Kuusamo Timmerhus väggar av lamellträ formligen andas Pölkkys kunnande.

Ett av Kuusamo Timmerhus viktigaste trumfkort är det hållbara och kraftiga träet från norr som man använder som byggmaterial. Pölkky Oy tillverkar det högklassiga lamelltimret. Företaget är Norra Finlands största privata träförädlare. Men hurdan är trädets resa från skogen till byggmaterial hos Kuusamo Timmerhus?

– Trädets resa från huggning till en av Kuusamo Timmerhus väggar tar i genomsnitt sex till sju veckor, säger Pölkky Oy:s utvecklingschef Arto Airisniemi.

Airisniemi vet vad han talar om, han har arbetat hos Pölkky sedan 1987. Mannen som körde hjullastare som sommarjobb har sedermera även fungerat som lokal återförsäljare, skiftchef, arbetsledare för förädlingen och som produktionschef.

Pölkky Oy har koncentrerat sin sågverksamhet till två anläggningar i Kuusamo samt till produktionsanläggningar i Taivalkoski och Kajana. Träet skaffar man i Norra Savolax och i Norra Finland, från Uleåborg uppåt. Företaget har engagerat sig för att arbeta med omtanke om miljön och man har även ett miljöcertifikat.

Pölkky Oy virkesinköpsområdet.

Varför ska du välja ett timmerhus? Läs mer i vår blogg.

ALLT STARTAR MED SORTERINGEN

Varje träd är ett enskilt exemplar och därför sorteras det värdefulla materialet hela tiden under resan.

– Timmerveden som blir råvara för lamelltimret sorteras efter storlek redan i skogen och när stockarna anländer till sågverket sorteras de ännu i olika kvalitetsklasser efter kvistighet, längd och kronans diameter, säger Airisniemi.

– Grenens storlek spelar en betydande roll eftersom den påverkar träets hårdhet. Eftersom sorteringsstandarderna är strikta är grenens storlek till exempel avgörande för sågat strukturvirke, säger Airisniemi.

Grovt taget används AB-stockar för snickarprodukter, terrassprodukter och till exempel för inredningsprodukter för byggen. Stockar i den kvistigare C-klassen används till exempel som massivt timmer där grenens storlek inte är så avgörande.

Virke som har valts ut som byggnadsmaterial skickas till limning hos Pölkky. Sorteringen görs i olika skeden och är en garanti för kvalitet och effektivitet samt producerar virke för precis rätt plats, av jämn kvalitet och som uppfyller standarderna.

– Byggstandarderna avgör de hårdhetsklasser som krävs. Hårdhetskraven varierar för väggar, stomstrukturer och takstrukturer. Alla våra produktionsanläggningar har maskiner för hårdhetssortering. De sorterar virket enligt givna standarder. För att det ska gå att övervaka och kontrollera hur maskinen arbetar har operatörerna rätt att hårdhetssortera visuellt.

FRÅN TORKANLÄGGNING TILL MASKINSORTERING

Efter sorteringen sågas stockar i rätt kvalitetsklass till önskad bredd och läktpaketen som tillverkas av dem förs till torkanläggningen. Plankorna i de höga läktpaketen torkas till en fuktighetsgrad som beror på det slutliga användningsändamålet.

– Torkningstiden är beroende inte bara av träets styrka och torkplats utan även av den eftersträvade fuktprocenten. I genomsnitt är torktiderna 120–200 timmar.

Efter torkningen får virket vila i 1–3 dagar och sedan är virket redo för kvalitetssortering.

Efter torkanläggningen får plankorna vila utomhus i 1–3 dagar så att fukten i virket jämnas ut. Sedan skickas materialet till sorteringsanläggningen.

– I samband med maskinsortering talar vi om ytlameller, kärnved och innerlameller. Dessutom finns det stycken som av någon anledning inte duger till att limmas och de separeras för annan fortsatt användning, beskriver Airisniemi.

LIMNINGEN ANVÄNDS TILL ATT SLUTFÖRA LAMELLTIMRET

Efter noggranna arbetsskeden är det slutligen dags att limma. Först limmas plankorna till 12 meter långa stänger med hjälp av fingerskarvar. Samtidigt säkerställer man limningen bara görs på högklassigt material som inte har sprickor eller störande grenplatser. Sedan är det dags för den egentliga limningen där de fingerskarvade stängerna limmas till lamelltimmer. I Kuusamo Timmerhus produktion används timmer i olika storlekar, men i genomsnitt behöver man 5–6 plankor för ett lamelltimmer.

Limningen kräver grundliga förberedelser och kunnande, då den hydrauliska pressen är ett tjugotal meter lång och lamellerna behöver placeras i pressen inom tio minuter.

– I limningen används de bästa kvaliteterna för synliga ytor och i mitten av timret kan även kvistigare stycken placeras. I limmaskinen vänds styckena så att kärnsidan som är tåligast i fråga om varierande väderlek alltid sitter på utsidan av timret.

Polyuretanlimmet som används vid limningen kräver att man är snabb – när limmet väl har applicerats behöver timret bli klart för pressning inom tio minuter. Timret pressas i 20 minuter och sedan ska det hyvlas, profileras och slutligen levereras den färdiga produkten.

TRÄET FRÅN NORR HÅLLER SÄKERT

Det nordliga trä som Pölkky använder i sin produktion är tätfibrigt, vilket innebär att den årliga tillväxten är liten. Därför har träet en bra densitet som ger upphov till bra hårdhet och bearbetningsbarhet. Samma träslag kan vara av mycket olika kvalitet på olika håll i landet. I södra Finland växer träden snabbare och buskskiktet är mer benäget att börja multna till svarta lösa kvistar. I norr är träden kvistigare men kvistar och grenar är oftast vackrare och friskare.

Lamelltimmer på väg till hyveln. Sedan skickas timret till Kuusamo Timmerhus fabrik som ligger 7 kilometer bort.

Enligt Skogsforskningsinstitutet i Finland växer det vridstyvaste träet i Finland i Norra Savolax och Kajanaland. I söder innebär den snabbare tillväxten en minskad hårdhet, medan den långsamma tillväxten i norr ger upphov till skador från snöanhopningar. Detta ger upphov till reaktionsved som minskar vridstyvheten.

– Trä är ett jättefint material som absolut medför utmaningar även i det här tekniska arbetet, sammanfattar Airisniemi.

Läs mer om träet från norr.

Kontakta din närmaste Kuusamo-återförsäljare.

Polkky-Kuusamon-tehtaan-ilmakuva.
Pölkky är Norra Finlands största privata exportföretag. På bilden visas sågverket i Kuusamo.

 

Träet från norr är den bästa möjliga råvaran för byggnader.