Det ekologiska timret böjs till ett höghus - Kuusamo Timmerhus’ timmerstomme kompletterar Kuusamos första timmerhöghus.

Timmerstommen levererad av Kuusamo Timmerhus kompletterar det höghus i timmer som för närvarande byggs i centrala Kuusamo. Timmerhöghuset som byggs av en blandning med trä och betong förväntas vara färdig i augusti 2024. I höghuset avsedd för seniorboende finns det 38 lägenheter och en golvyta på över 2000 kvadratmeter. Byggnadens första våning är gjord av betong och de återstående tre våningarna är av lamelltimmer. Under timrets yttre skal finns en betongstomme som en bärande konstruktion.

“Byggnaden har naturligtvis betydligt mer höjd än till exempel de egnahemshus vi tillverkar. I timmerbyggnader talar man om timmervåningar – i ett vanligt envånings egnahemshus finns det 13 och i detta höghus finns det 45”, beskriver Antti Hokkinen, verksamhetschef för Kuusamo Timmerhus.

Byggandet av timmerhöghus har betydande lokala effekter. Vi är stolta över den kunskap vi har här i Kuusamo, säger verksamhetschefen Antti Hokkinen.

”Timmerväggen är hög och eftersom trä är ett levande material är det många saker som måste beaktas i planeringen. Till exempel har anslutningarna till betongstommen och bjälklaget krävt särskild planering.”

I Kuusamo ville man tackla ekologiskt byggande som ett lokalt projekt och visa att det är möjligt att genomföra ett offentligt byggprojekt med timmer. Objektets byggherre är Kuusamon Vuokratalot Oy, med Tunturirakennus Oy som entreprenör. Saatsi Arkkitehdit Oy ansvarar för den arkitektoniska designen.

”Utöver att det är ekologiskt är en av de största fördelarna med timmerhus bygghastigheten. Timmer fungerar som yttervägg, och inga andra strukturer eller extra isoleringar behövs. “Ytter- och innerväggarna på en timmerbyggnad är i praktiken färdiga för ytbehandling direkt efter installationen,” konstaterar Hokkinen.

Leverans av tusentals timmermeter

För Kuusamo Timmerhus har höghusprojektet inkluderat leverans av timmerstomme. Kuusamo Timmerhus levererade det färdiga timret till byggarbetsplatsen där de installerades blockvis av entreprenören. För att säkerställa smidigt arbetsflöde, planerades leverans- och installationsordningen av timret noggrant.

I timmerhöghuset används Kuusamo Timmerhus’ 268 millimeter breda och 220 millimeter sättningsfria höga lamelltimmer. Det korslimmade timrets träart är gran. Balkongerna i timmerhöghuset byggdes däremot av 132 millimeter sättningsfritt brett lamelltimmer.

Sättningsfria LHX 268 är i första hand designat för krävande professionellt bruk. Det har utförts mer specialarbete på höghusets timmer än vanligt.

”Byggarbetsplatsen för timmerhöghuset följer tidsplanen och vi har varit nöjda med samarbetet så här långt. Möten mellan planering, produktion och byggarbetsplats har kunnat ordnas även på kort notis, och hittills har allt gått bra. Det har varit viktigt för oss att samarbeta lokalt”, säger Toni Pätsi, VD för Tunturirakennus.

Samarbetet har fungerat mycket bra, säger Tunturirakennus’ VD, Toni Pätsi (till höger), som tillsammans med produktionschefen Kari Heikkilä gick igenom timmerpaketen som ska skickas till byggarbetsplatsen för höghuset.

Nå utsläppsmålen med hjälp av träbygge

Användningen av timmer i offentliga projekt har ökat nationellt och det har utnyttjats i allt större utsträckning i till exempel daghem och skolor. Timmerhöghuset som för närvarande byggs är Kuusamo Timmerhus’ första större offentliga byggprojekt och en av de största leveranserna i företagets 25-åriga historia. Enligt Hokkinen har projektet gett värdefulla lärdomar och ny kunskap för framtiden och potentiella liknande projekt.

”Timmer har blivit mer bekant även utanför traditionellt bostads- och stugbyggande. EU:s hårda utsläppsmål och att uppnå dem innebär att användningen av trä i byggandet kommer öka avsevärt. Att använda timmer i offentliga byggnader är ett steg i rätt riktning”, framhåller Hokkinen.

Den första våningen i timmerhöghuset är av betong och de tre bostadsvåningarna är i timmer. På bilden: Saatsi Arkkitehdits visualiseringsbild, sett från Kitkantie.