Kuusamo Hirsitalot Oy investerar i en ny produktlinje

Kuusamo Hirsitalot Oy svarar på den starkt växande försäljningen och omsättningen genom att investera i byggandet av en produktlinje som representerar den senaste tekniken, utökande av produktionsutrymmena som krävs av den nya linjen samt förrådslagring av råvara i de behövda utrymmena. Investeringarna kommer totalt uppgå till ca två miljoner euro. Kuusamo Timmerhus vill fortsätta  vara en föregångare inom timmerbranschen genom att använda nordiskt trä som är en råvara av toppkvalitet.

Den nya produktionslinjen kommer öka produktionseffektiviteten på ett betydande sätt och stödja driftsättningen av nya produkter som befinner sig i planeringsstadiet, både i hemlandet och på exportmarknaderna. Investeringarna kommer genomföras på timmerhusfabriken i Kuusamo under åren 2019 och 2020. Investeringarna förväntas förbättra företagets konkurrensförmåga ytterligare, skapa nya arbetsplatser samt möjliggöra en ökning av omsättningen.

Kuusamo Timmerhus får hjälp med projektets genomförande av Programmet för hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 från Finlands strukturfond samt Norra Österbottens NTM-central.