Enbart 0,3% av företagen i Finland har presterat lika väl.

Kuusamo Timmerhus har fått det så kallade Platinum AAA kreditbetyget, vilket innebär att bolaget har fått det högsta AAA-betyget mer än fem år i rad. Denna prestation har uppnåtts ändast 0,3 % av finländska företag. På husbyggnads- branschen, där konjunkturcykeln varierar kraftigt, är denna prestation ytterst sällsynt.

AAA-betyget, som confirmeras årligen, kan erhållas av företag med mycket starka ekonomiska indikatorer, en positiv bakgrund och betalningshistorik samt en tillräcklig verksamhetsvolym. Betyget utfärdas av Bisnode Finland Oy.