Extraordinära tider och beklagliga nyheter om byggbranschens utmaningar präglade året 2023. En förbättrad efterfrågan och handel i början av året get förtroende om att vi är på väg mot bättre tider.

År 2023 minskade omsättningen för företag inom byggbranschen betydligt, och under hela det senaste året dominerades nyheterna förståeligt nog av konkursnyheter i branschen. Början av 2024 har fortsatt med samma tema, även om det nu finns små tecken på uppgång på marknaden.

När Kuusamo Timmerhus gick in i år 2023 förberedde de sig för att potentiellt få sitt första negativa resultat i deras historia. Redan under det föregående året var det tydligt att omsättningen skulle minska. Genom att förutse framtiden kunde företaget agera snabbt med prismässiga- och omställningsåtgärder under året, vilket bidrog till att de klarade sig relativt bra genom år 2023. Trots det svåra året är resultatet för 2023 positivt, därmed fortsätter företagets historia av positiva resultat som uppnåtts under alla av företagets 25 år.

-Ekonomiskt sett är vi fortfarande ett av de ledande företagen inom branschen. Måttfull verksamhet och fokus på vår kärnkompetens är avgörande faktorer för att vi även i de svåraste tider kan fortsätta vara en pålitlig partner för våra kunder, värda deras förtroende. Ekonomins kännetecken är sunda och till vår stora glädje har vi märkt ett större intresse för det hos kunderna när de väljer en pålitlig partner för sitt projekt. På dessa grunder känns det bra att fortsätta med år 2024. Det finns små tecken på uppgång i sikte, och nu handlar det mer om när proppen lossar och den byggskuld som samlades under förra året börjar avvecklas, säger Kuusamo Timmerhus’ verksamhetschef Antti Hokkinen.

AAA-kreditbetyget och Finlands Starkaste-certifikatet berättar för våra kunder och samarbetspartners att samarbete med vårt företag är på en hållbar och stabil grund.

Läs mer om våra finansiella siffror här.