Kuusamo Hirsitalot Oy jatkaa edelleen taloudellisesti vakaalla pohjalla ja on taloudellisin mittarein tarkasteltuna yksi toimialan kärkiyrityksistä. Tässä uutisessa kerromme päivitetyt tunnusluvut pohjautuen vuoden 2023 tilinpäätökseen.

Kuusamo Hirsitalojen tulos positiivinen vuonna 2023

Kuusamo Hirsitalojen toiminta on läpi vuosien ollut harkittua ja yritys on vakiinnuttanut asemansa yhtenä toimialan kärkiyrityksistä myös taloudellisesti. Yritys on säilyttänyt vahvan taloudellisen asemansa vuonna 2023, vaikka toimialalla on kohdattu monia haasteita. Yrityksen historian aikana jokainen tilikausi on ollut tuloksen osalta positiivinen – niin myös vuonna 2023.

Kuusamo Hirsitalojen taloustilanne: Liikevaihto ja liiketulos esitettynä graafisesti.
Kuusamo Hirsitalojen liikevaihdon ja -tuloksen kehitys edelliseltä kuudelta tilikaudelta. Pääomaa ja puskureita on kerrytetty yrityksessä harkitusti vuosien saatossa.

Kuusamo Hirsitalojen liikevaihto vuonna 2023 oli 10,4 milj. € ja liiketulos 79 000 €. Tämä tulos voidaan nähdä torjuntavoittona, sillä se osoittaa yrityksen kyvyn sopeutua ja ylläpitää kannattavuuttaan vaikeissa markkinaolosuhteissa.

–      Vaikeassa suhdanteessa ja voimakkaasti supistuvassa markkinassa onnistuimme säilyttämään tuloksen positiivisena. Reagoimme markkinamuutokseen erittäin nopeasti ja aloitimme toiminnan sopeuttamisen ajoissa. Näin saimme pidettyä kustannukset kurissa ja toiminnan kannattavana, kertoo toimitusjohtaja ja osakas Arto Orjasniemi.

Yrityksen omavaraisuusaste on noussut vaikuttavaan 83,5 % , mikä kertoo erinomaisesta taloudenhoidosta ja riskienhallinnasta. Omavaraisuusasteen nousu vahvistaa yrityksen kykyä selviytyä taloudellisista haasteista ja investoida tulevaisuuteen.

Kuusamo Hirsitalojen taloustilanteesta omavaraisuusasteen kehitys sekä Quick ratio lukuina.
Kuusamo Hirsitalojen omavaraisuusaste on edelleen yksi toimialan parhaista: omavaraisuusaste 12/2023 tilinpäätöksessä on 83,5%. Maksuvalmiutta mittaava Quick ratio on 4,4. Yleisenä suositusarvona pidetään, että Quick ration lukema olisi vähintäänkin 1, mikäli arvo on yli 1,5 maksuvalmius on erinomainen.

Kuusamo Hirsitalojen maksuvalmius erinomaisella tasolla

Kuusamo Hirsitalojen maksuvalmius on erinomaisella tasolla Suomen Asiakastieto Oy raportin mukaan: Quick ratio on 4,4 sekä ennuste maksukäytöksestä seuraavien 9 kuukauden aikana on erinomainen. Tämä tarkoittaa, että yritys pystyy suoriutumaan lyhytaikaisista veloistaan ja velvoitteistaan ilman ongelmia, mikä luo turvallisuuden tunnetta sekä asiakkaille että yhteistyökumppaneille.

–      Positiivisen tuloksen ansiosta yrityksemme vakavaraisuus ja siten myös maksuvalmius on edelleen erittäin hyvällä tasolla. Näin olemme asiakkaillemme turvallinen valinta talotoimittajaksi, kommentoi Arto Orjasniemi.

Taloudellinen vakaus mahdollistaa myös joustavuuden ja reagoimiskyvyn markkinamuutoksiin sekä luo investointimahdollisuuksia yrityksen kasvua ja kehitystä silmällä pitäen.

Luottoluokitus: AAA GOLD

Kuusamo Hirsitalojen luottoluokitus on AAA Gold. Kuusamo Hirsitalot on kuulunut korkeimpaan AAA -luottoluokkaan yhtäjaksoisesti yli 3 vuotta. Tähän saavutukseen yltää vuonna 2024 ainoastaan noin 0,3 % kaikista suomalaisyrityksistä.

