Neljännesvuosisadan laadukkaita hirsitaloja valmistanut Kuusamo Hirsitalot nojaa maailmantilanteen tuomien haasteiden edessä vahvaan talouteen ja erinomaiseen raaka-aineeseen.

Kuusamo Hirsitalot on koillismaalainen perheyritys, jonka perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 25 vuotta. Perinteinen, talo- ja mökkipakettitoimituksiin keskittynyt talotehdas seisoo tiukasti omilla jaloillaan ja katsoo luottavaisena tulevaan toimialan haasteista huolimatta. Kuusamo Hirsitalot ei ole aiemminkaan historiansa aikana hakenut pikavoittoja, vaan yritys on kerroksittain noussut ylöspäin liikevaihdossa aina 20 miljoonan euron kastiin saakka. Kuusamo Hirsitalojen hallituksen puheenjohtaja ja osakas Jouko Virranniemi kuvailee yritystä tällä hetkellä sopivankokoiseksi markkinatilanteeseenkin nähden.

– 25 vuotta on hyvä saavutus alkuperäisellä nimellä toimivalle, kasvolliselle perheyritykselle.  Kuusamo Hirsitalot on ketterä, sukkela ja sopeutuvainen eri suhdanteisiin. Kapasiteettimme riittää tämän hetken kysyntään, mutta kiristämisen varaa on tietysti aina. Talotehtaassamme on useita tuotantolinjoja, joita edelleen tehostamalla saadaan lisää kilpailukykyä markkinan toipuessa nykyhaasteista ympäri Eurooppaa.

Toimiva talous tuo turvaa asiakkaillekin

Tarkka taloudenpito on kuusamolaisille osittain myös luonnekysymys. Toiminta on läpi vuosien ollut harkittua ja se on auttanut yritystä kohoamaan taloudellisesti yhdeksi toimialan kärkiyrityksistä. Velattoman yhtiön on hyvä jatkaa kohti uusia merkkipaaluja.

– Pääomaa ja puskureita on kerrytetty pikkuhiljaa ja siksi pystytään nyt ottamaan haastavammatkin ajat turvallisin mielin vastaan, summaa Kuusamo Hirsitalojen toimitusjohtaja, osakas Arto Orjasniemi.

Rakentamisen toimialalla on totuttu voimakkaisiinkin suhdannevaihteluihin, mutta nyt tielle ilmestynyt kuoppa on aiempia suurempi.

– Markkinatilanne sotkee hieman strategiaamme kirjattua kasvutavoitetta, mutta uskomme siihen, että haastellisten vuosien jälkeen palaamme alkuperäiseen suunnitelmaamme. Meillä on tarvittavat työkalut ja osaava henkilöstö toimintojen kehittämiseen.

Aidosti yksilöllisiä hirsitaloja

Kuusamo Hirsitalot luottaa vahvasti omaan suunnitteluun. Talotehtaaksi yritys onkin poikkeuksellisen joustava, sillä niin pohjaratkaisut kuin rakenteetkin voidaan muokata asiakkaan tarpeisiin sopiviksi rakennusmääräykset toki aina huomioiden. Asiakkaitten tarpeet ovat muuttuneet vuosien aikana, mutta myös raaka-aineet, vaatimukset, liimaustavat sekä henkilöstön ammattitaito ovat kehittyneet neljännesvuosisadan aikana. Hyvä esimerkki Kuusamo Hirsitalojen suunnittelutaidoista on menestysmalli Nuuna, joka suosiollaan osoittaa, että yritys on pystynyt uusiutumaan asiakaslähtöisesti.

– Asiakkaamme arvostavat samoja asioita kuin mekin ja ovat valmiita satsaamaan laadukkaaseen tuotteeseen, jossa on hyvä toimitusvarmuus ja pitävät aikataulut. Asiakkaamme tietävät saavansa sen, mitä ovat tilanneet, Orjasniemi toteaa.

Hirsitalon rakentaminen on ilmastoteko

Toiminnassaan Kuusamo Hirsitalot nojaa ennen kaikkea paikalliseen, laadukkaaseen raaka-aineeseen, joka hyvinvointiominaisuuksiensa lisäksi on myös uusiutuva ja hiiltä sitova. Raaka-aineita ei tarvitse keräillä talotehtaalle ympäri maata, sillä hirret tulevat naapurista Pölkyn sahalta. Pölkyn sahan hankinta-aluetta ovat Koillismaa ja Kainuu. Virranniemen mukaan omia, uusiutuvia luonnonvaroja tulisikin hyödyntää erityisesti nykyisessä maailmantilanteessa.

– Puusta rakentaminen on hyvä asia ilmastolle ja tätä pitäisi korostaa enemmän myös julkisessa keskustelussa. Metsästä kaadetut tukit muuttavat olomuotoaan mm. hirsitaloksi, joka sitoo hiiltä itseensä. Kaadettujen tukkien tilalle istutetaan kasvamaan uusia puita ja hyvin hoidettuna metsä lähtee uuteen kasvuun, toteaa Virranniemi ja peräänkuuluttaa julkisen sektorin roolia puurakentamiseen kannustamisessa.

– Esimerkiksi puukerrostalojen rakentamisen suunnittelussa ei olla niin pitkällä kuin betonikerrostalorakentamisessa, vaikka kustannuksissa oltaisiin periaatteessa samalla viivalla.

Kitkajärveltä talotehtaaksi

Kuusamo Hirsitalojen tarina alkoi Pohjois-Kuusamosta Kitkajärven rannalta, jossa veljekset Simo ja Arto Orjasniemi aloittivat huvila- ja talovalmistusta 1990-luvun alussa. Laadukkaat hirsirakennukset kävivät kaupaksi niin hyvin, että yrityksen johtoon tarvittiin lisää käsipareja. Samaan aikaan paikallista sahaa, Pölkky Oy:ta pyörittivät veljekset Jouko ja Antti Virranniemi. Pian Orjasniemen ja Virranniemen veljekset yhdistivätkin voimansa ja näin Kuusamo Hirsitalot sai alkunsa alkuvuodesta 1998.

Lue lisää yrityksen alkutaipaleesta tästä.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Arto Orjasniemi, arto.orjasniemi@kuusamohirsitalot.fi, p. 044 778 9292