Kuusamo Timmerhus grundades i början av 1998 men historien bakom företaget börjar redan mycket tidigare. Var startade det och hur har tvåmansföretaget vuxit sig till en pålitlig och ekonomiskt stabil timmerhustillverkare som sysselsätter cirka 50 personer?

Det hela började egentligen redan i slutet av 1980-talet. Då upplevde slalomcentret Rukan i Kuusamo sin allra kraftigaste byggboom. Bröderna Simo och Arto Orjasniemi beslutade sig för att delta i byggandet och utnyttja sin mark som låg i närheten av det växande skidcentret. Det första parhuset på brödernas tomt blev också det enda, eftersom de blev tvungna att vänta i ett år på kommunaltekniken.

– Medan vi väntade på vatten hann den största efterfrågan i Ruka redan tappa av och vårt parhus blev bara halvklart, säger Simo Orjasniemi, styrelsemedlem och delägare i Kuusamo Timmerhus.

Samtidigt med byggproblemen blev lågkonjunkturen också djupare och det gjorde inte situationen bättre. Devalveringen av den finska marken ökade skuldbördan över en natt och tvingade bröderna Orjasniemi att fundera över framtiden på ett helt nytt sätt För att kvittera sina förluster efter lågkonjunkturen beslutade bröderna att grunda ett gemensamt företag så att de kunde börja designa och genomföra sina egna timmerbyggnader.

– Arto hade redan erfarenhet av att sälja och designa stugor och bastubyggnader så vi beslutade oss för att börja skaffa egen utrustning och arbeta för vårt eget företag. I det läget behövde vi hitta på något, sammanfattar Simo Orjasniemi.

Arto och Simo Orjasniemis resa mot timmerhustillverkningen startade redan i slutet av 1980-talet. Kuusamo Timmerhus grundades 1998.

SEXTIMMARSSKIFT VID KITKAJÄRVI STRAND

Brödernas företagande startade med tillverkning av stugor och hus, vid stranden av sjön Kitkajärvi, på Simos och hans fru Aija Orjasniemis bakgård. Aija Orjasniemis bästa minne av monteringen av den första timmerbyggnaden är när byggnadsmaterialet nästan tog slut i ett kritiskt skede.

– Det sista trädet högg vi på vår gård så att stugan skulle bli klar och vi kunde sälja den. Vi har alltså bokstavligen startat verksamheten alldeles på gräsrotsnivå, säger Aija Orjasniemi om sina minnen.

Försäljningen av de högklassiga timmerbyggnaderna började ta fart och verksamheten flyttade redan nästa sommar, till en hall som byggdes i närheten av Kitkajärvi. Arto designade katalogen och sålde, medan äldre brodern Simo ansvarade för att svarva timret. De som beställde timmerbastur ville få dem färdiga till midsommar så bröderna Orjasniemi hade det jäktigt.

– I början av 1990-talet när vi startade gick det inte att bygga så här fort som vi gör nu . Arbetena hopade sig och därför arbetade vi i sextimmarsskift dygnet runt när det var som allra jäktigast, i början av sommaren. Alltså så att vi jobbade i sex timmar och sedan vilade i sex timmar. Sedan gick vi tillbaka och jobbade i sex timmar till och så fick den andra vila, säger bröderna Orjasniemi.

Aija och Arto skötte ofta ett skift och Simo skötte det andra tillsammans med Taisto Hertteli.

– Särskilt så här i efterskott låter det som en otrolig arbetstakt men jag har bra minnen av det. Det var svåra tider men vi klarade av det så vi klarar av allt annat också, betonar Simo Orjasniemi.

Aija Orjasniemi har deltagit i företagsverksamheten alldeles från första början. På bilden är Aija och Simo (andra och tredje från vänster) i Slovakien tillsammans med lokala importörer 2019.

TVÅ BRÖDRAPAR KOMBINERAR SINA STYRKOR

I sina timmerbyggnader använder bröderna Orjasniemi trämaterial från lokala sågverket Pölkky. I och med att efterfrågan har ökat har bröderna Orjasniemi samt bröderna Jouko och Antti Virranniemi som driver Pölkky att båda företagen skulle få synergifördelar om de kombinerade sina verksamheter. På den tiden bedrev Pölkky timmerproduktion i liten skala och där koncentrerade de sig närmast på att tillverka timmerstommar.

– Pölkky hade ingen design eller försäljning och vi hade inga råvaror för timmerbyggande. Det gick ganska smärtfritt att slå ihop verksamheterna i ett enda företag och vi har inte heller haft några större problem med samarbetet, säger Simo Orjasniemi.

I slutet av 1990-talet flyttade verksamheten till sin nuvarande plats, i närheten av Kuusamo centrum.

