Kuusamo Hirsitalot toteutti asiakastyytyväisyystutkimuksen, jonka tavoitteena oli kartoittaa yrityksen asiakastyytyväisyyttä. Saadut tulokset ovat kannustavia.

Asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin yhteistyössä Innolinkin kanssa syys–lokakuussa 2018 ja se tehtiin sekä sähköisenä kyselynä että täydentävinä puhelinhaastatteluina. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat Kuusamo Hirsitalojen asiakkaat vuosina 2014–2017. Asiakastyytyväisyystutkimus perustuu 622 vastaukseen, joista sähköisiä on 507 ja puhelinhaastatteluja 115.

Sanapilvi vastauksista kysymykseen ”Miksi päädyitte valitsemaan Kuusamo Hirsitalot?”.

Kuusamo Hirsitalojen valintaan vaikutti tutkimuksen mukaan usein monta tekijää. Yleisimmin mainittu syy oli hinta, mutta myös talon mallin sopiminen asiakkaan tarpeisiin ja myyjän toiminta myyntitilanteessa olivat ratkaisevia tekijöitä. Hyvät pohjaratkaisut, tuotteen laatu ja kokonaisuudet vaikuttivat myös valintaan.

Sanapilvi vastauksista kysymykseen ”Mikä on parasta hankkimassanne rakennuksessa?”.

Tutkimuksen vastauksista käy ilmi, että valmiissa rakennuksissa tyytyväisimpiä oltiin viihtyisyyteen, ulkonäköön ja rakennuksen sopivuuteen omaan käyttötarkoitukseen.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen keskeisiä tuloksia (kaikki vastaajat)

  • 98 % kokee Kuusamo Hirsitalojen maineen olevan erittäin tai melko hyvä.
  • 89 % voisi harkita Kuusamo Hirsitaloja uudelleen toimittajakseen, jos olisi nyt valintatilanteessa.
  • 80 % on jo suositellut tai olisi valmis suosittelemaan Kuusamo Hirsitaloja muille.
  • 85 % vastaajista antoi lopputulokselle arvosanan 9–10 asteikolla 4–10.

Lähde: Kuusamo Hirsitalojen asiakastyytyväisyystutkimus 2018