Timmer är ett material som blir allt mer populärt inom villabyggandet. Andelen villor som under de senaste åren har byggts av timmer har växt stadigt från år till år.

Enligt Rakennustutkimus RTS Oy:s marknadsundersökning i januari 2020 byggdes redan cirka var fjärde villa av timmer på privatkundsmarknaden under 2019. Denna ökning i popularitet märks även i vår orderstock och i efterfrågan på timmerhus.

Den stora fördelen med att bygga i timmer är att inomhusluften är bra och ren. Timmer är ett material som andas och som balanserar luftfuktigheten. Ett timmerhus är ett utmärkt val även för dem som är allergiska.

Med hjälp av modern arkitektur och nya innovationer passar timmerhus även väl in i stadsområden. Kuusamo Timmerhus nya Nära-modeller svarar på efterfrågan och har blivit mycket populära omedelbart efter att de lanserades.