Yrityksen vahva taloudellinen tilanne mahdollistaa myös ennakkomaksujen takauksen. Kuusamo Hirsitalot antaa ennakkoon maksetulle suoritukselle LähiTapiolan myöntämän takauksen toimitukseen saakka. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli tavaraa ei toimiteta ja sopimusta sitä kautta täytetä, voi asiakas vaatia LähiTapiolalta ennakkomaksuaan itselleen takaisin. Tämä tuo asiakkaille turvaa yllättävissä tilanteissa.

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2024 näkymät ovat varovaisen positiiviset. Ennusteiden mukaan liikevaihto tulee kasvamaan hieman edellisvuoteen verrattuna. Tämä kasvu osoittaa markkinoiden luottamusta Kuusamo Hirsitalojen tuotteisiin ja palveluihin.

–      Markkinatilanne jatkuu haastavana, eikä nopeaa ja selkeää markkinamuutosta ole näkyvissä. Liiketoimintamme kehitys on ollut kuitenkin positiivista ja odotamme tästä vuodesta viime vuotta parempaa, kertoo Arto Orjasniemi.

–      Olemme huomanneet, että yrityksemme vakaa taloudellinen tilanne on ollut monesti ratkaisevassa osassa asiakkaidemme ostopäätöksen teossa. Tästä olemme kiitollisia, Arto Orjasniemi jatkaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Kuusamo Hirsitalot katsoo tulevaisuuteen toiveikkain ja luottavaisin mielin. Yritys on valmis kohtaamaan tulevaisuuden haasteet vahvan taloudellisen pohjan ja positiivisten näkymien tukemana, ja jatkaa panostuksiaan asiakastyytyväisyyden ja laadun parantamiseen, mikä luo perustan kestävälle kasvulle ja menestykselle.

 

MITÄ TARKOITTAVAT OMAVARAISUUSASTE, LUOTTOLUOKITUS JA QUICK RATIO?

Omavaraisuusaste

Omavaraisuusasteella mitataan yrityksen vakavaraisuutta ja sen kykyä kestää tappioita sekä yrityksen kykyä hoitaa sitoumuksensa pitkällä aikavälillä. Tunnusluku kertoo, kuinka suuri osa yrityksen varallisuudesta on rahoitettu yrityksen omilla rahoilla verrattuna vieraaseen pääomaan eli lainoihin.

Osuuspankin mukaan omavaraisuusastetta pidetään erinomaisena, jos se on yli 50 prosenttia ja hyvänä, jos se on 30–50 prosenttia.

Luottoluokitus

Yrityksen luottoluokitus kuvaa yrityksen kykyä hoitaa taloudellisia velvoitteitaan, kuten lainojen takaisinmaksuja ja laskujen suorittamista. Luottoluokitus auttaa muita yrityksiä, rahoituslaitoksia, toimittajia ja muita sidosryhmiä arvioimaan yrityksen riskitasoa liiketoimintaympäristössä.

Dun & Bradstreetingin (entinen Bisnode Finland Oy) AAA-luokituksen saavuttaakseen yrityksen liikevaihdon tulee olla yli 170 000 euroa, sijoitetun pääoman tuoton ylittää 15 prosenttia ja omavaraisuusasteen olla kunnossa. Lisäksi huomioidaan velkaantumisaste ja maksuvalmiuden tunnusluvut. AAA-luokassa kaikkien tunnuslukujen tulee ylittyä yhtä aikaa. Mikäli näin ei käy, mutta tunnusluvut ovat muuten hyvällä tasolla, tulee luottoluokitukseksi AA.

Quick ratio

Quick ratio on taloudellinen mittari, joka mittaa yrityksen lyhytaikaisten maksuvalmiuksien vahvuutta. Se on laskentakaava, joka antaa käsityksen siitä, kuinka hyvin yritys pystyy maksamaan lyhytaikaiset velvoitteensa nopeasti käytettävissä olevilla likvideillä varoilla, kuten käteisellä ja helposti realisoitavilla sijoituksilla. Quick ratio antaa kuvan siitä, kuinka hyvin yritys pystyy selviytymään, jos sen tulisi maksaa kaikki lyhytaikaiset velvoitteet kerrallaan. Quick ratio on erinomainen, kun se on yli 1,5 ja hyvä välillä 1,0 – 1,5.