Kuusamo Timmerhus, som har tillverkat högkvalitativa timmerhus i ett kvarts sekel, förlitar sig på stark ekonomi och utmärkta råvaror inför de utmaningar som den globala situationen medför.

Kuusamo Timmerhus är ett familjeägt företag i nordöstra Finland, som fyller 25 år i år. Företaget är en traditionell husbyggare som fokuserar på att leverera hus- och stugpaket, står stadigt på egna ben och ser med tillförsikt på framtiden, trots de utmaningar som branschen står inför. Kuusamo Timmerhus har aldrig tidigare i sin historia strävat efter snabba vinster, utan företaget har ökat sin omsättning i flera omgångar och nått upp till 20 miljoner euro. Jouko Virranniemi, styrelseordförande och aktieägare i Kuusamo Timmerhus, beskriver företaget som ett företag av lämplig storlek i förhållande till marknadssituationen.

– 25 år är en fin prestation för ett familjeföretag med ett namn ock ansikte, som verkar under det ursprungliga namnet.  Kuusamo Timmerhus är smidig, flexibel och anpassningsbar till olika konjunkturer. Vår kapacitet är tillräcklig för att möta den nuvarande efterfrågan, men det finns naturligtvis alltid utrymme för skärpning. Vår husfabrik har flera produktionslinjer som kommer att förbättras ytterligare för att bli mer konkurrenskraftiga när marknaden återhämtar sig från de nuvarande utmaningarna runt om i Europa.

En sund ekonomi ger också kunderna trygghet

För Kuusamoboende är noggrann hushållning också delvis en karaktärsfråga. Genom åren har verksamheten noga övervägts och det har hjälpt företaget att bli ett av de främsta företagen i branschen ekonomiskt sett. Det är bra för ett skuldfritt företag att fortsätta mot nya milstolpar.

– Kapital och buffertar har småningom ackumulerats och därför kan vi nu möta även de mest utmanande tiderna med tillförsikt, sammanfattar Arto Orjasniemi, verkställande direktör och delägare i Kuusamo Timmerhus.

Byggbranschen är van vid kraftiga konjunktursvängningar, men det hål som nu har uppstått på vägen är större än tidigare.

– Marknadssituationen påverkar i viss mån tillväxtmålet i vår strategi, men vi tror att vi efter några utmanande år kommer att återgå till vår ursprungliga plan. Vi har verktyg och kunnig personal för att utveckla vår verksamhet.

Verkligt individuella timmerhus

Kuusamo Timmerhus förlitar sig i hög grad på egen design. För en husbyggare är företaget exceptionellt flexibelt, eftersom både planlösningar och konstruktioner kan anpassas efter kundens behov, dock alltid med hänsyn till byggreglerna. Kundernas behov har förändrats under åren, men även råvaror, krav, limningsmetoder och personalens kompetens har utvecklats under ett kvarts sekel. Ett bra exempel på Kuusamo Timmerhus designkompetens är den framgångsrika modellen Nuuna, som med sin popularitet visar att företaget har kunnat förnya sig på ett kundorienterat sätt.

– Våra kunder värdesätter samma saker som vi och är villiga att investera i en kvalitetsprodukt med god leveranssäkerhet och leverans i tid. Våra kunder vet att de får det de beställt, konstaterar Orjasniemi.

Att bygga ett timmerhus är en klimatåtgärd

Kuusamo Timmerhus förlitar sig i sin verksamhet framför allt på lokala råvaror av hög kvalitet, som förutom sina positiva egenskaper även är förnybara och koldioxidneutrala. Byggfabriken behöver inte hämta råvaror från hela landet, eftersom stockarna kommer från det närliggande Pölkky sågverk. Anskaffningsområdet för Pölkky sågverk är nordöstra Finland och Kajanaland. Enligt Virranniemi bör våra egna förnybara naturresurser tas tillvara, särskilt i den rådande världssituationen.

– Att bygga av trä är bra för klimatet och detta borde betonas mer även i den offentliga debatten. Stockar som avverkats från skogen ändrar form och blir till exempel ett timmerhus, vilket binder kol. Nya träd planteras för att ersätta de fällda stockarna och om skogen sköts väl kommer den att börja växa igen”, säger Virranniemi och efterlyser en roll för den offentliga sektorn när det gäller att uppmuntra träbyggande.

– Till exempel är planeringen av trävåningshus inte lika avancerad som planeringen av betongvåningshus, även om kostnaderna i stort sett är lika.

Från Kitkajärvi till en husfabrik

Historien om Kuusamo Timmerhus började i norra Kuusamo vid sjön Kitkajärvi, där bröderna Simo och Arto Orjasniemi började bygga villor och hus i början av 1990-talet. Kvalitetstimmerhusen sålde så bra att företaget behövde fler personer för att driva verksamheten. Samtidigt drevs det lokala sågverket Pölkky Oy av bröderna Jouko och Antti Virranniemi. Bröderna Orjasniemi och Virranniemi gick snart samman och Kuusamo Timmerhus föddes i början av 1998.

För mer information, vänligen kontakta Arto Orjasniemi, verkställande direktör, arto.orjasniemi@kuusamohirsitalot.fi, tfn +358 44 778 9292.