Den nya produktionslinjen är nu färdiginstallerad.

Kuusamo Timmerhus offentliggjorde för ett år sedan en investeringsplan på nästan två miljoner euro med två nya lagerlokaler, en utbyggnad av vår produktionsanläggning samt en ny produktionslinje. Vi har kunnat följa planen enligt utsatt tidtabell trots det rådande läget.

Vi har uppfört lagerlokalerna på fabriksområdet och dessa togs i bruk under tidig vår. Samtidigt har vi arbetat med att bygga ut produktionsanläggningen, och den nya produktionslinjen anlände till fabriken i slutet av april. Vår nya produktionslinje av märket Hundegger kom från Tyskland, och var färdiginstallerad i juni.

– Vår andra Hundegger-produktionslinje ökar vår produktionskapacitet, i synnerhet när de gäller våra populära villor och fritidshus med jirknut. Samtidigt ökar vår driftsäkerhet ytterligare, fortsätter Simo Orjasniemi.

”Den nya kapaciteten kommer vid precis rätt tidpunkt.”

Arto Orjasniemi, VD

– Vi är nöjda med att vi kunnat fullfölja vår investeringsplan enligt tidtabell när det gäller vår nya produktionslinje. Villor utgör en allt större andel av vår försäljning, och den nya produktionskapaciteten kommer därmed vid precis rätt tidpunkt. Jag vill också ta tillfället i akt och tacka Pölkky Oy för ett gott samarbete. Vi lyckades lösa de tillfälliga utmaningarna med träråvara i början på året. Detta gör att vi har kunnat fortsätta sälja vår produktionskapacitet för våren och sommaren som vanligt, kommenterar Vd:n Arto Orjasniemi.

Företagsledningen ser framtiden an med tillförsikt.

-Just nu är folk hemma och i sina fritidshus mer än tidigare. Betydelsen av hemmet och välfungerande utrymmer ökar. Vi tror att detta kommer att ge effekter på hus- och fritidshusmarknaden det närmaste året eller de närmaste ett par åren, även om pandemin medför vissa utmaningar, berättar Arto Orjasniemi.

Kuusamo Timmerhus får draghjälp i projektet av Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 strukturfondsprogrammet för Finland och av NTM-centralen i Norra Österbotten.