– Investeringsbehovet har varit mycket mindre jämfört med vad det hade varit om vi hade varit ett helt individuellt företag. Nästan allt vårt trämaterial kommer från Pölkky, så vi har kunnat koncentrera oss på att utveckla enbart produktionen av timmerstommar.

KUUSAMO TIMMERHUS BÖRJADE VÄXA

Arbetet för bröderna Orjasniemi ändrades betydligt när Kuusamo Timmerhus sedan grundades i början av 1998. Arto Orjasniemi blev verkställande direktör för det nya företaget och bröderna Virranniemi påverkade företaget som styrelsemedlemmar.

Verkställande direktören Arto Orjasniemi i Kuusamo Timmerhus nya kontor, i början av 2000-talet.

– Omsättningen för det första året låg på ganska jämnt 6 miljoner mark men efter det började verksamheten växa väldigt snabbt och vi fick fler medarbetare, säger Arto Orjasniemi.

Som produktionschef blev Simo Orjasniemi ansvarig för logistik, produktionstidtabellen och råvarorna samt för personalen. Simo slutade arbeta 2021 men sitter ändå kvar i styrelsen och påverkar företaget där.

Som stöd för räkenskapsbyrån praktiskt taget från allra första början har Aija Orjasniemi för sin del haft kontroll över Kuusamo Timmerhus ekonomi- och personalfrågor. Under årens lopp har arbetsbeskrivningen blivit till en mångsidig kontorschefsroll, med vissa uppgifter som assistent till ledningen.

– Man blir aldrig trött på jobbet och jag gillar verkligen att det är mångsidigt, säger Aija Orjasniemi.

Läs Artos och Joukos aktuella tankar om företagets 25-åriga historia här.

ÖVERGÅNGEN TILL AUTOMATISERAD PRODUKTION FÖRÄNDRADE VERKSAMHETEN

Från starten kommer Arto Orjasniemi ihåg de gamla manuella maskinerna som de använde då.

– Vi ritade timmerstugorna med AutoCad, bilderna på väggarna skrevs ut på bearbetningslinjen och sedan letade vi fram bearbetningsplatserna från pappersbilderna. Vi mätte fram bearbetningspunkterna med rullmått, beskriver Arto Orjasniemi och säger att han även själv ibland hjälpte till och ritade produktionsbilder på kvällarna när det var jäktigt.

Då företaget startade använde man förutom maskiner även en bearbetningskarta och ett rullmått för knutbearbetningen. På bilden granskar Seppo knutbearbetningsbilder.

I årtusendeskiftet fattades Kuusamo Timmerhus första större investeringsbeslut då företaget skaffade en Passimo-produktionslinje.

– Det var en stor förändring! Då fick designerna börja använda HirsiCad. Vi övergick alltså från manuell till automatiserad produktion och rullmåtten fick ligga kvar i hörnet, sammanfattar Arto Orjasniemi.

I fyra år sköttes Kuusamo Timmerhus produktion enbart med Passimo-linjen, ibland i upp till tre skift. Under årens lopp har linjen uppdaterats med ytterligare investeringar och den används fortfarande, parallellt med de andra linjerna och med samma grundläggande teknik som man använde från första början.

I och med köpet av Passimo-linjen övergick Kuusamo Timmerhus till automatiserad produktion. På bilden arbetar knuttimraren Ismo i början av 2000-talet.

LIVSKVALITET I 25 ÅRS TID

Mycket har ändrats under årens lopp, allt från råvarorna där massivt timmer har bytts mot sättningsfritt lamelltimmer, till produktionslinjerna som man har utvecklat, till företaget och personalen som har vuxit. Kuusamo Timmerhus har ändå alltid strävat till en moderat tillväxt och företaget har inte tagit några stora risker utan fokuserat på att utveckla de egna styrkorna.

– Kapital och buffertar har småningom ackumulerats och därför kan vi nu möta även de mest utmanande tiderna med tillförsikt, sammanfattar Arto Orjasniemi.

Bolaget har vuxit kraftigt med hjälp av äkta finsk sisu och beslutsamhet. Bolaget har alltid haft en stabil och solid ekonomi. En av de viktigaste faktorerna för Kuusamo Timmerhus har varit den engagerade personalen.

– Personalomsättningen har varit verkligen liten hos oss, jämfört med andra motsvarande företag, konstaterar Aija Orjasniemi.

En del av personalen har arbetat för företaget alldeles från första början.

Kuusamo Timmerhus tar klivet in i de kommande 25 åren som ett familjeföretag där ägarna deltar aktivt i företagets verksamhet. Arto Orjasniemi är fortfarande vår VD. Ägarna Simo Orjasniemi, Jouko Virranniemi, och nu i och med generationsskiftet även Petteri och Tuomas Virranniemi, är aktiva i styrelsen. Pölkky Oy:s representant i styrelsen är ekonomichefen Mervi Lainto.

Har du redan tittat på vår företagsvideo?