Limmet i det högklassiga lamelltimret som Kuusamo Timmerhus använder som byggmaterial innehåller inga lösningsmedel och hindrar inte träet från att andas.

Lamelltimret kommer från Kuusamo Timmerhus granne, Pölkky Oy:s produktionsanläggning. Pölkky Oy är Norra Finlands största privata träförädlingsföretag och har tillverkat lamelltimmer i tjugo år.

– Vårt tekniska kunnande och vår erfarenhet är till fördel för oss, vi har redan arbetat med träförädling sedan 1970-talet. Vår långa historia har även fungerat som trumfkort för oss på exportmarknaden, säger Pölkky Oy:s utvecklingschef Arto Airisniemi.

Det massiva timret som tidigare användes för timmerhus har så gott som helt ersatts av lamelltimmer. Lamelltimret tillverkas av noggrant utvalt virke och tack vare den noggrant finslipade tillverkningsprocessen varken vrids eller spricker timret i någon större grad.

– Trä är en levande produkt och massivt timmer har fel, sprickor, kvistar och röta som trädet kan ha fått under årens lopp. Medan lamelltimret bearbetas försöker vi minska detta och därför är lamelltimmer till sitt utseende av en jämnare kvalitet än massivt timmer. Det är även lättare att kontrollera fuktigheten i lamelltimmer, så visst har det många fina egenskaper, jämfört med massivt timmer, sammanfattar Airisniemi.

Läs mer om tillverkningen av lamelltimmer och om timrets resa från skogen till att bli byggmaterial hos Kuusamo Timmerhus!

Råvaror på väg till applicering av lim och sedan till pressning. Efter att lamelltimmerlimmet har applicerats ska timret föras till pressning inom tio minuter.
På samma sätt som för tillverkningen av andra limträprodukter regleras lamelltimmertillverkningen av standarder som EU fastställt. Hos Pölkky reagerar limmet i lamelltimret med luften så att timret behöver föras till pressning inom tio minuter.

Timmerlimmet stödjer virkets goda egenskaper

Timmerbyggandet och virkets goda egenskaper och inverkan till exempel på en hälsosam inomhusluft gäller både för lamell- och massivt timmer. Mängden lim i lamelltimret är mycket liten i förhållande till mängden trä och därmed har den ingen betydande inverkan på virkets egenskaper.

– Trä är alltid ett bra isoleringsmaterial och balanserar fukt. Forskningen visar att limningen av lamelltimmer inte försämrar virkets egenskaper och det lim vi använder låter fukten passera på samma sätt som virket, påminner Airisniemi.

Vid tillverkningen av lamelltimmer använder Pölkky lim som bibehåller virkets naturliga andningsförmåga och som inte utsöndrar skadliga ämnen i inomhusluften. Enkomponent polyuretanlimmet som Pölkky använder innehåller inga lösningsmedel.

– Lamelltimmerlimmet har testats noggrant och utsöndrar inga utsläpp i inomhusluften som kan vara skadliga för hälsan, understryker Airisniemi.

Det är även ett tecken på hur säkra produkterna är att ingredienser som motsvarar polyuretanlim till exempel används i möbelstoppning och sportskor.

Läs mer om våra lamelltimmeralternativ!

Lamelltimmer efter limning på Pölkkys produktionslinje. Härifrån fortsätter resan till hyvling och profilering.
Under limningen pressas lamelltimret i 20 minuter och sedan ska det även hyvlas och profileras innan det skickas till Kuusamo Timmerhus fabrik i form av egentligt timmerämne.

Testat hälsa för inomhusluften

På samma sätt som för tillverkningen av andra olika limträprodukter regleras lamelltimmertillverkningen av standarder som EU fastställt. Hos Pölkky sköter vi även vår egen kvalitetskontroll i form av ett delamineringstest, för varje limningsparti. Delamineringstestet baseras på visuella observationer och används till att säkerställa limfogarnas hållbarhet och hårdhet under långvarig temperatur- och fuktbelastning.

– Vi tar prover på varje limningsparti och gör delamineringstester på dem. Under delamineringstestet utsätts det limmade trästycket för under- och övertryck i ett vattenfyllt tryckkärl. Sedan placeras produkten i ett väderskåp där det utsätts för extrema förhållanden som motsvarar 40 års vädersleksbelastning, beskriver Airisniemi.

Delamineringstestet tar cirka ett dygn och sedan tar vi ett förstoringsglas och tar oss en titt på hur limfogarna har hållit och betett sig. Testningen överses av tekniska forskningscentret Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Lamelltimmerämne på Kuusamo Timmerhus produktionslinje.
Ett delamineringstest görs för varje limningsparti innan timmerämnena anländer till Kuusamo Timmerhus fabrik. Testet är en del av Pölkkys egen kvalitetskontroll.

Pölkky använder inga långperiodspressar där limningsprocessen påskyndas genom att elektriskt värma virket. Hos Pölkky reagerar limmet i lamelltimret med luften så att timret behöver föras till pressning inom tio minuter. Timret pressas i 20 minuter och sedan ska det hyvlas, profileras och slutligen levereras den färdiga produkten.

– Vi har valt ett lamelltimmerlim som kräver tio minuters öppen tid och 20 minuters pressning. Vi tänker alltså även här på vårt koldioxidavtryck och använder ingen el för att påskynda limningsprocessen, avslutar Airisniemi.

Läs mer om timrets ekologiskhet!