Kuusamo Timmerhus firade sitt 25-årsjubileum förra året. Jubileumsåret präglades av svängningarna i världsläget, men hur ser vardagen ut hos Kuusamo Timmerhus idag?

Antti Hokkinen, verksamhetschef för Kuusamo Timmerhus, har märkt en liten uppgång, vilket är vanligt vid vårens ankomst.

”Med vårens ankomst har vi sett positiva tecken på marknaden, åtminstone ur vår synvinkel. Boenderelaterade drömmar och behov har inte helt försvunnit. Så vi drömmer och planerar fortfarande – det är bara genomförandet som saktat ner från tidigare”, summerar Hokkinen.

“Människor anpassar sig gradvis till den nya situationen, och vi tror att marknaden också kommer att återhämta sig vid någon punkt.”

På Kuusamo Timmerhus har det märkts att kostnadsuppgifter styr konsumenternas beteende, och överlag har kostnadsmedvetenheten ökat betydligt.

”Människor är nu redo att kompromissa på sina största önskemål, och nu fokuserar vi mer på t.ex. att använda utrymmet effektivt för att kunna få de kvadratmetrar som faktiskt behövs.”

Med vårens ankomst har det märkts en liten uppgång på marknaden, säger verksamhetschefen Antti Hokkinen.

Envist fokuserad på kärnkompetensen

Hokkinen beskriver tiden som utmanande, och även Kuusamo Timmerhus har varit tvungna att noggrant granska företagets verksamhet.

“Vi reagerade på förändringen i marknadsläget redan tidigare, vilket gjorde att vi klarade oss ekonomiskt oskadda förra året. När förändringarna i världsläget får marknaderna att svänga upp och ner är det särskilt viktigt att hitta sin egen väg.”

Riktlinjerna för Kuusamo Timmerhus lades upp för 25 år sedan, när företaget grundades. Sedan dess har verksamheten varit måttlig och genomtänkt.

”Kuusamo Timmerhus har aldrig strävat efter att nå stjärnorna, utan företaget har strävat efter att bedriva lönsam verksamhet med måttlig risktagning. Tack vare dessa val är kassan i ordning och ekonomin i balans.”

Under hela sin historia har Kuusamo Timmerhus fokuserat på sin kärnkompetens och har envist hållit fast i sina egna styrkor. De har nu i Kuusamo en stark tro på att trots utmanande tider, är de ändå i rätt bransch så att säga.

“I dessa tider framhålls det att Kuusamo Timmerhus alltid har agerat med måttlighet och eftertanke. Vi har inte drivit tillväxt eller nya affärsmodeller med våld.” beskriver Hokkinen.

Kundens egna designteam

Hokkinen lyfter fram den engagerade personalen som Kuusamo Timmerhus’ styrka, vars sammanhållning är av högsta prioritet för företagsledningen.

”Vi jobbar alla hårt, och målet är att fortfarande vara här och tillverka timmerhus om tio år.”

Ett av teamen med stor erfarenhet och kompetens är Kuusamo Timmerhus’ egna designteam. Designkompetens är verkligen behövligt i huset, eftersom inga två produkter som lämnar Kuusamo Timmerhus fabriken är desamma.

“Kunderna har alltid sina egna önskemål och visioner, och därför är ingen produkt sig lik. Kuusamo Timmerhus har alltid varit en flexibel partner och är redo att hitta lösningar för att uppfylla kundernas önskemål.”

Omsättningen i teamet har varit relativt liten, och några medlemmar från designteamet har varit involverade i historian om Kuusamo Timmerhus’ ända sedan starten. Enligt Hokkinen är fördelarna med företagets egna designteam, utöver den stora erfarenheten som redan nämnts, även hastigheten och flexibiliteten.

“När det gäller design har vi alltid en viss grad av driftsäkerhet och kapacitet. När vi har designen i våra egna händer är den lättare att hantera och mer kostnadseffektivt”, konstaterar Hokkinen.

Produktionslinjerna tillverkar till och med flervåningshus

Kuusamo Timmerhus har under de senaste tio åren investerat i sin produktion och nu hittar de allt som behövs på sin egen gård.

”Vi har mångsidiga, effektiva produktionslinjer och anläggningar i överlag gott skick. Så vi har inga investeringsbehov just nu, utan vår utrustning är i gott skick och redo att möta konsumenternas behov.”

Produktionen är i gott skick och i goda händer. För leverans av timmerhöghus är det bra att undersöka mångsidiga träbearbetningslösningar.

Kuusamo Timmerhus är säsongsberoende och till exempel vintern är ofta lugnare. I dagens läge görs affärer för innevarande år och nästa år, men för bara tio år sedan gjordes affärer betydligt tätare.

”Leveransen var ofta redan tre månader efter slutförd affär. Nu kan det ta upp till sex månader från beställning till leverans, så efter sommaren bokar man in projekt för det kommande året. Naturligtvis varierar till exempel bygglovsprocesserna beroende på kommun och stad”, säger Hokkinen, som anser att den leveranstakt de har nu är bättre och mer realistisk.

Kuusamo Timmerhus har levererat timmerstommen för timmerhöghuset som byggdes i Kuusamos centrum förra vintern. Höghusprojektet är ett av de största projekten i företagets historia.

”Höghusprojektet visar att vi även klarar av större projekt, så våra bastu-, stug- och egnahemshuskunder har ingenting att oroa sig för”, säger en glad Hokkinen om det offentliga projektet.

Läs fler nyheter