Kokosimme hirsirakentamisesta kiinnostuneille ja hirsisessä omakotitalossa jo asuville kattavan tietopaketin. Tutustu blogiartikkelimme avulla hirsirakennuksen huoltamiseen.

Millaista hirsirakennusten huoltaminen on? Kysytäänpä saman tien aiheeseen vähintäänkin kattavasti vihkiytyneeltä rakentamisen asiantuntijalta. Puhelinyhteyden päässä on Kuusamo Hirsitalojen rakennesuunnittelija Janne Kivilahti, joka huolehtii myös suunnittelun aikataulutuksesta.

Janne rohkaisee heti alkuun kaikkia hirsirakentamisen ystäviä sillä tiedolla, että hirsirakennuksen huoltaminen ei ole jatkuvaa säätämistä. Hirsirakennuksen huolto ei ole juurikaan sen kummallisempaa kuin minkä tahansa muunkaan rakennuksen. Se on loppujen lopuksi melko yksinkertaista.– Moderni hirsirakentaminen käsittää tänä päivänä sellaiset rakenteelliset ratkaisut, jotka ovat loppuun asti mietittyjä myös erilaisten hirsirakennusten huoltotoimenpiteiden kannalta, Janne alleviivaa.

Hän huomauttaa siitä, että hirsirakennuksesta puhuttaessa keskeisimmät asiat painottuvat hirsirakennuksen erityispiirteeseen, joka on painuminen.

– Olennaista on kuitenkin huomioida, että perinteisinkin materiaalein rakennetun painuvan hirsirakennuksen erikoispiirteet painottuvat ainoastaan rakennuksen ensimmäisiin vuosiin. Sen jälkeen vuosihuollot ovat tavanomaisen puurakenteisen rakennuksen luokkaa. Kuusamo-hirsivalikoimastamme löytyy vaihtoehtoina myös painumaton hirsi LHX, Janne muistuttaa.

Kuvassa henkilö tarkistaa vatupassin avulla onko kantava linja suorassa ja säätää kierrejalkaa niin, että linja on suorassa.
Modernin hirsirakennuksen suunnittelussa on jo huomioitu säätötoimenpiteiden helppous. Kuvassa rakennesuunnittelija Janne Kivilahti näyttämässä mallia kierrejalan säätämisestä.

 

Hirsirakennuksen huolto: vuodenajat

Moni saattaa pohtia sitäkin, että kuinka paljon vuodenajat tai esimerkiksi rakennuksen sijainti määrittävät huoltotöitä. Janne suosittelee ennemminkin pitämään rakennusta/ rakennuksia silmällä tasaisesti ympäri vuoden ja reagoimaan tarvittaessa olosuhteiden mukaan.

Tässä muutamia käytännöllisiä huoltovinkkejä vuodenaikoihin liittyen. Ja rakennusten kunnossa myös silmämääräinen tarkastus aina silloin tällöin on hirsirakennuksen yhteydessä hyvä ohje – kuten missä tahansa muussakin rakenneratkaisussa.

Kevät

Keväisin tulisi katsella hieman tarkemmin sulamisvesiä, että ne kulkeutuvat poispäin rakennuksesta. Tämä siksi, ettei vesi seiso seinien vierellä ja kastele rakenteita. Lisäksi ilmanvaihtokoneellisessa rakennuksessa kannattaa puhdistaa tai vaihtaa ilmanvaihtosuodattimet.

Kesä

Kesällä on säiden puolesta otollisin ajankohta erilaisille maalaustöille, unohtamatta pinnoituksia ja suojakäsittelyitä. Talven jälkeen on hyvä tehdä myös painumisien säätö ilmankosteuden ollessa vielä matalalla tasolla.

Syksy

Vesikourujen puhdistus sekä salaojien ja sadevesijärjestelmän tarkistus niiden esteettömän toiminnan kannalta. Myös vesikatteen kunto erityisesti läpivientejä silmällä pitäen on syytä katsella läpi ennen alkutalven vesisateita sekä ilmanvaihtosuodattimet on hyvä vaihtaa.

