Bästa Kunder

I samband med coronavirussmittan strävar vi inom företaget till att göra allt vi kan för våra arbetstagares och kunders säkerhet samt för att säkerställa deras leveranser och vår service. Vi har övergått till att arbeta på distans där det har varit möjligt och annullerat alla tjänsteresor, evenemang och husutställningar.  Avtalade möten sköts främst via video. Vi har uppdaterat vår verksamhetsmodell så att vi minimerar kontakter mellan individer på vår fabrik, till exempel i samband med skiftbyte. Med dessa åtgärder försöker vi hindra att viruset sprids, både inom vår arbetsgemenskap och till våra kunder och samarbetspartner. Trots allt detta försöker vi fortsätta med verksamheten som normalt.

Leveranstider

Trots det aktuella läget fortskrider Kuusamo Timmerhus leveranser för närvarande enligt avtalade tidtabeller. Planeringen och produktionen samt våra underleverantörskedjor arbetar enligt ursprungliga tidtabeller och planer. Vi meddelar er så snart som möjligt om vi får information om något som skulle påverka leveranssäkerheten.

Om situationen i ert hemland kräver att vi flyttar leveransen, ber vi att ni kontaktar er Kuusamo-försäljare.

Kundtjänst

Våra Kuusamo-försäljare betjänar er som vanligt. För personliga möten beaktar våra Kuusamo-försäljare reglerna och begränsningarna i era hemländer. Kontaktuppgifterna till närmsta Kuusamo-försäljare finns här.

Kuusamos fabrik

Vår exportavdelning betjänar kunderna som normalt. Kontaktuppgifterna till vårt exportteam finns här. Vi ber er vänligen beakta att alla fabriksbesök är inställda tills vidare.

Vi meddelar om eventuella förändringar på vår webbplats och på våra Facebook-sidor.

Vi önskar er alla krafter att klara er ur denna utmanande och exceptionella situation.