Kuusamo Timmerhus har den bästa kreditklassificeringen 9 år i rad.

Förutsättningen för att få kreditklassificeringen AAA-Gold, är att företaget ska ha fått den högsta AAA-klassificeringen över fem år i rad. Den här prestationen har uppnåtts av ca 0,3% av finländska företag, alltså bara 3 av tusen. Inom husbyggarbranschen, där konkurrensen är hård och konjunkturvariationerna är stora, är prestationen ytterst sällsynt.

AAA-klassificeringen som beviljas årligen, kan fås av företag, som har särskilt starka ekonomiska nyckeltal, positiv bakgrund och betalningsförmåga samt tillräcklig verksamhetsvolym. Den som beviljar klassificeringen är de nordiska ländernas ledande kredituppgiftsföretag, Soliditet.