Kuusamo Hirsitalot Oy investoi uuteen tuotantolinjaan

Kuusamo Hirsitalot Oy vastaa voimakkaassa kasvussa olevaan myyntiin ja liikevaihtoon investoimalla uusinta teknologiaa edustavan tuotantolinjan rakentamiseen, uuden linjan vaatimiin tuotantotilojen laajennuksiin sekä raaka-aineen varastointiin tarvittaviin tiloihin. Investoinnit tulevat olemaan yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa. Kuusamo Hirsitalot haluaa edelleenkin olla hirsitoimialalla pohjoisen puun huippuraaka-aineella laadun edelläkävijä.

Uusi tuotantolinja lisää merkittävästi tuotannon tehokkuutta ja tukee suunnitteilla olevien uusien tuotteiden käyttöönottoa niin kotimaassa kuin vientimarkkinoillakin. Investoinnit tullaan tekemään Kuusamossa sijaitsevalle hirsitalotehtaalle vuosien 2019 ja 2020 aikana. Investointien odotetaan parantavan yrityksen kilpailukykyä entisestään, luovan uusia työpaikkoja sekä mahdollistavan liikevaihdon kasvattamisen.

Kuusamo Hirsitaloja hankkeen toteuttamisessa auttaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.