Talvi

Talvella on hyvä istuskella takkatulen ääressä ja nautiskella lämpimästä ja tunnelmallisesta talosta. Talven lumisuudesta riippuen lumikuorman suuruuksia on syytä seurata ja noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeistuksia lumien katolta tiputtamisilta. Huomioi etenkin turvallisuus katolla liikkuessasi (valjaat, köysi, kypärä ja hyvät kengät).

Modernissa hirsirakennuksessa ei oikeastaan heikkoja kohtia ole, sillä esimerkiksi energiatehokkuus on kilpailukykyinen muihin ratkaisuihin nähden. Lisäksi hirren terveellisyys rakenneratkaisuna sekä ympäristöön liittyvät arvot kiinnostavat tämän päivän rakentajaa.

 

Muista rakennuksen huoltokirja

Hirsirakennus on jo lähtökohtaisesti pitkäikäinen rakenneratkaisu. Ja tietysti ennen kaikkea oikein hoidettuna. Tänä päivänä rakennettu hirsirakennus voi olla tunnollisesti huollettuna pystyssä vielä 500 vuodenkin päästä. Hirsirakennuksen huoltoon liittyviä toimenpiteitä voi ajatella, kuten minkä tahansa säännöllistä huoltoa vaativan asian – hiihtosuksista autoon ja polkupyörään sekä kaikkea niiden välillä.

– Huoltamattomanakin rakennus voi toimia hyvin ja pitkään, mutta tunnollisesti huollettuna käyttö on varmempaa ja hallitumpaa sekä itse asiassa lopulta myös edullisempaa, kun yllätyksiä ei niin helposti pääse syntymään.

– Huoltotoimenpiteiden yhteydessä on hyvä ottaa tavaksi täyttää myös rakennuksen huoltokirjaa. Siitä on helppo nähdä, mitä rakennukselle on milloinkin tehty, eivätkä toteutetut asiat jää pelkästään muistin varaan, Janne vinkkaa.

Hirsisen omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon huoltamisessa ei ole myöskään juurikaan eroja, eli huoltoperiaatteet ovat samanlaiset rakennustyypistä riippumatta.

– Omakotitaloissa on usein enemmän laajuutta ja tekniikkaa kuin pienemmissä rakennuksissa, joten huoltopisteiden määrä voi sen vuoksi olla hieman suurempi. Mutta materiaalin pysyessä samana ovat huoltokohteetkin pääosin samoja.

Etenkin asuinrakennusten puolella painumaton hirsi tekee ratkaisuna voimakkaasti tuloaan. Painumattomien hirsien yhteydessä painumasta johtuvia säätämisiä ei ole, joten se tuo jonkin verran helpotusta ensimmäisten asuinvuosien huoltotöihin.

 

Suunnittelussa huomioidaan asiakkaiden palaute

Janne Kivilahti on ollut Kuusamo Hirsitalojen ammattilainen vuodesta 2011 – itse asiassa heti rakennusinsinööriksi valmistuttuaan. Sen lisäksi, että häntä kiinnostaa rakenneratkaisujen suunnittelu, myös itsensä kouluttaminen ja ammattitaidon jatkuva syventäminen kiehtoo – onpa hän työnsä ohella suorittanut myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.

Kuusamossa omassa hirsitalossaan asuva Janne on nähnyt pitkällä urallaan eri tehtävissä Kuusamo Hirsitaloilla monipuolisesti hirsirakentamisen kehittymisen, malliston laajentumisen sekä suunnittelijatiimin innovatiivisuuden ja idearikkauden.

Hän alleviivaakin ajatuksen, että designin, tyylikkyyden, modernin ulkonäön ja muiden hirren ominaisuuksien lisäksi kaikessa suunnittelussa otetaan huomioon myös huoltotöiden huolettomuus ja yksinkertaisuus. Rakennuksen elinkaari ja loppuasiakas mielessä siis!

– Pyrimme helpottamaan asiakkaidemme arkea. Rakenteiden osalta koetetaan rakennuskohtaisesti soveltaa parhaiksi todettuja malleja ja käytäntöjä, joihin on päästy pitkäjänteisellä kehitystyöllä niin omien oivallusten kuin asiakkailtamme saatujen aina arvokkaiden palautteidenkin perusteella, Janne sanoo.

