I höstas gick en av våra delägare i pension, vilket förde med sig viss organisk förnyelse inom företaget.

Samtidigt har organisationen uppdaterats varmed försäljningschefen Antti Hokkinen nu kan titulera sig företagschef.

Antti ansvarar för vår försäljningsverksamhet, deltar i utvecklingen av vår verksamhet och fungerar även som vice VD.