Vi ringde upp byggnadsingenjör Johannes Määttä och bad den meriterade byggentreprenören dela med sig av sina erfarenheter och tankar kring att bygga på vintern.

I Finland är det vanligt att bygga på sommaren och spendera de kalla vintermånaderna i soffan. Man kan till och med tro att vädret gör det omöjligt att bygga på vintern. Hustillverkare kan dock ge olika vinterförmåner till den som vill bygga på vintern, vilket kan ge en mer fördelaktig byggbudget.

Kan det alltså löna sig att bygga på vintern? Vad bör man tänka på när man bygger på vintern? Vi ringde upp Johannes Määttä, byggnadsingenjör på Rakennus PoPo Oy*, och bad den erfarna byggentreprenören att dela med sig av sina tankar om att bygga på vintern.

Fördel timmerhus i vintervädret

När vi diskuterar vinterbyggen är vintervädret det första som Johannes betonar.

– Vädret är stabilare på vintern än på sommaren.

Samtidigt tar han upp en fråga som få tänker på när man funderar på att bygga under vintermånaderna.

– Min magkänsla är att väderprognoserna stämmer bättre på vintern och det gör det lättare att planera stomresningen.

Även om man skulle överraskas av snöfall är snö torrare än regn, vilket gör snö till ett mindre bekymmer jämfört med regn på sommaren. Minusgrader innebär inte att det går långsammare, tvärtom. Vid minusgrader är luften torr, vilket är bra förhållanden för resning av en timmerstomme. Snön ser nämligen till att timret är rent.

– Kyla klarar man alltid av med rätt kläder, betonar Johannes med ett leende.

Våga bygga på vintern

“För oss är det naturligt att bygga året runt.”

Johannes Määttä, byggnadsingenjör, Rakennus PoPo Oy

När vi fråga om tips för vinterbyggare var Johannes länge tyst.

– Det här är en svår fråga. För oss är det så naturligt att bygga året runt att jag inte kommer på någonting på rak arm, säger han. Efter ett tag är det främst tre frågor som kommer upp.

1. Markarbeten och grundläggning ska göras före tjäle

Södra Finland hade en annorlunda vinter 2020 – det var i praktiken möjligt att göra markarbeten och grundläggningsarbeten hela vintern. Då åren skiljer sig åt bör mark- och grundläggningsarbetet inledas senast på senhösten.

– Grundläggningen bör vara klar innan marken fryser. Konstruktioner som innehåller betong eller puts får inte frysa förrän tillräcklig hållfasthet uppnåtts, berättar Johannes.

När grunden är färdig och skyddad kan man som vinterbyggare ta en paus innan virket levereras. Då är det en bra idé att ta sig an valet av inredningsmaterial och övrig inredning. Genom att dela upp arbetet och beslutsprocessen får man ett bra flyt i byggprojektet och slipper känna sig jäktad.

2. Enklare att få tag på byggare på vintern  

– Vi har mer ledig tid på vintern och därför mer personal per byggprojekt. Det gör det möjligt att arbeta i snabbare takt, berättar Johannes Määttä.

– Det är också lättare att vid behov få tag på fler erfarna husbyggare, fortsätter han.

På sommaren kan det hända att det uppstår plötsliga avbrott i arbetet när det krävs en byggspecialist som inte finns tillgänglig just då, till exempel om tidtabellen inte håller på en annan arbetsplats. På vintern är det mer sällan brist på personal. Bestäm tidsplanen på hösten så får du tillgång till den entreprenör och andra samarbetspartner som du vill för att genomföra ditt drömprojekt på vintern.

3. Kortare leveranstider på bygg- och inredningsmaterial

Både byggmaterial- och inredningsleverantörer har bråda tider på sommaren, och exempelvis fönster och dörrar kan ha leveranstider som är flera veckor längre än normalt. Detta kan överraska och leda till förseningar i bygget.

– På vintern är leveranstiderna kortare och förseningar inträffar mer sällan, konstaterar Johannes.

Med en lägre efterfrågan kan man också spara på materialkostnaderna.

– Vi har lagt märke till att materialkostnaderna är lägre på vintern.

Den som bygger på vintern bör dock reservera tillräckligt med plats på tomten för vinterleveranser av byggmaterial, också med tanke på snöröjningen. Man bör se till att hålla vägarna och avlastningsplatserna snöfria och säkerställa att eventuella snöhögar inte hamnar i vägen. Man bör också ha ett visst budgetutrymme för snöröjning, uppvärmning och torkning.

Kontakta husleverantörens säljare i god tid på sommaren

“Det finns aldrig för mycket tid, men onödig stress leder ofta till irritation..”

Antti Hokkinen, försäljningschef, Kuusamo Timmerhus

Det är en bra idé att kontakta husleverantörens säljare i god tid på sommaren eller senast tidigt på hösten för att få ut det mesta av fördelarna med vinterleverans. Bygglov kan ta allt från några veckor till flera månader beroende på var man bygger.

– Ju tidigare man sätter igång och bestämmer tidsplanen för byggprojektet, desto enklare är det att få med den entreprenör och övriga samarbetspartner som man vill ha för sitt drömprojekt, berättar försäljningschef Antti Hokkinen från vinterbyggande.

Han anser att man kan sammanfatta det med att det aldrig finns för mycket tid, men att onödig stress bara leder till irritation.

– Våra säljare har märkt att allt fler byggare idag vill dela upp byggprojektet för att hinna vila sig mellan byggstressen och de ständiga besluten.

För vinterbyggare är detta naturligt när man väl satt ihop sin tidsplan. Grundläggning och markarbeten görs på senhösten. Sedan blir det lugnare på tomten ett tag, och man har tid att välja bland annat inredningsmaterial, eldstäder och övrig inredning. När husleveransen anländer till tomten under början av vintern är besluten klara och man kan börja bygga. Ett drömhus börja växa fram ur drömmar på pappret.

*Rakennus Popo Oy är en byggentreprenör som huvudsakligen arbetar i Nyland, Finland och som erbjuder väderskyddad montering av timmerhus från Kuusamo Timmerhus. Rakennus Popo Oy har uppfört fler än 30 olika timmerhus.