Huoltotoimenpiteiden yhteydessä on hyvä täyttää myös rakennuksen huoltokirjaa. Siitä on helppo nähdä, mitä rakennukselle on missäkin vaiheessa tehty. Lisäksi siitä on hyötyä myös kohteen mahdollisessa myyntitilanteessa.

 

Hirsirakennuksen huolto: poimi tästä hyödylliset vinkit

Tavanomaisen rakennuksen huollon lisäksi hirsirakennuksen huollossa kannattaa ottaa huomioon siihen liittyvät erityispiirteet. Olemme koonneet tähän kaikille hirren ystäville ja hirsirakentamisesta kiinnostuneille kattavan huoltovinkkikokonaisuuden. Käy läpi kohta kohdalta tai valitse suoraan jokin sinulle tällä hetkellä olennainen osio.

Vaikka tässä onkin runsaasti tärkeää ja täsmällistä asiaa, ei ole syytä säikähtää. Hirsirakennuksen huoltaminen on tänä päivänä lopulta melko yksinkertaista, vaikka ei olisikaan aikaisemmin asunut hirsisessä omakotitalossa tai omistanut hirsistä vapaa-ajan asuntoa tai mökkiä. Moderneissa hirsirakennuksissa rakenteelliset ratkaisut on toteutettu niin, että huoltotoimenpiteet ovat mahdollisimman helppo tehdä.

Huoltotoimenpiteet ja tarkastukset kannattaa muutenkin ajatella käytännönläheisesti niin, että tekee ne keskitetysti yhdestä kahteen kertaan vuodessa. Ja vaikka ei olisikaan kokemusta hirsirakennuksista, niiden huoltamisen kanssa pääsee nopeasti sinuiksi.

 1. Hirsirakenteiden painuminen
 2.  Vaihtoehtona painumaton hirsi: LHX
 3.  Vesikate
 4. Yläpohja
 5. Alapohja
 6. Sadevesijärjestelmä
 7. Salaojat
 8. Ulkoseinien pintakäsittely
 9. Kosteat tilat
 10. Ilmanvaihto

1. Hirsirakenteiden painuminen

Hirsirakenteiden painuminen on tavallinen ilmiö, joka on suunnittelussa, rakentamisessa ja rakennuksen hoidossa otettava huomioon. Ohjeellisina arvoina painumille seinän korkeusmetriä kohti voidaan käyttää seuraavia lukuarvoja.

 • Pyöröhirsi: 30–60 mm/m
 • Höylähirsi: 20–40 mm/m
 • Lamellihirsi: 10–30 mm/m

Painuminen tapahtuu pääosin kahden ensimmäisen vuoden aikana. Tästä syystä on hyvä tarkastaa rakenteiden sekä rakennusosien painumisvarat:

 • Nurkkapulttien ja muiden pulttien kireys.
 • Pilareiden, kevytseinien ja muurattujen seinien painumisvarat.
 • Sisäkaton ja seinän liitoksen, sekä portaiden ja kaiteiden liuku- ja painumisvarat.
 • Kalusteiden ja lisäeristysseinien liukuminen ja painumisvarat.
 • Ovien ja ikkunoiden painumisvarat ja aukeaminen.
 • Liukuminen räystäällä ja savupiipun juuressa.
 • Hirsikehikon tasainen painuminen.

Muista selvittää ja tarkastaa työmaan valvojan kanssa säädettävät rakenteet ja niihin sijoitettujen säätöjalkojen sijainti. Yleisperiaate on, että rakenteiden tulee olla vaakasuorassa. Säädettäessä rakenteita säädöt on tehtävä vaiheittain säätöjalkojen kesken. Periaatteella ”kierros kerrallaan”, jolloin kuormat jakautuvat tasaisesti säädettäville rakenteille.

Hirsirakennuksen painumista on seurattava, ja tarvittavat säädöt ja pulttien kiristykset on tehtävä säännöllisesti. Mahdolliset ongelmat tulee poistaa heti niiden ilmestyttyä. Muista tarkista myös lippalaudan ja hirren välinen tiivistys, ja uusi se tarvittaessa.

