Små bostäder och småhus lockar allt fler familjer. Kuusamo Timmerhus har lämpliga objekt för dem som drömmer om ett litet timmerhus.

Familjer som vill bo i en villa nära centrum har på senare tid lett till en ökad efterfrågan på små timmerhus. Ofta är tomterna inom stadsområdena och i tillväxtcentrumen mycket små. Därför behöver husen som byggs där vara kompakta. I den här artikeln berättar vi om varför timmerhus är ett av de mest naturliga byggalternativen för de här områdena.

Du kan hitta ett litet timmerhus i fritidshuskatalogen

Inom stadsområdena talar även tomtstorlekarna för färre kvadratmeter bostadsyta. För Kuusamo Timmerhus varierar de vanligaste villaobjekten inom stadsområdena från 100 kvadratmeter till 130 kvadratmeter men efterfrågan på och intresset för ännu mindre hus har ökat hela tiden. Nikolaus Määttä är Kuusamo-försäljare och är bekant med förfrågningarna som rör småhus.

De stora vardagsrumsfönstren i ett litet timmerhus låter ljuset flöda in i utrymmet. Vid fönstret står det en soffa där någon sitter och läser en bok.
Järvikarhu är en modern och personlig liten timmerhusmodell på 87 kvadratmeter.

– Tomterna i storstäderna är som regel små. Tomtpriserna leder till allt effektivare byggande och då är ett litet timmerhus ett lockande alternativ, konstaterar Määttä.

– Den minsta standardmodellen för bostadsbruk i vår huskatalog är 75 kvadratmeter, men de som är intresserade av ett mindre timmerhus har möjlighet att anpassa ett lämpligt alternativ ur vår fritidshuskatalog så att det passar som bostad.

– Kuusamo Timmerhus minsta fritidsmodeller är på 32 kvadratmeter men vi rekommenderar ändå något större bostadsyta för en fungerande liten bostad så att det ska gå att inkorporera allt som behövs för permanent boende. Att anpassa ett fritidshus till ett småhus innebär att strukturen behöver planeras och genomföras med beaktande av bygg- och energibestämmelserna. Även planbestämmelserna har en väsentlig påverkan på genomförandet av byggprojektet och de behöver kontrolleras genast när man börjar planera ett byggprojekt.

– När man börjar ändra en bostad från fritidsbruk till permanent boende är de största ändringarna i praktiken en noggrann planering av utrymmena samt en uppdatering av strukturen så att den motsvarar kraven på permanent boende. Variablerna som man behöver tänka på är kraven på energieffektivitet samt tillräcklig rumshöjd och dimensionerings- och tillgänglighetskraven, konstaterar Määttä.

Terrassen på timmervillan Nuuna och två stående personer.
Paret Gunnar lät bygga timmervillan Nuuna som sitt permanenta hem.

Anpassningsbarheten ger utrymme för personliga lösningar

Det går även att anpassa Kuusamo Timmerhus katalogmodeller till att motsvara kundens behov och önskemål.

– Varje byggnad vi levererar är unik för kunden och har genomförts individuellt så att vi har beaktat kundens behov ordentligt. Oavsett om vi utgår från vår egen modell eller genomför ett objekt baserat på kundens bilder.

De flesta av Kuusamo Timmerhus kunder inser i förväg att det går att göra personliga ändringar i objekten i timmerhuskatalogen.

– Den stora anpassningsbarheten är ändå en positiv överraskning för många. Vissa kunder säger också att det finns så många alternativ att man kan få alltför mycket att tänka på, skrattar Määttä.

Det går att göra alla slags olika ändringar i Kuusamo Timmerhus modeller – förstora fönstren, flytta mellanväggarna, ändra rumsordningen eller formen på taket. Därför är varje timmerhus som vi levererar ett unikt exemplar. Hos Kuusamo Timmerhus tror vi därför även att vi knappast någonsin har levererat två alldeles likadana timmerbyggnader. Till exempel går det att genomföra samma husmodell så att den ser helt traditionell ut, eller att använda olika tekniska lösningar för att göra den helt modern.

Ett litet timmerhus från utsidan.
Det här timmerhuset byggdes på ett område med i huvudsak trähus. Den traditionella atmosfären i området återspeglades med den öppna farstukvisten, det branta åstaket, takfönstret på övre våningen samt fönsterspröjsen.

Ett litet timmerhus charmar i Helsingfors

Ett av de minsta tvåvåningshus som Kuusamo Timmerhus har levererat finns i Finlands huvudstad, Helsingfors. Precis som så ofta sker inom huvudstadsregionen var det i första hand den lilla tomten som begränsade husets storlek.

Husägaren hade planerat verkligen geniala detaljer och målet var att använda hela den tillgängliga ytan, säger Määttä och betonar till exempel det extra förvaringsutrymme som byggdes in i trappstegen.

Trappstegen i det lilla timmerhuset med installerat förvaringsutrymme för skor.
Lösningarna för utrymmena i den lilla bostaden krävde ofta insikt. I den här bostaden är trapporna måttbeställda hos en snickare.

– Det här projektet behövde genomföras ovanligt snabbt och eftersom kunden redan hade bygglov fanns materialet på tomten inom två månader efter den första kontakten. Det behöver väl knappast sägas att kunden var ytterst nöjd, säger Määttä.

Titta på det lilla timmerhuset i Parkstad i den här videovisningen!

För att spela videon behöver du acceptera cookies för marknadsföring.

Timrets ekologiskhet och energieffektivitet är överraskande

Määttä påminner även om timrets utmärkta egenskaper som det är värt att beakta när man planerar ett nytt hem – oavsett om man drömmer om en större eller mindre villa.

– Timmer är ett säkert och solitt material som är ytterst ekologiskt och energieffektivt. Många är överraskade över hur snabbt det går att bygga ett timmerhus. Monteringen av ett timmerhus så att det är skyddat mot väder och vind kan gå på bara några veckor, och det är en kostnadsfördel jämfört med annat byggande, konstaterar Määttä.

– Många har inte ens tänkt på hur täta timmerbyggnaderna faktiskt är. Numera är timmerhusen energieffektiva. Det är möjligt tack vare den noggranna bearbetningen av timret och de tekniskt fungerande lösningarna för fogisolering. När timren, fönstren, ytterdörrarna och alla ångspärrar har monterats noggrant blir timmerhuset mycket lufttätt.

Olika strukturella lösningar gör även att ett litet timmerhus kan användas till mycket. Individuella anpassningar gör att timmerhuset kan få ett mycket traditionellt eller mycket modernt utseende.

Små timmerhusmodeller

Timmerhuset Enola 75 är ett litet timmerhus med ett sovrum. Huset har allt man kan behöva och bostadsytan har använts effektivt.

Lilla timmerhuset Tyyni 82 är ett tidlöst elegant timmerhus med två sovrum. Den moderna designen passar även i staden.

Timmervillan Pesä 67 blir även till ett litet timmerhus. Kontakta din Kuusamo-återförsäljare!

 

Lästips för dina drömmars timmerhus

Miljövänligt byggande: se våra timmerhus

Kontakta din Kuusamo-återförsäljare

Kontakta Kuusamo-återförsäljaren nära dig!