Kuusamo Timmerhus genomförde en kundnöjdhetsundersökning, vars syfte var att kartlägga företagets kundnöjdhet. Resultaten som kom fram var positiva.

Kundnöjdhetsundersökningen genomfördes i samarbete med Innolink i september-oktober 2018 och den gjordes både som elektronisk undersökning och med kompletterande telefonintervjuer. Undersökningens målgrupp var Kuusamo Timmerhus kunder under åren 2014-2017. Kundnöjdhetsundersökningen baseras på 622 svar, varav 507 är elektroniska och 115 är telefonintervjuer.

Enligt undersökningen påverkades valet av Kuusamo Timmerhus oftast av många olika faktorer. Den vanligaste nämnda anledning var priset, men också att husmodellen skulle passa kundens behov och försäljarens agerande vid försäljningstillfället, var avgörande faktorer. Bra planritningar, produktens kvalitet och helhet påverkade också valet.

Undersökningens svar visade att, för de färdiga byggnaderna var kunderna mest nöjda med trivseln, utseendet och byggandens lämplighet för det egna användningsändamålet.

Viktiga resultat av kundnöjdhetsundersökningen (alla respondenter)

  • 98 % upplever att Kuusamo Timmerhus rykte är utmärkt bra eller ganska bra.
  • 89 % skulle kunna överväga att välja Kuusamo Timmerhus som leverantör ännu en gång, ifall de befunnit sig i en valsituation nu.
  • 80 % har redan rekommenderat eller skulle kunna rekommendera Kuusamo Timmerhus till andra.
  • 85 % av respondenterna gav slutresultatet betyget 9–10 på skalan 4–10.

Källa: Kuusamo Timmerhus kundnöjdhetsundersökning 2018