Kuusamo Hirsitalot Oy:s goda och stabila utveckling fortsatte även förra året. Omsättningen växte till 15 miljoner euro och försäljningsutvecklingen var ovanligt bra. Tack vare den positiva försäljningsutvecklingen fick det gångna året en alert start och det går att förvänta sig en betydlig tillväxt av omsättningen.

Kuusamo Hirsitalot Oy svarar på den starkt växande försäljningen och omsättningen genom att investera i byggandet av en produktlinje som representerar den senaste tekniken, utökande av produktionsutrymmena som krävs av den nya linjen samt förrådslagring av råvara i de behövda utrymmena. Investeringarna kommer totalt uppgå till ca två miljoner euro. Kuusamo Timmerhus vill fortsätta vara en föregångare inom timmerbranschen genom att använda nordiskt trä som är en råvara av toppkvalitet.

”Egnahemshus har blivit vår största försäljningsprodukt.”

Arto Orjasniemi, VD

Den nya produktionslinjen kommer öka produktionseffektiviteten på ett betydande sätt och stödja driftsättningen av nya produkter som befinner sig i planeringsstadiet, både i hemlandet och på exportmarknaderna. Investeringarna kommer genomföras på timmerhusfabriken i Kuusamo under åren 2019 och 2020. Investeringarna förväntas förbättra företagets konkurrensförmåga ytterligare, skapa nya arbetsplatser samt möjliggöra en ökning av omsättningen.

”Investeringarna stöder vår valda strategi och förstärker vår handlingsförmåga på en växande marknad. Egnahemshus har blivit vår största försäljningsprodukt och de kräver ständigt mer mångsidiga särskilda bearbetningar, och den nya produktionslinjen kommer ge extra kapacitet för detta. Förra årets försäljningsrekord och det pågående årets starka orderstock, stärker oss i tron om att vi har den rätta produkten i den rätta tiden och vi tror också på en stark tillväxt för timmerbyggnader även i framtiden”, kommenterar VD Arto Orjasniemi.

Att timmerhus är ekologiska samt har en bevisad hälsosam inomhusluft, har blivit starka argument vid val av huspaket. I framtiden kommer ännu snabbare byggnadslösningar och modernare utseende att krävas av timmerbyggnationer. Lösningar som utvecklats för detta är bland annat det sättningsfria timret samt en modern timmerprofil. Ovan nämnda saker har ökat populariteten för timmerhus även inom stadsområdena.

Kuusamo Timmerhus får hjälp med projektets genomförande av Programmet för hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 från Finlands strukturfond samt Norra Österbottens NTM-central.