25-åriga Kuusamo Hirsitalot Oy är en pålitlig och ekonomiskt stabil timmerhustillverkare, men vad innebär det i praktiken? I den här nyheten går vi mer detaljerat igenom Kuusamo Timmerhus ekonomiska situation. Vi berättar även vad nyckeltalen innebär och vad kunderna behöver vara uppmärksamma på.

Ekonomiskt sett är vi ett av de ledande företagen inom branschen i Finland

Genom åren har Kuusamo Timmerhus verksamhet noga övervägts och det har hjälpt företaget att bli ett av de främsta företagen inom branschen, ekonomiskt sett. Under företagets 25-åriga historia har varje räkenskapsperiod haft ett positivt resultat och soliditetsgraden under räkenskapsperioden 12/2022 ligger på 81,5 %.

– Kapital och buffertar har småningom ackumulerats och därför kan vi nu möta även de mest utmanande tiderna med tillförsikt. En fungerande ekonomi innebär säkerhet även för våra kunder, säger Arto Orjasniemi, verkställande direktör och delägare i Kuusamo Timmerhus.

– Kuusamo Timmerhus har konkreta siffror som bevis på sin starka ekonomiska situation. Jag rekommenderar att du bekantar dig med husleverantörens bakgrund när du ska välja partner för ditt byggprojekt, fortsätter Arto Orjasniemi.

Kuusamo Timmerhus omsättning och rörelseresultat för de senaste fem räkenskapsperioderna. Företaget har med eftertanke ackumulerat kapital och buffertar.

Företagets historia ger ändå inte alltid någon helhetsbild över företagets aktuella situation. Därför lönar det sig att fästa uppmärksamhet inte bara vid soliditeten utan även vid företagets aktuella likviditet.

Enligt en rapport från Suomen Asiakastieto Oy har Kuusamo Timmerhus en utmärkt likviditet: Quick ratio ligger på 3,6 och prognosen för betalningsbeteende för de kommande 9 månaderna är utmärkt.

Kuusamo Timmerhus soliditetsgrad är en av de bästa i branschen: soliditetsgraden ligger på 81,5 % i bokslutet 12/2022. Quick ratio som mäter likviditeten är på 3,6. Det allmänt rekommenderade värdet för quick ratio är 1, och likviditeten är utmärkt om värdet ligger på 1,5.

Vårt företag har kreditbetyget AAA

Kuusamo Timmerhus har kreditbetyget AAA. Det resultatet uppnår 2,5 % av alla finländska företag 2023. Resultatet är synnerligen bra inom husbyggnadsbranschen, där konkurrensen är kraftig och konjunkturväxlingarna är stora.

AAA-klassificeringen beviljas varje år och kan ges till företag med särskilt kraftiga ekonomiska nyckeltal, en positiv bakgrund och ett positivt betalningsbeteende samt tillräcklig verksamhetsvolym. Klassificeringen beviljas av kreditupplysningsbolaget Dun & Bradstreet (tidigare Bisnode Finland Oy) som har tagit fram AAA-företagsratingen.

Garanti för kundernas förskottsbetalningar

Kuusamo Timmerhus ger en garanti som beviljas av LähiTapiola för alla betalningar som görs i förskott. Garantin gäller fram till leveransen. I praktiken innebär det att om varorna inte levereras och om avtalet därmed inte uppfylls, får kunden begära att få tillbaka sin förskottsbetalning av LähiTapiola.

Utsikterna för vårt företag för 2023 och 2024

Det utmanande läget för byggbranschen kommer att påverka omsättningen även för vårt företag 2023 och 2024. Konjunkturen gör att vårt företags omsättning kommer att sjunka 2023, jämfört med de föregående toppåren. För 2024 ligger utsikterna för närvarande på samma nivå som för 2023.

– På grund av den förändrade omsättningen har Kuusamo Timmerhus anpassat sin verksamhet och trots konjunkturutmaningarna kommer verksamheten att fortsätta att vila på en gedigen och sund grund även under de här svåra åren. Kunden kan känna sig trygg i valet av oss som husleverantör, sammanfattar Arto Orjasniemi, verkställande direktör.

Vad betyder soliditetsgrad, kreditbetyg och quick ratio?

Soliditetsgrad

Soliditetsgrad används till att mäta ett företags ekonomiska stabilitet och förlusttålighet samt företagets förmåga att sköta sina åtaganden på lång sikt. Nyckeltalet anger vilken andel av företagets tillgångar finansieras med företagets eget kapital, jämfört med främmande kapital (alltså lån).

Enligt Andelsbanken anses soliditetsgraden vara utmärkt om den är över 50 %, och god om den är 30–50 %.

Kreditbetyg

Företagets kreditbetyg beskriver företagets förmåga att sköta sina ekonomiska åtaganden, till exempel amortering av lån och betalning av räkningar. Kreditbetyget hjälper andra företag, finansinstitut, leverantörer och övriga intressenter att bedöma företagets risknivå i verksamhetsmiljön.

För att uppnå Dun & Bradstreets (före detta Bisnode Finland Oy) AAA-betyg ska ett företag ha en omsättning på 170 000 euro, en 15 procents avkastning på sysselsatt kapital och en bra soliditetsgrad. Dessutom beaktas företagets skuldsättningsgrad och nyckeltalen för likviditet. I AAA-klassen ska alla nyckeltalen ligga över gränsen samtidigt. Om så inte sker men nyckeltalen ändå ligger på en bra nivå får företaget kreditbetyget AA.

Quick ratio

Quick ratio är en ekonomisk mätare som mäter styrkan i företagets kortfristiga likviditet. Det rör sig om ett kalkylschema som ger en uppfattning om hur väl företaget kan betala kortfristiga åtaganden med likvida medel som snabbt står till förfogande, till exempel kontanter och enkelt realiserbara investeringar. Quick ratio ger en bild av hur väl företaget klarar sig om det behöver betala alla sina kortfristiga åtaganden på samma gång. Quick ratio är utmärkt om det ligger över 1,5 och bra om det ligger mellan 1,0 och 1,5.