Ikkunan tai oven yläpuolella olevan lippalaudan ja vuorilaudan välistä rakoa seuraamalla voi tarkistaa ovien ja ikkunoiden painumisvaran. Kuvassa näkyy lautojen välissä oleva noin reilu sentin rako.
Ovien ja ikkunoiden painumisvaran voi tarkistaa lippalaudan ja vuorilaudan välistä rakoa seuraamalla. Lisäksi on tärkeää tarkistaa lippalaudan ja hirren välinen tiiveys.

2. Vaihtoehtona painumaton hirsi: LHX

Kuusamo Hirsitalojen valikoimassa on tarjolla myös painumaton hirsivaihtoehto. Painumattomalla hirrellä (LHX) rakentaminen on yksinkertaisempaa ja myös nopeampaa, sillä silloin hirsirakennukselle perinteisten painuntavarojen huomioiminen ja säätöjalkojen asennus jää kokonaan pois. LHX mahdollistaa modernimman arkkitehtuurin ja modernille ilmeelle tyypilliset kapeammat ikkunoiden ja ulko-ovien peitelistat.

Painumaton hirsi ei vaadi jälkisäätöjä – lisäksi LHX-hirsivaihtoehto voidaan helpommin yhdistää muihinkin rakennusmateriaaleihin: esimerkiksi lasiin ja kiveen. Myös hirren ja muiden rakenteidenliitoksista saadaan entistä tiiviimmät. LHX:ää löytyy kolmessa paksuudessa: 132-, 202- ja 268-millimetrisenä – ja sitä on saatavilla männystä ja kuusesta valmistettuna. Tutustu painumattomaan hirteen tarkemmin täällä.

3. Vesikate

Vesikatteen kuntoa ja toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti. Erityistä huomiota on kiinnitettävä läpivientien tiiviyteen ja vedenpitävyyteen. Katolta tulee poistaa sinne mahdollisesti kerääntyneet roskat. Katto tulisi lisäksi pestä muutaman vuoden välein. Kattoa pestäessä on kuitenkin varottava vaurioittamasta kattopinnoitetta. Myös aluskatteen ja harjalla mahdollisesti olevien tiivistenauhojen kunto on tarkistettava ja rikkoutuneet kohdat korjattava.

 • Tarkasta vesikatteen kunto vähintään kerran vuodessa.
 • Tarkasta kattorakenteiden liukuminen säännöllisesti ensimmäisten vuosien aikana, erityisesti hormien kohdalta.
 • Katolta ja vesikouruista tulee poistaa sinne kertyneet roskat ja puunlehdet.
 • Katto on myös hyvä pestä muutaman vuoden välein.
 • Talvella lumikuorman kertymistä tulisi seurata

4. Yläpohja

Yläpohjan riittävä tuulettuminen sekä vesikaton mahdolliset vuodot tulee säännöllisesti tarkistaa ja korjata vauriot viipymättä. Yläpohjan tuuletukseen liittyvät venttiilit ja tuuletushatut täytyy pitää avoimina läpi vuoden. Yläpohjassa on myös hyvä seurata, ettei huonetiloista johdu sinne höyrynsulun läpi kosteaa sisäilmaa, jonka seurauksena kosteus kertyy eristeisiin. Lisäksi on hyvä tarkkailla, ettei yläpohjassa kulkevissa putkissa ja ilmanvaihtokanavissa tapahdu haitallista kosteuden tiivistymistä.

5. Alapohja

Umpisokkelirakenteisissa trossilattioissa ryömintätilan tuuletuksen on oltava tehokasta – erityisesti kesäaikana. Loppukesällä ryömintätilan kosteus voi tilapäisesti nousta tavallista korkeammaksi, kun tuuletuksen mukana kulkeutuvan ulkoilman kosteus tiivistyy viileämmässä ryömintätilassa. Talvikauden alettua tuuletusluukut on syytä sulkea perustusten routavaurioiden estämiseksi ja lattiarakenteen liian suuren kylmenemisen välttämiseksi. Aukot on muistettava avata uudelleen keväällä pakkaskauden päätyttyä. Kerran vuodessa on syytä käydä ryömintätilassa tarkistamassa alapohjan kunto silmämääräisesti. Mikäli vaurioita huomataan, tulee ne korjata viipymättä.

