisenä vuonna. Platina luokitus toimii merkkinä pitkäkestoisesta luotettavasta ja kannattavasta liiketoiminnasta.

Suomen Vahvimmat sertifikaatti kertoo asiakkaille, yhteistyökumppaneille, luotottajille ja muille sidosryhmille, että yhteistyö yrityksen kanssa on kestävällä pohjalla. Suomen Vahvimmat sertifikaatti myönnetään vain parhaista parhaille yrityksille, jotka ovat täyttäneet sertifikaattiin oikeuttavat tiukat ehdot ja korkean Rating Alfa -luottoluokituksen. Yritys voi olla oikeutettu Suomen Vahvimmat Platina, Kulta tai Hopea-sertifikaattitasoon.

Asiakkaillemme takaus ennakkomaksuista

Kuusamo Hirsitalot antaa ennakkoon maksetulle suoritukselle LähiTapiolan myöntämän takauksen toimitukseen saakka. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli tavaraa ei toimiteta ja sopimusta sitä kautta täytetä, voi asiakas vaatia LähiTapiolalta ennakkomaksuaan itselleen takaisin.

Yrityksemme näkymät vuosille 2023 ja 2024

Rakennusalan haastava tilanne tulee vaikuttamaan myös yrityksemme liikevaihtoon vuoden 2023 sekä 2024 osalta. Yrityksemme liikevaihto vuoden 2023 osalta tulee suhdanteesta johtuen laskemaan edellisiin huippuvuosiin verrattuna. Vuoden 2024 osalta tämän hetken näkymät ovat vuoden 2023 tasolla.

– Liikevaihdon muutoksesta johtuen Kuusamo Hirsitalot on sopeuttanut toimintaansa ja suhdannehaasteista huolimatta yrityksen toiminta tulee nämäkin vaikeat vuodet olemaan vakaalla ja terveellä pohjalla. Asiakas voi valita meidät talotoimittajakseen turvallisin mielin, summaa toimitusjohtaja Arto Orjasniemi.

Mitä tarkoittavat omavaraisuusaste, luottoluokitus ja quick ratio?

Omavaraisuusaste

Omavaraisuusasteella mitataan yrityksen vakavaraisuutta ja sen kykyä kestää tappioita sekä yrityksen kykyä hoitaa sitoumuksensa pitkällä aikavälillä. Tunnusluku kertoo, kuinka suuri osa yrityksen varallisuudesta on rahoitettu yrityksen omilla rahoilla verrattuna vieraaseen pääomaan eli lainoihin.

Osuuspankin mukaan omavaraisuusastetta pidetään erinomaisena, jos se on yli 50 prosenttia ja hyvänä, jos se on 30–50 prosenttia.

Luottoluokitus

Yrityksen luottoluokitus kuvaa yrityksen kykyä hoitaa taloudellisia velvoitteitaan, kuten lainojen takaisinmaksuja ja laskujen suorittamista. Luottoluokitus auttaa muita yrityksiä, rahoituslaitoksia, toimittajia ja muita sidosryhmiä arvioimaan yrityksen riskitasoa liiketoimintaympäristössä.

Dun & Bradstreetingin (entinen Bisnode Finland Oy) AAA-luokituksen saavuttaakseen yrityksen liikevaihdon tulee olla yli 170 000 euroa, sijoitetun pääoman tuoton ylittää 15 prosenttia ja omavaraisuusasteen olla kunnossa. Lisäksi huomioidaan velkaantumisaste ja maksuvalmiuden tunnusluvut. AAA-luokassa kaikkien tunnuslukujen tulee ylittyä yhtä aikaa. Mikäli näin ei käy, mutta tunnusluvut ovat muuten hyvällä tasolla, tulee luottoluokitukseksi AA.

Quick ratio

Quick ratio on taloudellinen mittari, joka mittaa yrityksen lyhytaikaisten maksuvalmiuksien vahvuutta. Se on laskentakaava, joka antaa käsityksen siitä, kuinka hyvin yritys pystyy maksamaan lyhytaikaiset velvoitteensa nopeasti käytettävissä olevilla likvideillä varoilla, kuten käteisellä ja helposti realisoitavilla sijoituksilla. Quick ratio antaa kuvan siitä, kuinka hyvin yritys pystyy selviytymään, jos sen tulisi maksaa kaikki lyhytaikaiset velvoitteet kerrallaan. Quick ratio on erinomainen, kun se on yli 1,5 ja hyvä välillä 1,0 – 1,5.

Päivitetty 29.1.2024: AAA GOLD-2024-logo sekä lisätty kappale: ”Suomen Vahvimmat”.

Päivitetty 7.3.2024 Kuva ”Liikevaihto ja tulos 2018 – 2023” ja kuvatekstin kommentti ”vuoden 2023 tulosta voidaan pitää torjuntavoittona”

Päivitetty 22.4.2024: Lisätty lisätietoa vuoden 2024 AAA Gold -luottoluokituksesta.

Uutisen Omavaraisuusaste ja Quick ratio-luvut päivitetään, kun ne ovat saatavilla Asiakastiedosta.