Vi undersöker regelbundet våra kunders tillfredsställelse med våra tjänster, produktsortiment och produktion. Den senaste studien genomfördes våren och vintern 2021, och vi fick resultaten i sommaren.

Undersökningen genomfördes med hjälp av e-postenkäter och telefonintervjuer av konsult- och forskningsföretaget Innolink under våren 2021. Undersökningen är en fortsättning på liknande undersökning 2018 och målgruppen för studien var kunder som byggde Kuusamo Timmerhus i Finland 2018-2020. Vi fick sammanlagt 535 svar.

Vårt företag fick ett övergripande betyg på 8,4 på en skala från 4 till 10 från respondenterna. Vi valdes oftast utifrån de öppna svaren för bra valuta för pengarna, pris, bra sortiment, planlösning, lokalt ursprung, rekommendation och bra bemötande av försäljaren.

De viktigaste slutsatserna av kundnöjdighetsundersökningen

  • 98 % tycker att Kuusamo Timmerhus rykte är mycket eller ganska bra.
  • 86% kunde fundera på Kuusamo Timmerhus som sin leverantör om de skulle välja nu.
  • 84 % av de tillfrågade kan tänka sig att anlita flera leverantörer.
  • 76 % har redan rekommenderat, eller är villiga att rekommendera oss till andra.
  • 61 % av de tillfrågade har behållit samma uppfattning om Kuusamo Timmerhus under projektet (17 % tycker att bilden har förbättrats och 17 % att den har försvagats).

Vår kundundersökning om erfarenheterna med Kuusamo Timmerhus ger oss värdefull information om våra kunder och deras upplevelser. Vi vill därmed tacka alla som har svarat. Vårt företag arbetar aktivt med att utveckla sin verksamhet, tjänster och produkter till en ännu bättre helhet.

Läs mer om undersökningsresultaten i vår Kuusamo-blogg.