Selvitämme säännöllisesti asiakkaidemme tyytyväisyyttä palveluitamme, mallistoamme ja tuotantoamme kohtaan. Viimeisin tutkimus toteutettiin kevättalvella 2021 ja tulokset saimme kesän kynnyksellä.

Konsultti- ja tutkimusyhtiö Innolink toteutti toimeksiannostamme Kuusamo Hirsitalot kokemuksia – asiakastyytyväisyystutkimuksen sähköpostikyselynä sekä puhelinhaastatteluina keväällä 2021. Tutkimus on jatkumoa vuoden 2018 tutkimukselle ja tutkimuksen kohderyhmän muodostivat Kuusamo Hirsitalojen asiakkaat vuosina 2018-2020. Tutkimukseen vastasi yhteensä 535 asiakastamme.

Kuusamo Hirsitalot kokemuksia: sanapilvi on yhtäältä sekä kyselyn vastausten visuaalinen että määrällinen esitystapa. Se havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Tässä sanapilvi vastauksista kysymykseen miksi päädyitte valitsemaan Kuusamo Hirsitalot.

Yrityksemme sai vastanneilta kokonaisarvosanaksi 8,4 asteikolla 4–10. Meidät valittiin tavallisimmin avoimien palautteiden mukaan hyvän hinta-laatusuhteen, hinnan, hyvän malliston, pohjaratkaisun, paikallisuuden, suosittelun ja myyjän hyvän toiminnan vuoksi.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen keskeisiä tuloksia

  • 98 % kokee Kuusamo Hirsitalojen maineen olevan erittäin tai melko hyvä
  • 86 % voisi harkita Kuusamo Hirsitaloja uudelleen toimittajakseen, jos olisi nyt valintatilanteessa
  • 84 % vastaajista harkitsi useita toimittajia toimittajakseen
  • 76 % on jo suositellut tai olisi valmis suosittelemaan Kuusamo Hirsitaloja muille
  • 61 %:lla vastaajista mielikuva on pysynyt samana Kuusamo Hirsitaloista projektin aikana (17 % kokee mielikuvan parantuneen ja 17 % heikentyneen).

Kuusamo Hirsitalot kokemuksia – tutkimuksemme antoi meille jälleen lisää arvokasta tietoa asiakkaistamme ja heidän kokemuksistaan. Haluammekin kiittää kaikkia tutkimukseen vastanneita. Yrityksemme tahtotila on halu kehittää toimintaamme, palvelujamme ja mallistoamme entistä paremmaksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää tutkimustuloksista blogiartikkelistamme.