Kuusamo Timmerhus levererar en förskolebyggnad i timmerkonstruktion till Kuusamo. Huvudentreprenör för byggprojektet är Sikla Oy, och objektet är konstruerat av Arkkitehtitoimisto Saika Design Oy.

Timmerförskolans arkitektur förenar moderna och traditionella uttryck, är anpassad enligt barnens mått samt hemtrevlig. Daghemmet på hela 680 m2 som ska byggas i Kuusamos centrum, byggs av 230 mm modernt lamelltimmer med smala fogar, med användning av progressiv fogisoleringsteknik. Byggnadens form passar bra ihop med de omgivande husen med snedtak. Huvudfärgen för byggnadens utomhusytor blir mörk grå, som accentueras på ett passande sätt med färgglada tak och detaljer. I inomhusutrymmena kommer timmerväggen lämnas synlig, men för mellanväggarna i träkonstruktion och för den fasta inredningen, kommer färg användas. Varje avdelning kommer få en egen glad temafärg, berättar Saika-arkitekterna Tiina Sainila och Mikko Kanninen.

Den L-formade byggnaden gränsar av innegården, som sedan fortsätter till en lekgård och utflyktsgård. Förskolan och gården har inslag från naturen. På gården finns bland annat odlingslådor, bärbuskar och en kåta. Dessutom finns en äventyrsstig som kallas för ”Nallerundan”, som slingrar sig mellan träden runt gården.

Timmer är ett byggmaterial som passar bra för offentliga lokaler, så som förskolor, skolor eller servicehus för äldre. Användning av trä i byggnaderna minskar stressen och förbättrar humöret. Akustiken i en timmerbyggnad är behaglig. När ljudstyrkan inte blir för hög, blir också atmosfären lugnare.

Byggnaden är ekologisk och är en s.k. närprodukt, eftersom trät kommer från de närliggande skogarna och bearbetningen av timret sker bara några kilometer bort från själva byggarbetsplatsen.

Mer information om förskolebygget samt timmerbygge för offentliga byggnader, ges av VD Arto Orjasniemi, tel. 044 778 9292, arto.orjasniemi(at)kuusamohirsitalot.fi.