 • Tarkasta, että maanpinta kallistuu rakennuksesta poispäin.
 • Tarkasta, että katolta ja vesikouruista tuleva vesi ei imeydy perustuksiin tai kuormita seinärakenteiden alimpia hirsiä.
 • Älä istuta kasveja liian lähelle rakennuksen perustuksia tai seiniä.

6. Sadevesijärjestelmä

Sadevesijärjestelmän tarkoituksenmukaisen toimivuuden kannalta on tärkeää, että vesikourut ja syöksytorvet ovat puhtaat. Kourujen ja syöksytorvien kunto ja mahdollisten vuotojen esiintyminen on syytä tarkistaa ja havaitut viat tulee välittömästi korjata. Sadevesijärjestelmään liittyvät kaivot ja putkistot on puhdistettava roskista ja tarvittaessa huuhdeltava. Sadevesi- ja salaojitusjärjestelmien purkupisteitä on myös tarkkailtava.

7. Salaojat

Ensimmäisen vuoden aikana salaojitusjärjestelmään kertyy helposti lietettä, joka pahimmassa tapauksessa tukkii putkiston ja estää sen toiminnan. Salaojitusjärjestelmä täytyy huoltaa puhdistamalla tarkistuskaivot niihin mahdollisesti kerääntyneistä roskista. Tarvittaessa putkistot huuhdellaan painevedellä lietteen ja roskien poistamiseksi.

8. Ulkoseinien pintakäsittely

Ulkoverhouksen pintakäsittelyn kuntoa varsinkin rakennuksen etelänpuoleisilla seinillä on tarkkailtava. Huoltokäsittely tulee suorittaa heti, kun pintojen kunto sitä edellyttää.

 • Varmista tasainen painuminen kaksi kertaa vuodessa.
 • Tee tarvittavat säädöt edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti.
 • Tarkkaile julkisivun pintakäsittelyä säännöllisesti.
 • Huoltokäsittely tulee suorittaa ennen kuin vanha pintakäsittely on niin huonossa kunnossa, että se joudutaan poistamaan ennen uusintakäsittelyä.
 • Terassit käsitellään tarvittaessa puuöljyllä tai vahalla.
 • Huolehdi, että puut ja pensaat eivät tarpeettomasti nojaudu tai varjosta seinärakenteita ja näin estä niiden luonnollista kuivumista.

9. Kosteat tilat

Märkätilojen pintoja ja saumakohtia on tarkkailtava. Homeen ja mustumien ilmetessä tai kosteusvaurion tapahduttua on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Vaurion aiheuttaja täytyy selvittää ja vika korjata. Mahdollisten kosteusvaurioiden merkkejä ovat laattasaumojen tummuminen, homeen muodostuminen silikonisaumoihin, huonetilan korkea kosteuspitoisuus sekä ikkunoiden jatkuva huurtuminen. Kosteiden tilojen osalta kannattaa varmistua siitä, että ilmanvaihto on riittävä.

10. Ilmanvaihto

Ilmanvaihtokoneen näytöllä näkyy milloin suodattimet on viimeksi vaihdettu ja koska ne tulee seuraavan kerran vaihtaa.
Useisiin ilmanvaihtokoneista on mahdollisuus tarkistaa, koska suodattimet ovat viimeksi vaihdettu sekä asettaa muistutus tulossa olevasta vaihdosta.

Koko rakennuksen ilmanvaihdon toiminta täytyy tarkastaa säännöllisesti. Mahdolliset IV- koneen erilaiset suodattimet tulee valmistajan ohjeen mukaan joko puhdistaa tai vaihtaa. Ilmanvaihtoventtiilit tulee puhdistaa kerran vuodessa. Ennalta asetettuja, huonekohtaisesti tehtyjä säätöjä ei kuitenkaan saa muuttaa, joten venttiilit on irrotettava niiden säätöihin koskematta. Vähintään kymmenen vuoden välein ilmanvaihtokanavat tulee nuohota, huoltaa ilmanvaihtokoneistot ja tarkistaa huonekohtaiset säädöt. Korvausilma-aukkoja ei saa tukkia. Lisäksi niiden esteetön toiminta kannattaa tarkistaa.

Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Suosittelemme hirsisiin unelmiin ja haaveisiin