Kuusamo Hirsitalojen rakennusmateriaalina käytettävien laadukkaiden lamellihirsien liima ei sisällä liuottimia eikä estä puuta hengittämästä.

Lamellihirret tulevat Kuusamo Hirsitalojen naapurista Pölkky Oy:n tuotantolaitoksesta. Pölkky Oy on Pohjois-Suomen suurin yksityinen puunjalostaja, joka on valmistanut lamelli- eli liimahirsiä jo parinkymmenen vuoden ajan.

– Meidän etumme on tekninen osaaminen ja kokemus, sillä puunjalostamista on tehty jo 70-luvulta asti. Pitkä historia on toiminut myös valttikorttinamme vientimarkkinoilla, kertoo Pölkky Oy:n kehityspäällikkö Arto Airisniemi.

Aiemmin hirsitaloissa käytetyt massiivihirret on nykyään melkeinpä täysin korvattu lamellihirsillä. Lamellihirsi valmistetaan huolellisesti valikoidusta puusta ja tarkkaan hiotun valmistusprosessin ansiosta hirret eivät juuri väänny tai halkeile.

– Puu on elävä tuote ja massiivihirressä on kaikki puuhun vuosien saatossa tulleet viat, halkeamat, oksat ja lahokohdat olemassa. Lamellihirren työstövaiheissa näitä pyritään vähentämään ja siksi se on yleisilmeeltään paljon tasalaatuisempi kuin massiivihirsi. Lamellihirressä myös kosteushallinta on helpompaa eli kyllä siellä on paljon hyviä ominaisuuksia verrattuna massiivihirteen, Airisniemi summaa.

Lue lisää lamellihirren valmistuksesta ja hirren matkasta metsästä Kuusamo Hirsitalojen rakennusmateriaaliksi

Raaka-ainetta menossa linjalla liiman levitykseen ja sen jälkeen puristukseen. Lamellihirren liiman levityksen jälkeen hirsi pitää saada kymmenen minuutin sisällä puristukseen.
Lamellihirsien kuten muidenkin liimapuutuotteiden valmistusta säätelevät EU:n määrittelemät standardit. Puunjalostusta on tehty jo 70-luvulta lähtien.

Hirsiliima tukee puun hyviä ominaisuuksia

Hirsirakentamisen ja puun hyvät ominaisuudet ja vaikutukset esimerkiksi terveeseen huoneilmaan pätevät yhtä lailla lamelli- kuin massiivihirsiinkin. Liiman määrä lamellihirressä puun määrään verrattuna on todella vähäinen, eikä sillä näin ole merkittävää vaikutusta puun ominaisuuksiin.

– Puu on aina hyvä eriste ja kosteuden tasapainottaja. Lamellihirren liimaus ei tutkimusten mukaan vaikuta puun ominaisuuksiin heikentävästi, ja käyttämämme liimat läpäisevät kosteutta puun tavoin, muistuttaa Airisniemi.

Pölkky käyttää lamellihirsien valmistuksessa puun luonnollisen hengittävyyden säilyttäviä liimoja, jotka eivät päästä haitallisia aineita sisäilmaan. Pölkyn käyttämät yksikomponenttiset polyuretaaniliimat eivät sisällä liuottimia.

– Näistä huolellisesti testatuista lamellihirsien liimoista ei vapaudu sisäilmaan terveydelle haitallisia päästöjä, Airisniemi painottaa.

Tuotteiden turvallisuudesta kertoo myös se, että polyuretaaninliimaa vastaavia ainesosia käytetään myös esimerkiksi huonekalujen pehmusteissa ja urheilujalkineissa.

Lue lisää lamellihirsivaihtoehdoistamme

Lamellihirret liimauksen jälkeen Pölkyn tuotantolinjalla. Tästä matka jatkuu kohti höyläystä ja profilointia.
Lamellihirret ovat liimauksen aikana puristuksessa 20 minuutin ajan, jonka jälkeen vuorossa on vielä höyläys ja profilointi ennen valmiin hirsiaihion toimitusta Kuusamo Hirsitalojen tehtaalle.

Testattua terveyttä sisäilmalle

Lamellihirsien kuten muidenkin erilaisten liimapuutuotteiden valmistusta säätelevät EU:n määrittelemät standardit. Jokaisesta liimauserästä tehdään Pölkyllä myös omaa laadunvalvontaa delaminointitestin merkeissä. Näköhavaintoihin perustuvalla delaminointitestillä varmistetaan lamellihirren liimasaumojen kestävyys ja lujuus pitkäaikaisissa lämpö- ja kosteusrasituksissa.

– Jokaisesta liimauserästä otetaan näytteitä, joille delaminointitestaus tehdään. Delaminointitestissä liimattu puukappale rasitetaan ali- ja ylipaineelle vedellä täytetyssä painekattilassa. Tämän jälkeen näyte pääsee vielä sääkaappiin, jossa sitä rasitetaan ääriolosuhteilla, jotka vastaavat noin 40 vuoden säärasitusta, Airisniemi kuvailee.

Delaminointitesti kestää kaikkineen noin vuorokauden ja sen jälkeen näytekappale otetaan suurennuslasin alle ja katsotaan, että miten liimasaumat on siellä kestäneet ja käyttäytyneet. Testausta valvoo Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Lamellihirsiaihio Kuusamo Hirsitalojen tuotantolinjalla.
Jokaisesta lamellihirsien liimauserästä tehdään delaminointitesti ennen hirsiaihioiden saapumista Kuusamo Hirsitalojen tehtaalle. Testi on osa Pölkyn omaa laadunvalvontaa.

Pölkyllä ei ole käytössään suurjaksopuristimia, jossa liimausprosessia nopeutetaan lämmittämällä puuta sähköllä. Pölkyn käyttämä lamellihirsien liima reagoi ilman kanssa niin, että levityksen jälkeen hirsi pitää saada kymmenen minuutin sisällä puristukseen. Puristuksessa hirsi on 20 minuutin ajan, jonka jälkeen on enää edessä höyläys, profilointi ja lopulta valmiin tuotteen toimitus.

– Olemme valinneet lamellihirsiin liiman, joka vaatii kymmenen minuuttia avoaikaa ja 20 minuuttia puristusta. Ajattelemme siis tässäkin hiilijalanjälkeämme emmekä käytä sähköä liimausprosessin nopeuttamiseen, päättää Airisniemi.

Tutustu hirren ekologisuuteen!